Mehanizam za ugljičnu prilagodbu (CBAM)

Slika /slike/Slike za objave za web/CBAM1.jpg
Od 1. listopada 2023. Uredbom 2023/956 (CBAM Uredba) uveden je mehanizam EU-a za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) s ciljem smanjenja emisija ugljika, određivanja pravedne cijene ugljika emitiranog tijekom proizvodnje robe s visokim emisijama ugljika uvezene u EU i poticanja čišće industrijske proizvodnje s pomoću metodologije za izračun ugrađenih emisija u skladu s Pariškim sporazumom i paketom EU-a „Spremni za 55 %”.

Taj će se mehanizam provoditi u fazama i usklađen je s postupnim ukidanjem dodjele besplatnih emisijskih jedinica utvrđenima u sustavu EU-a za trgovanje emisijama (ETS).

Odredbama CBAM uredbe uvedeno je prijelazno razdoblje od 1. 10. 2023. do 31. 12. 2025., a cilj prijelaznog razdoblja je:
  • služiti kao pilot-faza i faza učenja za uvoznike, proizvođače i uključena tijela,
  • prikupljanje informacija o emisijama kako bi se poboljšala metodologija za izračun ugrađenih emisija,
  • uskladiti cijenu ugljika proizvedenog u EU-u s cijenom robe s visokim emisijama ugljika uvezene u EU.

Obveze uvoznika iz EU-a tijekom prijelaznog razdoblja

Tijekom prijelaznog razdoblja obveze uvoznika koji uvoze robu iz Priloga I. CBAM Uredbe ograničene su na:
  • Podnošenje izvješća o CBAM-u na tromjesečnoj osnovi pri čemu će uvoznici robe (ili njihov neizravni carinski predstavnik) morat prijaviti emisije stakleničkih plinova ugrađene u njihov uvoz (izravne i neizravne emisije) tijekom određenog tromjesečja kalendarske godine, bez financijskih plaćanja ili prilagodbi.
  • Izvješće se podnosi najkasnije mjesec dana nakon završetka tog tromjesečja.
  • Obveza podnošenja izvješća o CBAM-u na tromjesečnoj osnovi obuhvaćat će cijelo prijelazno razdoblje od 1. listopada 2023. do 31.12.2025.
  • Registracija u prijelaznom registru CBAM-a: Taj će registar, koji je Komisija EU-a izradila kako bi pomogla trgovcima u izradi i podnošenju izvješća o CBAM-u, omogućiti i komunikaciju između Komisije, nadležnih tijela, nacionalnih carinskih tijela i trgovaca.
 
Europska komisija razvila je CBAM registar za prijelazno razdoblje i on je operativan od 15. 11. 2023. Prva tromjesečna izvješća trebala su biti dostavljena od 1. 1. 2024. do 31. 1. 2024. 
Kako bi se olakšao postupak obveznika podnošenja koji su imali poteškoća s izvješćivanjem i još nisu podnijeli svoje tromjesečno CBAM izvješće, od 1. veljače 2024. u prijelaznom registru dostupna je funkcionalnost koja im omogućava da „zatraže odgođeno podnošenje” i da iskoriste mogućnost od dodatnih 30 dana za podnošenje svog CBAM izvješća.
 
Ministarstvo financija, Carinska uprava nadležna je  za omogućavanje pristupa prijelaznom CBAM registru podnositelja izvješća s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Kako bi podnositelji izvješća mogli pristupiti CBAM prijelaznom registru, dužni su se registrirati putem G2B servisa te zatražiti pristup CBAM domeni. 
Vezano za sva tehnička pitanja oko registracije i prijave za CBAM registar putem G2B Servisa, gospodarstvenici je mogu obratiti putem Helpdesk-a Carinske uprave koristeći elektronsku poštu helpdesk@carina.hr, a vezano za informacije oko popunjavanja i podnošenja izvješća Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na cbam-izvjesce@mingor.hr.
 
Datum početka prijave putem G2B servisa  2. 11. 2023. 
Produkcijska okolina CBAM prijelaznog registra  https://cbam.ec.europa.eu/declarant 
Testna okolina CBAM prijelaznog registra https://conformance.cbam.ec.europa.eu/declarant 
Informacije o G2B Servisu https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450
 
Potpuna uspostava mehanizam EU-a za ugljičnu prilagodbu na granicama

Očekuje se da će mehanizam EU-a za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) biti u potpunosti uspostavljen od 2026., ali će se u početku primjenjivati samo na određeni broj proizvoda s visokim rizikom od istjecanja ugljika, kao što su:
•             željezo/čelik
•             cement
•             gnojiva
•             aluminij
•             vodik
•             električnu energiju

Pravila za obveze izvješćivanja o količini uvezene robe, izravnih i neizravnih emisija ugrađenih u nju te o svim cijenama ugljika koje se plaćaju za te emisije propisane su Uredbom (EU) 2023/956 Provedbenom uredbom (EU) 2023/1773 .
 
Svi zakonodavni akti relevantni za ovaj mehanizam dostupni su na https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-postupanje/carinski-propisi/mehanizam-za-ugljicnu-prilagodbu-na-granicama-cbam/12849