Obavijest gospodarstvenicima o uvođenju nove aplikacije za Zastupanje i potreba elektroničke prijave i ažuriranja podataka o zastupanjima

Slika /slike/Vijesti/2017/4696/Slika - ostale informacije.jpg

Carinska uprava je 6. prosinca 2016. u produkciju poslužila novu aplikaciju za kreiranje, administraciju i ažuriranje zastupanja (aplikacija zastupstva).

Aplikacija će gospodarstvenicima i carinskim zastupnicima omogućiti kreiranje zastupanja za provođenje Carinskih i trošarinskih postupaka elektroničkim putem (bez potrebe podnošenja papirnatih obrazaca i dolaska u Carinske urede). Aplikacija je dostupna kao novi modul u okviru postojeće G2B aplikacije za administraciju korisnika usluga e-Carine (https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450).

Kako je najavljeno prvi podsustav i postupci koji će biti obuhvaćeni i integrirani sa podsustavom Zastupanja su e-Trošarine.

Podsjećamo da gospodarstvenici, trošarinski obveznici te obveznici obračuna i plaćanja posebnih poreza, koji posluju sa podsustavom e-Trošarine moraju kreirati svoja zastupstva (opunomoćenja), ažurirati podatke i prijaviti ih za rad u postupcima e-Trošarina od dostupnosti nove aplikacije Zastupstva a najkasnije do 15. veljače 2017.

15. veljače 2017. u punu produkciju biti će poslužena aplikacija Zastupstva i prilagođeni sustav e-Trošarine. Ukoliko gospodarstvenici (opunomoćitelji) i njihovi zastupnici (opunomoćenici) u trošarinskim postupcima i postupcima prijave posebnih poreza, neće imati kreirana zastupanja putem nove aplikacije, neće biti u mogućnosti podnositi zakonom propisane obrasce.
 
Iz navedenog molimo gospodarstvenike (opunomoćitelje) i zastupnike (opunomoćenike) da u prijelaznom periodu do 15. veljače 2017. kreiraju zastupstva u novoj aplikaciji, ažuriraju podatke i prijave ih za provođenje trošarinskih i poreznih postupaka (odaberu podsustav e-Trošarine).
 
U prijelaznom periodu do 15. veljače 2017. svako novo zastupstvo (opunomoćenje) u trošarinskim i poreznim postupanjima potrebno je također prijaviti i nadležnom Carinskom uredu provodeći postojeći propisani postupak.
 
Detaljne upute za rad sa aplikacijom Zastupanja i postupanje dostupni su u prilogu ove najave kao i na dijelu stranica e-Trošarine i G2B servis.
 

Pisane vijesti