Intrastat

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. ukinute su granične kontrole i carinske formalnosti pri kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU-a.

Intrastat istraživanje u Republici Hrvatskoj 

Jedinstvena carinska deklaracija (JCD) prestala je biti izvor podataka za statistiku robne razmjene sa zemljama članicama EU. Kao zamjena za jedinstvene carinske deklaracije, u Europskoj uniji razvijen je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata nazvan Intrastat.

Intrastat sustav u primjeni je od 1993. godine kada je uspostavljeno jedinstveno tržište EU.

Intrastat istraživanje propisano je EU zakonodavstvom koje je na snazi u svim zemljama članicama EU. Međutim, praktična provedba Intrastat istraživanja nije ista u svim zemljama članicama. U Hrvatskoj je nositelj Intrastat istraživanja Državni zavod za statistiku, koji je zadužen za metodologiju, statističku obradu, te diseminaciju podataka, dok je Carinska uprava zadužena za prikupljanje i kontrolu podataka prikupljenih od poslovnih subjekata.

Za Intrastat se izvještavaju sve fizičke otpreme roba iz Republike Hrvatske u druge zemlje članice EU i svi fizički primici roba iz drugih zemalja članica EU u Republiku Hrvatsku, uz neke izuzetke. Podaci za otpreme i primitke izvještavaju se zasebno.

Detaljne informacije o Intrastat istraživanju, vrijednosti praga uključivanja, zakonsku osnovu za provođenje istraživanja, metodološke materijale i upute za obveznike Intrastat izvještavanja možete pronaći na službenoj web stranici za Intrastat:

https://e-carina.carina.hr/ciws-public/


Korisni linkovi: