G2B Servis


Carinska uprava je s ciljem olakšavanja i ubrzavanja provođenja carinskih postupaka još 1995.godine ponudila sudionicima u carinskim postupcima mogućnost podnošenja carinskih deklaracija u početku na magnetnom mediju, a s uvođenjem obrazaca JCD-a kao carinske deklaracije vrlo brzo i putem interneta. Danas je gotovo nezamislivo da se carinska deklaracija podnese na neki drugi način, osim putem interneta.

Daljnjim unaprijeđenjem i razvojem, kao i provođenjem procesa priprema za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju, Carinska uprava se je susrela s novim izazovima u provođenju carinskih postupaka. Elektroničko poslovanje, odnosno poslovanje bez papira ušlo je postepeno u svakodnevni život, kako u javnom sektoru kroz elektroničke usluge građanima, tako i kroz poslovanje tvrtki bilo međusobno ili s državom.

U cilju ispunjavanja svojih obveza vezanih za pripremu za članstvo u EU, a time i Carinske uprave u Carinsku uniju, Carinska uprava je intenzivno radila na pripremama za implementaciju novih sustava koji podržavaju provođenje carinskih postupaka bez papira. U skladu s tim neophodno je bilo razviti i komunikaciju u elektroničkom obliku između sudionika u carinskom postupku, tj. komunikaciju između carine i gospodarstvenika (G2B servis).

Proces elektroničke razmjene dokumenata sa gospodarstvom u okviru e-carine realiziran je putem G2B servisa. U implementacijskom smislu G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave zadužen za interoperabilnost Informacijskog sustava Carinske uprave s poslovnim aplikacijama gospodarstvenika na principima elektroničke razmjene dokumenata.
NCTS (New Computerised Transit System) - Novi kompjuterizirani provozni postupak je bio prvi sustav elektroničkog poslovanja u Carinskoj upravi koji se počeo primjenjivati na nacionalnoj osnovi, a koji koristi elektroničku razmjenu podataka putem G2B servisa.

„NCTS G2B servis“ je model po kojemu su realizirani svi ostali servisi e-carine, odnosno po kojem će se ostvarivati komunikacija između carine i gospodarstvenika i u ECS-u, ICS-u, EMCS-u i drugim sustavima elektroničkog poslovanja. G2B servis je time postao jedinstveni model i platforma, za komunikaciju između Carinske uprave i gospodarstvenika za sve servise e-carine.

Carinska uprava je pripremila svu potrebnu dokumentaciju za gospodarstvenike, u kojoj su opisani poslovni procesi i način kako se će komunikacija poslovnih aplikacija Carinske uprave i gospodarstvenika u budućnosti provoditi.

Dokumentacija se može naći na stranicama Carinske uprave, koje su podijeljene na slijedeće cjeline:
 • G2B servis Carinske uprave
 • NCTS
 • EMCS
 • ICS
 • ECS
 • HRAIS
 • HRAIS
 • EORI
 • AEO
 • e-Trošarine
 • Intrastat

Također, Carinska uprava je, sukladno zakonskim ovlaštenjima donijela i Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) kojim se, radi osiguranja pravilne primjene sustava elektroničke razmjene podataka, uređuju temeljna načela sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina), te obveze korisnika sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave. Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave moguće je pronaći na ovoj stranici u dijelu Pridruženi dokumenti.