Stop korupciji

Korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa svakoga demokratskog i građanskog društva. Ona ugrožava vladavinu prava, povjerenje u javne institucije i pravnu državu, poštenje, pravednost, ravnopravnost, jednakost i sigurnost građana.

Korupcija povećava i zaoštrava društvene razlike, potiče nastojanja da se nepoštenim načinom živi iznad mogućnosti i bogati omalovažavanjem vrijednosti strpljivog rada, štednje i poštenja. Korupcija sputava razvoj poduzetničke klime i političke kulture, rastače moral, kulturu i tradiciju, kao temeljne društvene vrijednosti.

Zato se korupciju mora ozbiljno etički vrednovati, stalno politički prosuđivati, ali i protiv nje društveno odgovorno djelovati. Korupcija smanjuje prihode države, potiče nepotrebno trošenje proračunskog novca, smanjuje otpor organiziranom kriminalu, smanjuje učinke javnih službi, osobito zdravstva i obrazovanja.

Besplatni telefon za prijavu korupcije: 0800 1222

E - mail: prijava.korupcije@carina.hr

Korupcija spušta razinu morala u političkom odlučivanju, ugrožava stabilnost i povjerenje u institucije te podiže razinu nezadovoljstva građana. Već i sama sumnja u korumpiranost izrazito je opasna, jer bez obzira na stvarne razmjere, dovodi u pitanje vjerodostojnost svake vlasti. Štetni učinci korupcije mogu uključivati:
 
  • smanjenje nacionalne sigurnosti i zaštite zajednice;
  • porezni gubitak i prijevaru;
  • smanjenje stranog ulaganja;
  • povećane troškove, koje u konačnici snosi zajednica;
  • zapreke u međunarodnoj trgovini i gospodarskom rastu;
  • smanjenje povjerenja i pouzdanja javnosti u vladine institucije;
  • smanjenje razine povjerenja i suradnje između carinskih službi i ostalih državnih tijela;
  • smanjenje razine provedbe carinskog zakona i ostalih propisa;
  • nizak moral osoblja i duh zajedništva;

(WCO – Svjetska carinska organizacija)