Intrastat

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. ukinute su granične kontrole i carinske formalnosti pri kretanju roba između RH i drugih zemalja članica EU-a.

INTRASTAT istraživanje u Republici Hrvatskoj 

Jedinstvena carinska deklaracija (JCD) prestala je biti izvor podataka za statistiku robne razmjene sa zemljama članicama EU. Kao zamjena za jedinstvene carinske deklaracije, u Europskoj uniji razvijen je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata nazvan INTRASTAT.

INTRASTAT sustav u primjeni je od 1993. godine kada je uspostavljeno jedinstveno tržište EU.

INTRASTAT istraživanje propisano je EU zakonodavstvom koje je na snazi u svim zemljama članicama EU. Međutim, praktična provedba INTRASTAT istraživanja nije ista u svim zemljama članicama. U Hrvatskoj je nositelj INTRASTAT istraživanja Državni zavod za statistiku, koji je zadužen za metodologiju, statističku obradu, te diseminaciju podataka, dok je Carinska uprava zadužena za prikupljanje i kontrolu podataka prikupljenih od poslovnih subjekata.

Za INTRASTAT se izvještavaju sve fizičke otpreme roba iz Republike Hrvatske u druge zemlje članice EU i svi fizički primici roba iz drugih zemalja članica EU u Republiku Hrvatsku, uz neke izuzetke. Podaci za otpreme i primitke izvještavaju se zasebno.

Detaljne informacije o INTRASTAT istraživanju, vrijednosti praga uključivanja, zakonsku osnovu za provođenje istraživanja, metodološke materijale i upute za obveznike INTRASTAT izvještavanja možete pronaći na službenoj web stranici za INTRASTAT:
 
http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm
 

Podrška korisnicima INTRASTATA

Za pomoć u rješavanju tehničkih i metodoloških problema obveznicima INTRASTAT istraživanja na raspolaganju je INTRASTAT HELPDESK:

  • Telefon:          -plus-385 42 234 255
  • Telefaks:         -plus-385 42 234 215
  • E-pošta:          intrastat.helpdesk@carina.hr
  • radno vrijeme od 7.30 - 15.30 sati


Korisni linkovi: