PNTS

PNTS – novi carinski informacijski sustav za podnošenje robe i privremeni smještaj
 
Uredba (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije i propisi koji je dopunjuju i provode nalažu stvaranje novog pristupa procesima podnošenja robe i privremenog smještaja, kroz primjenu tehnika elektroničke razmjene podataka između carinskih tijela i gospodarskih subjekata.

To će se postići uvođenjem novog informacijskog sustava Carinske uprave za podnošenje robe i privremeni smještaj– aplikacije PNTS (eng. Presentation Notification, Temporary Storage) kojom  će biti omogućena automatizacija carinske poslovne domene privremenog smještaja robe koja se sastoji se od procesa koji se odnose na stavljanje robe u privremeni smještaj prije njenog stavljanja u naknadni carinski postupak ili ponovni izvoz.

PNTS aplikacija će biti u potpunosti usklađena s zahtjevima Carinskog zakonika Unije i propisa koji ga dopunjuju i provode a koji uključuju sljedeće poslovne funkcionalnosti:
 
  • Stavljanje robe u privremeni smještaj podnošenjem elektroničke deklaracije za privremeni smještaj 
  • Podnošenje deklaracije za privremeni smještaj prije podnošenja robe uz naknadno podnošenje elektroničke obavijesti o podnošenju robe
  • Izmjena i poništavanje deklaracije za privremeni smještaj
  • Nadzor privremenog smještaja
  • Završetak privremenog smještaja.

Aplikacija obuhvaća procese koji se provode u prostorima za privremeni smještaj (TST odobrenje iz čl. 148. Carinskog zakonika Unije).

U prilogu su poslovne i tehničke specifikacije nužne za razvoj vlastitih aplikacija gospodarstvenih subjekata. Također objavljujemo i plan aktivnosti za gospodarstvenike.
 
Popis planiranih aktivnosti Datum
Objava tehničke dokumentacije za povezivanje IT sustava carine i gospodarstvenika 31.03.2022.
Dostupna testna okolina za gospodarstvenike 02.01.2023.
Podrška gospodarstvenicima za testiranje vlastitih aplikacija 02.01.2023.
Puštanje novog PNTS sustava u produkciju 17.04.2023.