EU fondovi

Carinska uprava uspješni je korisnik različitih programa financijske pomoći u okviru dostupnih fondova Europske unije.