NCTS faza 5


Od 01.04.2023. godine NCTS aplikacija će biti u potpunosti usklađena s funkcionalnostima faze 5 prema novim zakonodavnim zahtjevima iz CZU i Konvencije o Zajedničkom provoznom postupku koji uključuju:

• provozno kretanje s reduciranim setom podataka te podnošenje provozne deklaracije prije podnošenja robe,
• registraciju događaja tijekom prijevoza robe ('en route') i uvođenje novih poslovnih procesa te nove role carinskog ureda,
• uvođenje nove role Izlaznog ureda za provoz (Office of Exit for Transit) i poslovnih procesa vezanih uz podnošenje EXS podataka,
• usklađivanje razmjene IE poruka prema podatkovnim zahtjevima definiranim u Delegiranoj i Provedbenoj uredbi (Prilog B), kao i u Konvenciji, uzimajući u obzir EU carinski model podataka,
• implementaciju promijenjenih i novih poslovnih procesa,
• implementaciju novih procesa sa svrhom jačanja sigurnosno-zaštitnih (Safety and Security) mjera za robu koja napušta carinsko područje EU,
• razvoj nacionalnog sučelja za komunikaciju i razmjenu podataka između nacionalne provozne aplikacije (NCTS-NTA) i nacionalne izvozne aplikacije (AES-NECA) koje je harmonizirano na EU razini,
• povezivanje s EU i nacionalnim sustavom carinskih odluka,
• migraciju podataka s NCTS4 na NCTS5.

U prilogu su poslovne i tehničke specifikacije nužne za razvoj vlastitih aplikacija gospodarstvenih subjekata s detaljnim opisom izmjena koje moraju biti implementirane. Najvažniji dokument za razvoj sustava je DDNTA sa svojim prilozima. Također objavljujemo i plan aktivnosti za gospodarstvenike.
 
Popis planiranih aktivnosti Datum
Objava tehničke dokumentacije za povezivanje IT sustava carine i gospodarstvenika 31.12.2021.
Dostupna testna okolina za gospodarstvenike 01.02.2023.
Podrška gospodarstvenicima za testiranje vlastitih aplikacija 01.02.2023.
Puštanje nove verzije NCTS5 sustava u produkciju 01.06.2023.