AES faza 1


Od 01.01.2023. godine AES aplikacija će biti u potpunosti usklađena s funkcionalnostima automatiziranog izvoznog sustava prema novim zakonodavnim  zahtjevima iz CZU koji uključuju:

• izvoznu deklaraciju podnesenu prije podnošenja robe,
• centralizirano carinjenje,
• obavijest o ponovnom izvozu,
• usklađivanje razmjene IE poruka prema podatkovnim zahtjevima definiranim u Delegiranoj i Provedbenoj uredbi (Prilog B), uzimajući u obzir EU carinski model podataka,
• implementaciju promijenjenih i novih poslovnih procesa,
• razvoj nacionalnog sučelja za komunikaciju i razmjenu podataka između nacionalne provozne aplikacije (NCTS-NTA) i nacionalne izvozne aplikacije (AES-NECA) koje je harmonizirano na EU razini,
• razvoj harmoniziranog sučelja za povezivanje s EMCS sustavom,     
• Jedinstveni ugovor o prijevozu (Single Transport Contract) na carinskom uredu izlaza,
• pojednostavnjenje u izvozu i povezivanje dopunske deklaracije s pojednostavnjenom,
• dostavu elektroničke obavijesti da je roba podnesena u slučaju pojednostavnjenja;
• razmjenu informacija s ovlaštenim gospodarskim subjektom - prethodna obavijest o mogućoj kontroli;
• povezivanje s EU i nacionalnim sustavom carinskih odluka,
• migraciju podataka s ECS p2 na AES.

U prilogu su poslovne i tehničke specifikacije nužne za razvoj vlastitih aplikacija gospodarstvenih subjekata s detaljnim opisom izmjena koje moraju biti implementirane. Najvažniji dokument za razvoj sustava je DDNXA sa svojim prilozima. Također objavljujemo i plan aktivnosti za gospodarstvenike.
 
Popis planiranih aktivnosti Datum
Objava tehničke dokumentacije za povezivanje IT sustava carine i gospodarstvenika 31.12.2021.
Dostupna testna okolina za gospodarstvenike 01.11.2022.
Podrška gospodarstvenicima za testiranje vlastitih aplikacija 17.01.2023.
Puštanje AES sustava u produkciju 03.05.2023.