e-Carina

Elektroničko poslovanje predstavlja izvršavanje svih poslovnih aktivnosti korištenjem informacijskih tehnologija s ciljem stvaranja dodatnih vrijednosti.

Glavna uloga e-Carine je u potpunosti zamijeniti papirnatu provedbu carinskih procedura, odnosno kreirati efikasnije i modernije okruženje za carinu, unaprijediti sigurnost na vanjskim granicama EU, olakšati i ubrzati razmjenu roba i usluga unutar i izvan granica.

e-Carina omogućava povećanje učinkovitosti organizacije carinske kontrole i nesmetanog protoka podataka s ciljem bržeg carinjenja roba, smanjenje administracije, borbe protiv prijevara, organiziranog kriminala i terorizma, radi zaštite fiskalnih interesa, intelektualnog vlasništva i kulturnog nasljeđa, povećanja sigurnosti robe i međunarodne trgovine te poboljšanja zaštite zdravlja i okoliša.

Osnove e-Carine definirane su u Rezoluciji Vijeća od 5. prosinca 2003. godine o uspostavi uvjeta za pojednostavljenja i okruženja za poslovanje bez papira za carinu i trgovinu.

Zaštita osobnih podataka u NCTS, ECS i ICS sustavima

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) koristi podatke iz NCTS, ECS i ICS sustava kojima upravlja Europska komisija prema Uredbi (EU) br. 952/2013 o carinskom zakoniku Unije i te podatke prikuplja u bazi podataka o uvozu, izvozu i provozu (IET – Import/Export/Transit). Ti podaci uključuju podatke o pošiljatelju i primatelju robe te se obično odnose na tvrtke, međutim mogu se odnositi i na fizičke osobe. Više informacija o postupanju s osobnim podacima prikupljenim od strane OLAF-a nalazi se u Izjavi o privatnosti na slijedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/212_iet_en.pdf

Personal data protection in NCTS, ECS and ICS systems

European Anti-Fraud office (OLAF) is using data from NCTS, ECS and ICS systems, managed by European Commission according to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code and stores the data into import, export and transit (IET- import/Export/Transit) databases. Mentioned data includes data about sender and recipient of the goods and they are usually related to companies, but they could be also related to physical persons. More information related to personal data handling, collected from OLAF is described in Privacy statement for import, export, transit directory (OLAF DPO 212) at following URL: https://ec.europa.eu/antifraud/sites/antifraud/files/212_iet_en.pdf