Najava početka primjene nove verzije provoznog sustava NCTS faze 5

Slika /slike/Slike za objave za web/otvoreni podaci.jpg

Dana 1. lipnja 2023. godine započet će primjena nove verzije provoznog sustava NCTS faze 5 koji je usklađen s novim zakonodavnim zahtjevima Carinskog zakonika Unije i Konvencije o Zajedničkom provoznom postupku.

Primjenom novog sustava, pravila podnošenja i popunjavanja provozne carinske deklaracije usklađuju se sa carinskim propisima, pri čemu su pravila popunjavanja propisana Prilogom B Delegirane i Provedbene uredbe.

Primjenom nove verzije provoznog sustava NCTS faze 5, u potpunosti prestaje primjena stare verzije provoznog sustava NCTS faze 4. NCTS 4 sustav prestaje s radom na dan 31. svibnja 2023. godine.

Planirane aktivnost na dan prelaska iz starog u novi sustav:

  • Do 12:00 sati - omogućeno zaprimanje novih deklaracija (CC015B) i nesmetano provođenje svih aktivnosti carinskih službenika i gospodarstvenika na svim kontekstima carinskih ureda (otprema, provoz, odredište)

  • Od 12:00 do 20:00 sati - onemogućeno zaprimanje novih deklaracija (CC015B)  i zahtjeva za izmjenom deklaracije (CC013B) uz nesmetano provođenje ostalih aktivnosti carinskih službenika i gospodarstvenika, te razmjenu ostalih elektroničkih poruka na svim kontekstima carinskih ureda vezano uz deklaracije zaprimljene do 12:00 sati (završavanje aktivnosti vezanih za provjeru osiguranja, kontrole, puštanja u provoz, registracije dolaska na odredište i slično)

  • Od 20:00 do 00:00 sati - sustav NCTS 4 postaje nedostupan

  • Od 00:00 sati 01.lipnja 2023. - sustav NCTS 5 postaje dostupan

Nakon što sustav NCTS 4 postane nedostupan, započinje migracija podataka iz NCTS 4 u NCTS 5. Ističemo kako će se u NCTS 5 sustav migrirati samo provozne deklaracije koje su puštene u provoz.

Sve deklaracije koje do trenutka isključivanja NCTS 4 sustava nisu puštene u provoz neće biti prenesene u NCTS 5 sustav te će biti potrebno ponovo podnijeti deklaraciju u NCTS 5 u skladu s novim pravilima popunjavanja deklaracije kako je propisano Prilogom B Delegirane i Provedbene uredbe.

Deklaracije u NCTS 5 sustav mogu podnijeti sve osobe koje su u G2B sustavu i do sada bile registrirane za NCTS. Nema potrebe za dodatnom registracijom.

Također Vas obavještavamo da je dostupna nova verzija dokumenta nacionalna pravila za NCTS 5 v1.5 na hrvatskom i na engleskom jeziku.Stranica