CBAM

Uredba (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM Uredba) stupila je na snagu 17. svibnja 2023. Prijelazno razdoblje započelo je 1. listopada 2023. i trajat će do kraja 2025. Kako bi gospodarske subjekte usmjerila prema njihovim obvezama izvješćivanja, Komisija je donijela Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2023/1773 оd 17. kolovoza 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2023/956 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveza izvješćivanja za potrebe mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama tijekom prijelaznog razdoblja koja uređuje provedbu CBAM-a tijekom njegove prijelazne faze, uključujući metodologiju za procjenu emisija prema CBAM-u tijekom prijelaznog razdoblja. 
 
Carinska uprava RH posebno će biti odgovorna za davanje pristupa prijelaznom CBAM registru podnositeljima prijava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Bez tog pristupa gospodarski subjekti neće moći ispuniti svoje obveze izvješćivanja. 
 
U tom je kontekstu Europska komisija razvila CBAM registar za prijelazno razdoblje. Ovaj sustav će biti dostupan deklarantima koji prijavljuju robu iz CBAM Uredbe i svim nadležnim tijelima u EU.

CBAM registar je potpuno operativan sa 15. 11. 2023. Uzimajući u obzir da prva tromjesečna izvješća trebaju bit dostavljena od 1. 1. 2024. do 31. 1. 2024., ovo postupno uvođenje neće utjecati na podnošenje prvog tromjesečnog izvješća. 
 
Ispunjavanje obveza vezano za CBAM u skladu s Uredbom 2023/956 i Uredbom 2023/1773 za obveznike znači da će morati za svako tromjesečje podnositi Europskoj komisiji CBAM izvješće. CBAM izvješće podnosi se  u skladu s člankom 8. Uredba 2023/1773 (mjesec dana nakon završetka tromjesečja za koje se izrađuje izvješće). Informacije koje treba dostaviti u CBAM izvješću propisane su Tablicama 1. i 2.  Prilogu I.  Uredbe 2023/1773. Podnošenje CBAM izvješća obavljat će uvoznik putem IT sustava.

Također za potrebe izvješćivanja dostupan je i obrazac u excel formatu o informacijama koje bi trebala postrojenja dostaviti uvozniku o CBAM robi koju proizvode, a uvoznik istu uvozi. Iz tog obrasca mogu se preuzeti informacije koje su uvozniku važne prilikom izvješćivanja o uvezenoj CBAM robi, a koje se prije svega odnose na ugrađene emisije stakleničkih plinova.

Kako bi podnositelji izvještaja mogli pristupiti CBAM prijelaznom registru, potrebna je registracija putem G2B servisa te zatražiti pristup CBAM domeni.  
 
Za sva tehnička pitanja oko registracije i prijave za CBAM registar putem G2B Servisa, molimo kontaktirajte Helpdesk Carinske uprave na helpdesk@carina.hr, a vezano za informacije oko popunjavanja i podnošenja izvještaja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na CBAM-izvjesce@mingor.hr.

Datum početka prijave putem G2B servisa  2. 11. 2023. 
Produkcijska okolina CBAM prijelaznog registra https://cbam.ec.europa.eu/declarant
Informacije o G2B Servisu https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450