HRAIS2

Carinski zakonik Unije (Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. listopada 2013.) i sve njene izmjene i dopune), između ostaloga, uvodi nove oblike i način podnošenja carinskih deklaracija u okviru carinskog postupanja.
Carinski zakonik Unije primjenjuje se od 1. svibnja 2016. godine, a za njegovu provedbu donesene su sljedeće urede:

 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije, SL L 343/1, 29. prosinca 2015. godine, zajedno sa svim njenim izmjenama i dopunama,

 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije, SL L 343/558, 29. prosinca 2015. godine, zajedno sa svim njenim izmjenama i dopunama, te

 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446, zajedno sa svim njenim izmjenama i dopunama.

Prilogom B Delegirane i Provedbene uredbe propisani su novi podaci i oznake koje sačinjavaju pojedine carinske deklaracije, obavijesti ili potvrde. Međutim, njihova primjena započinje u rokovima koji su propisani člankom 278. Carinskog zakonika Unije i Radnim planom za provedbu CZU.

Pojedini sustavi za obradu određenih deklaracija, obavijesti ili potvrda uvoditi će se sukladno tome, pri čemu će sve (nove) uvozne carinske deklaracije biti razvijene u okviru novog sustava HRAIS2, najkasnije do 2022. godine.

Međutim, izuzetak za primjenu toga odnosi se na dvije „specifične“ uvozne carinske deklaracije čija implementacija započinje 1.7.2021. godine, a to se odnosi na sljedeće deklaracije:

 • H6 deklaraciju koja se podnosi isključivo u poštanskom prometu za pošiljke vrijednosti preko 150 a manje od 1.000 EUR pod uvjetom da roba koja se uvozi ne podliježe zabranama i ograničenjima, te

 • H7 deklaraciju koja se podnosi za robu koja ne podliježe zabranama i ograničenjima u kurirskim i poštanskim pošiljkama:

  • vrijednosti do 150 EUR (ne odnosi se na alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode i duhan i duhanske proizvode),

  • pošiljke koja jedna privatna osoba šalje drugoj privatnoj osobi (darovi) pod uvjetom da nisu komercijalne naravi) do 45 EUR. Količinska ograničenja su navedena u članku 27. Uredbe 1186/2009.

Kako za razvoj ovih deklaracija moraju biti spremni i informatički sustavi gospodarskih subjekata, Carinska uprava objavljuje tehničke specifikacije za izradu istih, koji se sastoje od:
 • Popisa i sadržaja poruka za H6 deklaraciju

 • Popisa i sadržaja poruka za H7 deklaraciju

 • Šifrarnika HRAIS2

 • Tehnička specifikacija G2B servisa za HRAIS2.


Sva pitanja, komentare i prijedloge molim Vas pošaljite na: hrais2@carina.hr