e-Trošarine

Sustav elektroničkog podnošenja trošarinskih i poreznih obrazaca za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza

Od 1. rujna 2014. godine za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza omogućeno je elektroničko podnošenje gotovo svih obrazaca iz područja trošarina i posebnih poreza.

Primjena poslovnog sustava e-Trošarine namijenjena je korisnicima, prvenstveno gospodarskim subjektima/trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza (pravnim i fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj prilikom provedbe trošarinskog i poreznog postupanja, kao i osobama koje su ovlaštene za zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika sukladno poreznim propisima.

Trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza omogućeno je podnošenje elektroničkih obrazaca kao što su prijava za upis u registar, izvješća (mjesečna) i ostali podnesci te uvid u status poslanih obrazaca i dohvat tih obrazaca, a sve u cilju što bržeg i jednostavnijeg ispunjavanja obveza prema Carinskoj upravi.

Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza koji se podnose isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka propisani su Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Radi izbjegavanje neproporcionalnog opterećivanja građana i malih poduzetnika, Pravilnik propisuje izuzetke od obveze podnošenja trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Tabelarni prikaz obrazaca koji se podnose isključivo uporabom sustava e-Trošarine objavljen je pod izbornikom Dokumenti.
Trošarinski obveznici i obveznici posebnog poreza u svrhu primjene sustava e-Trošarine mogu koristiti:

1. web aplikaciju e-Trošarine

e-Trošarine web aplikaciji Carinske uprave obveznici ili njihovi zastupnici mogu pristupiti preko mrežne stranice Carinske uprave 
https://ecarina.carina.hr/etrosarine

2. vlastiti sustav elektroničke razmjene podataka kompatibilan sa sustavom e-Carine, podsustavom e-Trošarine
 
Prilikom primjene vlastitog sustava za elektroničko podnošenje trošarinskih i poreznih obrazaca putem G2B servisa potrebno je osigurati kompatibilnost s sustavom e-Carine/e-Trošarine prema unaprijed propisanom obliku i sadržaju 
https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/e-trosarine/tehnicke-specifikacije/3666


Kao osnovni preduvjet za pristup sustavu e-Trošarine (za oba načina pristupa) je posjedovanje poslovnih digitalnih certifikata izdanih od strane ovlaštenog ovjerovitelja (FINA) te prijava za korištenje poslovnog sustava e-Trošarine putem G2B servisa:
https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450

Informacije i pojašnjenja vezano uz prijavu i administraciju trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza u okviru elektroničkog poslovanja odnosno  za uporabu sustava e-Carina dostupni su na poveznici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/cesta-pitanja-elektronickog-poslovanja/2189