Pojednostavljeno izdavanje dokaza o podrijetlu

Kako bi se izbjegla nepotrebna čekanja na izdavanje dokaza o podrijetlu od strane carine, prilikom izvoza, gospodarski subjekti – izvoznici, imaju mogućnost zatražiti i dobiti ovlaštenje koje im omogućava samostalno izdavanje dokaza o podrijetlu i to:
 
  • Status registriranog izvoznika (REX)
    Na zahtjev izvoznika (elektronski ili pisani) carina donosi odluku o registraciji i izvozniku dodjeljuje registracijski broj (tzv. REX broj). Nakon toga izvoznik za sve preferencijalne aranžmane koji predviđaju mogućnost da registrirani izvoznik sastavi tvrdnju o podrijetlu (kao i za sve buduće trgovinske ugovore koje će Unija ugovoriti za trećim zemljama) i za svu robu može istu sastaviti na računu ili drugom (komercijalnom) dokumentu. Jednom dobiven registracijski broj važeći je za izvoz iz svih država članica Unije.
 
  • Status ovlaštenog izvoznika (AEX)
    Status ovlaštenog izvoznika omogućuje ovlaštenim izvoznicima da samostalno sastavljaju izjave o podrijetlu bez da prilažu robu i dokumentaciju carini pri svakom izvozu. Isti je predviđen pojedinim povlaštenim režimima i mogu ga ostvariti izvoznici koji zadovolje sve konkretno propisane uvjete predviđene konkretnim trgovinskim ugovorom