Kontakti

Ministarstvo financija, Carinska uprava

Adresa:

 • Alexandera von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb

Telefon:

 • centrala: +385 1 6211 300
 • +385 0800 1222

Fax:

 • +385 1 6211-011
 • +385 1 6211-012

E-mail:

 • ured-ravnatelja@carina.hr
 • javnost@carina.hr
 • operativno@carina.hr
 • zastita.podataka@carina.hr

Elektroničke kontaktne točke za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

 • pisarnica@carina.hr - Carinska uprava, Središnji ured
 • pisarnica_pcu_zagreb@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb     
 • pisarnica_pcu_rijeka@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka      
 • pisarnica_pcu_osijek@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek      
 • pisarnica_pcu_split@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Split         


Gdje se nalazimo:
 

Kontakt forma