Istaknute teme

Fizičke osobe
Putnici koji putuju iz RH/EU u treće zemlje ili dolaze iz trećih zemalja u RH/EU te roba koju pri tome prenose, podliježu mjerama carinskog nadzora. Ovdje možete pronaći pregled konkretnih situacija i carinskih mjera. 
Neumski koridor
Informacije o mjerama koje se provode na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli u cilju olakšavanja prometovanja pravnim i fizičkim osobama područjem Neuma.
Carinski postupak u poštanskom prometu
Roba dostavljena putem pošte koja nema status robe Zajednice podliježe carinjenju. Ovdje možete pronaći više informacija o carinjenju poštanskih pošiljaka.
Registracija subjekata - EORI
Kome je potreban EORI broj? Kako dobiti EORI broj? Gdje podnijeti zahtjev za dodjelu EORI broja?  
Prodaja trošarinskih proizvoda na tržnicama i mjestima prigodne prodaje
Obavijest o mogućnostima prodaje trošarinskih proizvoda i proizvoda koji podliježu posebnim porezima na tržnicama i mjestima na kojima se može prigodno trgovati
Otpremnici
Informacije za carinske otpremnike i carinske agente: podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja, stručni ispit, aplikacija i popis carinskih otpremnika na graničnim prijelazima 
Ovlašteni gospodarski subjekti
Informacije za postojeće i buduće ovlaštene gospodarske subjekte
Tečajna lista
Tečajna lista za potrebe određivanja carinske vrijednosti 
Stopa zatezne kamate
Sukladno čl. 114. Carinskog zakonika Unije u određenim je slučajevima propisano naplaćivanje zatezne kamate na iznose uvozne ili izvozne carine.
e - Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila
e - Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila je novi sustav elektroničkog podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.
EU fondovi
Carinska uprava uspješni je korisnik različitih programa financijske pomoći u okviru dostupnih fondova Europske unije.
Carinski laboratorij
Osnovna djelatnost carinskog laboratorija je ispitivanje širokog spektra roba: poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina, alkohola, naftnih derivata, plastičnih masa, te raznih industrijskih proizvoda u svrhu naplate carinskih i trošarinskih prihoda.
Povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, ("Narodne novine", broj 12/2019)
Nedostupnost INFO sustava
Kronološki prikaz nedostupnosti i poteškoća u radu informacijskog sustava
Intrastat
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. ukinute su granične kontrole i carinske formalnosti pri kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU-a.
Stop korupciji
Korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa svakoga demokratskog i građanskog društva. Ona ugrožava vladavinu prava, povjerenje u javne institucije i pravnu državu, poštenje, pravednost, ravnopravnost, jednakost i sigurnost građana.
e-Carina
Elektroničko poslovanje predstavlja izvršavanje svih poslovnih aktivnosti korištenjem informacijskih tehnologija s ciljem stvaranja dodatnih vrijednosti.