HRAIS2

Carinski zakonik Unije (Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. listopada 2013.) i sve njene izmjene i dopune), između ostaloga, uvodi nove oblike i način podnošenja carinskih deklaracija u okviru carinskog postupanja.

Carinski zakonik Unije primjenjuje se od 1. svibnja 2016. godine, a za njegovu provedbu donesene su sljedeće Uredbe:
 

 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije, SL L 343/1, 29. prosinca 2015. godine, zajedno sa svim njenim izmjenama i dopunama,
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije, SL L 343/558, 29. prosinca 2015. godine, zajedno sa svim njenim izmjenama i dopunama, te
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeniDelegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446, zajedno sa svim njenim izmjenama i dopunama.

Prilogom B Delegirane i Provedbene uredbe propisani su novi podaci i oznake koje sačinjavaju pojedine carinske deklaracije, obavijesti ili potvrde. Međutim, njihova primjena započinje u rokovima koji su propisani člankom 278. Carinskog zakonika Unije i Radnim planom za provedbu CZU.
Pojedini sustavi za obradu određenih deklaracija, obavijesti ili potvrda uvoditi će se sukladno tome, pri čemu će sve (nove) uvozne carinske deklaracije biti razvijene u okviru novog sustava HRAIS2, najkasnije do 2022. godine. 

Kako je prethodno bilo i najavljeno 01. srpnja 2021. godine započela je primjena uvoznih carinskih deklaracija: H6 - Carinska deklaracija u poštanskom prometu za puštanje u slobodan promet i H7 - Carinska deklaracija za puštanje u slobodan promet u odnosu na pošiljku koja je oslobođena uvozne carine u skladu s člankom 23. stavkom 1. ili člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1186/2009. 

Primjena ostalih uvoznih carinskih deklaracija započet će s 01.01.2023. godine i obuhvatiti će slijedeće deklaracije/obavijesti:
 
 • H1 - Deklaracija za puštanje u slobodan promet i poseban postupak - posebna uporaba - deklaracija za uporabu u posebne svrhe  ili Deklaracija za puštanje u slobodan promet i End use
 • H2 - Poseban postupak - smještaj - izjava za carinsko skladištenje
 • H3 - Poseban postupak - posebna uporaba - deklaracija za privremeni uvoz
 • H4 - Poseban postupak -prerada - izjava za unutarnju proizvodnju
 • H5 - Deklaracija za unos robe u okviru trgovine s posebnim poreznim područjima
 • I1 - Pojednostavnjena uvozna deklaracija
 • I2 - Podnošenje robe carini u slučaju unosa u evidenciju deklaranta
 
Kako za razvoj ovih deklaracija moraju biti spremni i informatički sustavi gospodarskih subjekata, Carinska uprava objavljuje tehničke specifikacije za izradu istih, koje se sastoje od:
 
 • Popisa i sadržaja poruka za deklaracije H1-H5
 • Popisa i sadržaja poruka za deklaracije I1-I2
 • Šifrarnik HRAIS2 (za deklaracije H1-H5 i I1-I2)
 • Tehnička specifikacija G2B servisa za HRAIS2 verzija 2.1


Tijekom daljnjeg rada i razvoja sve promjene u dokumentaciji biti će objavljene na ovim mrežnim stranicama, stoga molimo cjenjene korisnike da redovito prate objave o izmjenama. Također, radi bolje suradnje i komunikacije s gospodarskim subjektima koji razvijaju IT aplikacije bilo za svoje potrebe ili komercijalno, stojimo na raspolaganju vezano uz pojašnjenja, komentare ili prijedloge, te nam se mogu javiti na: hrais2@carina.hr