ICS

Sustav kontrole uvoza Zajednice

Ministarstvo financija, Carinska uprava s danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji počinje i s primjenom ICS sustava (Import Control System), odnosno uvodi Sustav kontrole uvoza Zajednice.
Za svu robu koja ulazi u carinski teritorij EU moraju se provesti uvozne formalnosti, uključujući i sigurnosno-zaštitnu analizu rizika. U tu svrhu ulaznoj carinarnici se podnosi ulazna sigurnosna skraćena deklaracija koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora prvenstveno za sigurnosno relevantne svrhe.

Proces podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije, te provedba sigurnosno-zaštitne analize rizika nad podacima koji su sadržani u toj deklaraciji obavlja se korištenjem računalne tehnologije u okviru novog trans-europskog carinskog sustava kontrole uvoza, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju gospodarstvenika i carine.

Kako bi gospodarski subjekti ostvarili sve prednosti takvog sustava moraju razviti vlastite aplikacije i IT sustave kompatibilne s ICS-om, te se povezati s Informacijskim sustavom Carinske uprave na način koji omogućuje slanje elektroničkih poruka propisanog oblika i sadržaja.

U nastavku je priložena Uputa za gospodarstvenike za pomoć u izradi vlastitih ICS aplikacija gospodarstvenika. Također je priložena ostala poslovna i tehnička dokumentacija važna za razumijevanje i primjenu ICS sustava.

Kontinuirano će se objavljivati eventualna ažuriranja i dopune ICS dokumentacije.