EMCS

Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

Republika Hrvatska je započela 1. ožujka 2013. godine s nacionalnom primjenom Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine – EMCS (engl. Excise Movement and Control System - EMCS; u daljnjem tekstu: EMCS sustav).

Nacionalna primjena EMCS sustava označila je, prije svega, prelazak s papirnatog sustava na elektroničku razmjenu informacija o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i isključivu primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-TD) u odnosu na kretanja trošarinskih proizvoda koja započinju i završavaju u Republici Hrvatskoj, te je ujedno omogućila, i u tom smislu i predstavlja, značajnu fazu u pripremi za učinkovitu primjenu EMCS sustava u širem kontekstu Europske unije.

Prijemom Republike Hrvatske u Europsku uniju - 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je preuzela sve obveze koje proizlaze iz punopravnog članstva u Uniji te, u skladu s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva, i obvezu primjene EMCS sustava za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine unutar Europske unije.
 

FAZA DATUM POČETKA PRIMJENE
EMCS faza 3 – nacionalna primjena 01.03.2013.
EMCS faza 3 – EU primjena 01.07.2013.
EMCS faza 3.1 13.02.2014.
EMCS faza 3.2 11.02.2016.
EMCS faza 3.3 15.02.2018.
EMCS faza 3.4 13.02.2020.