EMCS faza 4.0

Sukladno Masterplanu za EMCS sustav, a koji se odnosi na višegodišnje planove razvoja i implementacije ovog sustava na razini Europske unije, sve države članice u obvezi su planirati razvoj nacionalnih trošarinskih aplikacija.

EMCS Masterplan (EMCS Master Plan CED 568 rev8) u predstojećem razdoblju predviđa za sve države članice Europske unije početak pune primjene nove faze EMCS sustava - EMCS faze 4.0 od 13. veljače 2023. godine.

Svi zahtjevi za promjenama vezani za EMCS fazu 4.0 definirani su dokumentom Release Scope Document (RSD) v2.60, od kojih su neki zahtjevi samo korektivne prirode, a većina ostalih evolutivne.

Najveća evolutivna promjena ova faze EMCS sustava je informatizacija EU kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju između gospodarstvenika (Duty Paid Business-to-Business) -  kretanja trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom, odnosno proširenje obuhvata EMCS sustava na takva kretanja.  Navedena izmjena znači uvođenje novih tipova trošarinskih subjekata: ovjereni pošiljatelj (certified consignor), ovjereni primatelj (certified consignee), povremeni ovjereni pošiljatelj (temporary certified consignor) i povremeni ovjereni primatelj (temporary certified consignee).

Pravni okvir za ovu promjenu predstavljaju:
 
  • Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020.), čije su odredbe prenesene u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“ broj 144/2021.)
  • Odluka (EU) 2020/263 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2020. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020.)
  • Uredba Vijeća (EU) 2020/261 od 19. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 58, 27. 2. 2020.)
  • Uredba Vijeća (EU) 2021/774 od 10. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 167, 12.5.2021.).
 
Temeljni dokumenti za razvoj EMCS faze 4.0 sustava su:
 
  • RSD v2.60 (EMCS Phase 4.0 FESS and DDNEA Release Scope Document)
  • FESS v4.01 (Functional Excise System Specification)
  • DDNEA v3.02 (Design Document for National Excise Applications)
  • Naknadne izmjene/korekcije poruka IE801 i IE815
  • KE (Known Error) liste koje se trebaju uzeti u obzir pri razvoju zajedno s FESS v4.01 i DDNEA v3.02.
 
 
Sve relevantne obavijesti i dokumentaciju vezano uz EMCS fazu 4.0 Carinska uprava će redovno objavljivati na svojim mrežnim stranicama.