Nova verzija aplikacije NCTS i ECS

Slika /ostalo/3608/Ostale informacije.jpg

Od 29. rujna 2017. godine u produkciji će biti nove verzije aplikacija NCTS, ECS. Te verzije će biti usklađene s promjenama uzrokovanim implementacijom RfCv0.29.

Nove verzije NCTS, ECS aplikacija bit će pripremljena za testiranje za gospodarstvenike od 01.rujna 2017. godine.

Izmjene se odnose na korekcije pravila i uvjeta te shema poruka IE518 i IE599 u ECS.Pisane vijesti