Ovlašteni gospodarski subjekti i pojednostavnjenja carinskih postupaka

Više informacija o pojednostavnjenjima carinskih postupaka i statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO):