Česta pitanja elektroničkog poslovanja

Što je sve potrebno za elektroničko poslovanje?

  • Potrebno je pribaviti certifikate (potpisni i pristupni),
Gdje nabaviti certifikate i koji su certifikati potrebni?
Certifikate je moguće nabaviti kod ovlaštenog davatelja usluga certificiranja (u HR trenutno je to FINA). Po namjeni oba certifikata moraju biti poslovni. Potreban je pristupni certifikat (SSL) i kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis. Vrstu pristupnog certifikata (osobni ili aplikacijski) provjerite s vašim proizvođačem aplikacije.
Koje certifikate je potrebno tražiti u FINI. Da li je to carinski certifikat?
Trenutno ovlašteni davatelj usluga certificiranja (FINA) poslovni pristupni certifikat za osobe naziva „FINA poslovni normalizirani certifikat“, a poslovni pristupni certifikat za aplikacije naziva „FINA certifikat za servise/aplikacije“. Kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis zove se „potpisni kvalificirani certifikat“. Carinski certifikat kao takav ne postoji.
Kakvo računalo i Internet veza su mi potrebni?
Elektroničko poslovanje ne postavlja uvjete na tip računala, vrstu operativnog sustava i vrstu Internet veze. Potreban je bilo koji od web preglednika dostupnih na tržištu, preglednik pdf dokumenata te aplikacija za pristup elektroničkom poslovanju koju može razviti neovisna softverska kuća. Za potrebe testiranja veze sa G2B servisom i provjeru certifikata može se koristiti „G2B klijent“ aplikacija koja se može preuzeti na stranicama Carinske uprave
Koja je procedura registracije tvrtke za elektroničko poslovanje s CU?
Je li procedura ista i za testiranje?
Da, procedura je ista, osim što se za testiranje ne provjerava je li deklarant ovlašten za rad sa Carinskom upravom, odnosno da li ima položen carinski ispit.
Tko može biti administrator gospodarstvenika
To može biti bilo koja osoba ili više osoba, zaposlenih i ovlaštenih od gospodarstvenika, zaduženih za administraciju deklaranata. Administrator može biti i deklarant. Tada se u registraciji evidentira i kao administrator i kao deklarant. Ukoliko ih ima više, svaki administrator mora imati svoj pristupni certifikat.
Što treba napraviti ukoliko gospodarstvenik mijenja administratora (odlazak na drugi posao, otkaz)?
Administrator ne može prijaviti drugog administratora, niti suspendirati samog sebe. Promjene ovog tipa potrebno je obaviti kroz registraciju koja se u pisanom obliku, ovjerena žigom i potpisom od strane odgovorne osobe gospodarstvenika šalje Carinskoj upravi (kao kad se prvi put registrira gospodarstvenik).
Tko može biti ovlašteni deklarant?
Deklarant može biti bilo koja osoba zaposlena kod gospodarstvenika sa položenim stručnim ispitom. Jedan deklarant može raditi za više gospodarstvenika. Uvjet je da je kod njih zaposlen, te da je pribavio potrebne certifikate za svakog gospodarstvenika s kojim surađuje.
Aplikacija koju koristim posjeduje vlastiti poslovni pristupni certifikat za aplikacije. Trebam li nabaviti i osobni poslovni pristupni certifikat?
Ne, samo aplikativni potpisni certifikat je dovoljan za sve administratore i deklarante.
„Gospodarstvenik nema ispravan status! „ - Greška prilikom prijave trgovačkog obrta za elektroničko poslovanje?

U slučaju kada se trgovačkom obrtu prilikom prijave za elektroničko poslovanje s Carinskom upravom pojavi greška: „Gospodarstvenik nema ispravan status! Provjerite status gospodarstvenika u registrima: OIB registar, registar obrtnika, registar OPG-a“ potrebno je upisati trgovački obrt u Registar carinskih obveznika. Za upis trgovačkog obrta u registar carinskih obveznika potrebno je dostaviti obrazac zahtjeva za upis u Registar carinskih obveznika objavljen je pod linkom e-Trošarine

Također, ovim putem želimo skrenuti pozornost gospodarstvenicima da predmetni zahtjev dostave na jedan od sljedećih brojeve fax uređaja:

  • 01 6211 004
  • 01 6211 002
  • 01 6211 447
  • 01 6211 006
  • 01 6211 322