Mali proizvođači jakih alkoholnih pića (fizičke osobe)

Slika /11810/JAP.jpg
Direktiva Vijeća (EU) 2020/1151 od 29. srpnja 2020. o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 256, 5.8.2020.) između ostaloga, propisala je i odredbu kojom je dana mogućnost državama članicama da nacionalnim trošarinskim zakonodavstvom propišu oslobođenje od plaćanja trošarine na jako alkoholno piće proizvedeno iz voća pod uvjetom da ga je proizvela fizička osoba za vlastitu potrošnju ili potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju – do 50 litara godišnje.
Predmetno oslobođenje od plaćanja trošarine preneseno je u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 144/2021).

Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića (malim proizvođačem JAP-a) smatra se fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće iz voća koje ta osoba uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njezinu vlasništvu ili zakupu s pomoću jednostavnog malog uređaja za destilaciju – kotla i može proizvesti najviše 50 litara jakog alkoholnog pića (bez obzira na volumni udio alkohola) od voća godišnje po kućanstvu i može ga koristiti za vlastitu potrošnju i potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju.
 
Mali proizvođač JAP-a koji proizvede jaka alkoholna pića od voća u količini koja ne prelazi 50 litara godišnje ne obračunava i ne plaća trošarinu.
 
Malom proizvođaču JAP-a nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.
 
Detaljnije informacije o obvezama malih proizvođača JAP naći ćete u informativnom letku koji možete preuzeti ovdje.