EMCS faza 3.4

Sukladno Masterplanu za EMCS sustav, a koji se odnosi na višegodišnje planove razvoja i implementacije ovog sustava na razini Europske unije, sve države članice u obvezi su planirati razvoj nacionalnih trošarinskih aplikacija.

Početak pune primjene EMCS faze 3.4 za sve države članice Europske unije je 13. veljače 2020. godine.

Temeljni dokumenti za razvoj ove faze sustava su:

  • FESS v3.91 (Functional Excise System Specification)

  • DDNEA for Phase 3 v2.02 (Design Document for National Excise Applications)

Dokumenti