Obavijest o integraciji NCTS i ECS sustava s Carinskim odlukama

Slika slike/vijesti/2018/5609/Registri i baze podataka.jpg

Dana 15.01.2018. u NCTS i ECS sustavima bit će omogućen upis novih odobrenja za pojednostavnjene postupke donesenih korištenjem sustava Carinske odluke s drugačijom strukturom referentnog broja od dosadašnje.

Sukladno tome dopunjena i izmijenjena su određena nacionalna pravila koja propisuju strukturu XML poruka koje šalju gospodarstvenici u NCTS i ECS aplikacije.

Za NCTS

  1. Ovlašteni pošiljatelj (P02 ili ACR) – Authorised ConsignoR; dopunjeno je nacionalno pravilo NP020 tako da se mogu koristiti oba odobrenja (staro P02 ili novo ACR)

  2. Ovlašteni primatelj (P01 ili ACE) – Authorised ConsigneE; dopunjeno je nacionalno pravilo NP008 za korištenje oba odobrenja (staro P01 ili novo ACE)

Za ECS

  1. Kućno izvozno carinjenje (P02 ili EIR) – Entry of data In the declarant Records; dopunjeno nacionalno pravilo NP041 za korištenje oba odobrenja (staro P02 ili novo EIR)

  2. Pojednostavnjena deklaracija, tip Y (P04 ili SDE) – Simplified DEclaration; dopunjeno nacionalno pravilo NP047 za korištenje oba odobrenja (staro P04 ili novo SDE)

Nova struktura broja odobrenja je:

  1. Za nacionalna odobrenja - HRACR/HR011002/2017/000123

(HR – Hrvatska, ACR – šifra vrste odobrenja/HR011002 – EU šifra carinskog ureda/2017 – godina/000123 – broj odobrenja s vodećim nulama)

  1. Zajednička odobrenja (evidentirana u središnjem CDMS sustavu) - ITACRIT001000-2017-ABB374123

(IT – država članica, ACR – šifra vrste odobrenja, IT001000 – EU šifra carinskog ureda 2017 – godina; – ABB374123 – broj odobrenja)
Za važeća odobrenja iz perioda prije 02.10.2017. koja su evidentirana u starom sustavu i dalje se unosi referentni broj u obliku: P02/11002/10/0001
(šifra odobrenja/šifra carinskog ureda/godina odobrenja/broj odobrenja)

S obzirom na velik broj zahtjeva koji su u razdoblju od 02.10.2017. do 15.01.2018. podneseni kroz elektronički sustav, ali su odluke (odobrenja) po njima donesene u obliku bilješke na ispisu (elektronički) podnesenog zahtjeva ili na drugi primjereni način, za sve te odluke već donesene u skraćenom postupku postupno će se provoditi i završavati postupak u novom sustavu Carinskih odluka. Sukladno tome i ta odobrenja će dobiti novi referentni broj s novom strukturom i tako će se morati upisivati u XML porukama.
Izmijenjena nacionalna pravila za formiranje XML poruka opisana su u dokumentima:

Nacionalna pravila i uvjeti NCTS v2.9.3 - siječanj 2018 (Carinske odluke) na stranici
https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/ncts/2430

Nacionalna pravila i uvjeti ECS v2.9.10 - siječanj 2018 (Carinske odluke) na stranici
https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/ecs/2483Pisane vijesti