INF SP

Primjena centralnog EU elektroničkog sustava za standardiziranu razmjenu podataka INF POSEBNI POSTUPCI (skraćeno - INF SP) od 01. lipnja 2020.

Ova obveza propisana je odredbama članka 16. stavka 1. Carinskog zakonika Unije, članka 181. Delegirane uredbe Komisije, te članka 271. Provedbene uredbe Komisije, te s tim datumom prestaje uporaba papirnatih obrazaca INF 1, INF 5 i INF 9 za postupke unutarnje proizvodnje, te obrasca INF 2 za postupke vanjske proizvodnje.

Napominjemo da je temeljem navedenih odredbi domena primjene INF SP sustava šira od primjene INF obrazaca u prijašnjem zakonodavstvu, odnosno obveza razmjena podataka u INF SP sustavu propisana je za slijedeća odobrenja:
a) nacionalna HR odobrenja za unutarnju proizvodnju EX/IM,
b) multinacionalna odobrenja za unutarnju proizvodnju EX/IM (odobrenja UP EX/IM koja vrijede u više zemalja članica),
c) nacionalna HR odobrenja za vanjsku proizvodnju EX/IM,
d) multinacionalna odobrenja za unutarnju proizvodnju IM/EX (odobrenja UP IM/EX koja vrijede u više zemalja članica),
e) multinacionalna odobrenja za vanjsku proizvodnju EX/IM (odobrenja VP EX/IM koja vrijede u više zemalja članica).
 
Napominjemo također da je navedenim odredbama domena primjena INF SP sustava šira od primjene prijašnjeg zakonodavstva.

U sustav se unose podaci definirani Prilogom 71-05 Delegirane uredbe Komisije za postupke unutarnje proizvodnje i vanjske proizvodnje i to:
- obveza unošenja podataka u INF SP nakon ishođenja odobrenja za postupke unutarnje i vanjske proizvodnje (temeljem podataka iz odobrenja kreira se INF „baza“ za konkretno odobrenje), te
- obveza unošenja podataka u INF SP nakon svakog podnošenja carinske deklaracije za stavljanje u postupak i zaključenje postupka unutarnje i vanjske proizvodnje (temeljem podataka u deklaraciji mijenjaju se podaci u INF „bazi“).

Važna napomena za gospodarstvenike:
Pozivaju se svi gospodarstvenici koji imaju odobrenja za bilo koje od navedenih postupaka, a kako bi im se omogućio pristup s 01. lipnja 2020. godine u INF centralni portal za gospodarstvenike da pristupe:
 
  • provedbi administracije prava pristupa „INF - Posebni postupci“ poslovnog sustava (ukoliko su već registrirani za rad u G2B sustavu)
Ako je gospodarski subjekt već registriran u G2B sustav potrebno je provesti administraciju prava pristupa za INF poslovni sustav na način da se isti odabere unutar ponuđenih poslovnih sustava Carinske uprave. Provedba postupka administracije prava pristupa na INF poslovni sustav provodi se kao i za ostale poslovne sustave, a upute su dostupne na Internetskoj stranici Carinske uprave.
  • registraciji (ukoliko nisu registrirani u sustav G2B)
Registracija gospodarstvenika u G2B moguće je provesti preko slijedeće poveznice https://e-carina.carina.hr/captcha/  dostupne na Internet stranicama Carinske uprave (https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450),
gdje su dostupne i detaljne upute za provedbu. Nakon provedene registracije potrebno je provesti administraciju prava pristupa za INF - Posebni postupci poslovnog sustava.
 
Pristup gospodarstvenicima na EU centralni sustav omogućen je na poveznici:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
 
Uputa za primjenu centralnog sustava INF POSEBNI POSTUPCI KLASA: 011-20/20-03/11 Središnjeg ureda CURH-a dostupna je na:
https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/upute-3514/posebni-postupci/prerada-2345/uputa-br-11-20-za-primjenu-centralnog-sustava-inf-posebni-postupci/8635
 
Ostale informacije:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services-new/online-services-and-databases-customs/central-system-standardised-exchange_hr