Kontakti

Ministarstvo financija, Carinska uprava

 • SREDIŠNJI URED

 • ADRESA: Alexandera von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb   
       
 • TELEFON:centrala: +385 1 6211 300           
                                           +385 0800 1222            
           
 •  FAX: +385 1 6211-011 
                        +385 1 6211-012          
           
 •  E-MAIL:
               ured-ravnatelja@carina.hr
               javnost@carina.hr
               operativno@carina.hr
               zastita.podataka@carina.hr
 
 • Elektroničke kontaktne točke za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
 • pisarnica@carina.hr - Carinska uprava, Središnji ured

 • Fax: 01 6211-011, 01 6211-012
 • OIB: 18683136487
 • MB: 03205991
 • IBAN: HR1210010051863000160
 • SWIFT: NBHRHR2XXXX     
 
 • PODRUČNI CARINSKI UREDI

 • Područni carinski ured ZAGREB

 • Adresa: Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb
 • Telefon: 01/6511-539
 • Elektroničke kontaktne točke za službeno dopisivanje tijela državne uprave
     pisarnica_pcu_zagreb@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb 
  
 • Područni carinski ured RIJEKA

 • Adresa: Riva Boduli 9, 51 000 Rijeka
 • Telefon: 051/525-124
 • Elektroničke kontaktne točke za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
               pisarnica_pcu_rijeka@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka
 • Područni carinski ured SPLIT

 • Adresa: Zrinsko Frankopanska 60, 21 000 Split
 • Telefon: 021/342-153
 • Elektroničke kontaktne točke za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
               pisarnica_pcu_split@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Split      
 
 • Područni carinski ured OSIJEK

 • Adresa: Cara Hadrijana 11, 31 000 Osijek
 • Telefon: 031/593-130
 • Elektroničke kontaktne točke za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
               pisarnica_pcu_osijek@carina.hr - Carinska uprava, Područni carinski ured Osijek     

Gdje se nalazimo:

Kontakt forma