HRAIS2 – CCI

Centralizirano uvozno carinjenje - CCI (eng. Centralised Clearance for Import) novi je transeuropski sustav koji omogućuje ovlaštenim gospodarskim subjektima podnošenje carinskih deklaracija i stavljanje robe u carinski postupak u državi članici (Nadzorni carinski ured - SCO) u kojoj poslovni subjekt ima poslovni nastan, dok će se roba fizički podnositi u drugoj državi članici (Presentation Customs Office - PCO). Primjenom koncepta centraliziranog uvoznog carinjenja osigurat će se interoperabilnost trenutno neovisnih nacionalnih uvoznih sustava i uspostavu AIS-a (eng. Automated Import System), poboljšanje i pojednostavnjenje carinskog poslovanja kroz učinkovitije carinske transakcije u domeni uvoza za implementaciju CCI funkcionalnosti. CCI aplikacija u potpunosti je usklađena s funkcionalnostima centraliziranog uvoznog carinjenja, a prema novim zakonodavnim  zahtjevima iz CZU koji uključuju funkcionalnosti i procese kroz dvije razvojne faze.
 
Prva faza Centraliziranog uvoznog carinjenja – CCI (eng. Centralised Clearance for Import) primjenjivat će se od 01.07.2024.  godine te će obuhvatiti:

 • H1 - Deklaracija za puštanje u slobodan promet i poseban postupak - posebna uporaba - deklaracija za uporabu u posebne svrhe  ili Deklaracija za puštanje u slobodan promet i End use

 • H2 - Poseban postupak - smještaj - izjava za carinsko skladištenje

 • H4 - Poseban postupak -prerada - izjava za unutarnju proizvodnju

 • I1 - Pojednostavnjena uvozna deklaracija

 
Poslovni proces centraliziranog uvoznog carinjenja podržat će slijedeće poslovne procese:

 • Registracija uvozne carinske deklaracije

 • Analiza rizika prije podnošenja robe

 • Prihvaćanje uvozne carinske deklaracije

 • Provođenje analize rizika od strane SCO i PCO

 • Izmjena uvozne carinske deklaracije

 • Provođenje kontrola od strane SCO i PCO

 • Upravljanje carinskim davanjima

 • Poništenje uvozne carinske deklaracije

 • Puštanje robe

 • Dopunska deklaracija

 • Komunikacija s vanjskim sustavima