Status ovlaštenog izvoznika (OI-P)

Ukoliko je povlaštenim režimom koji je Unija sklopila sa trećom zemljom predviđeno da dokaz o podrijetlu može imati oblik izjave o podrijetlu koju sastavlja ovlašteni izvoznik, izvoznici s poslovnim nastanom na području Unije (proizvođači i trgovci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika (OI-P) za podrijetlo, što predstavlja pojednostavnjenje u pogledu dokazivanja podrijetla robe koja se izvozi.
Stjecanjem statusa ovlaštenog izvoznika izvoznik može samostalno potvrđivati podrijetlo robe korištenjem izjave o podrijetlu na računu ili drugom komercijalnom dokumentu neovisno o vrijednosti pošiljke za koju se izjava daje. Izjava mora biti u propisanom obliku i sadržavati broj ovlaštenja koji je Carinska uprava dodijelila tvrtci odgovarajućim odobrenjem, a temeljem podnesenog zahtjeva.
U prometu robe s Turskom ovlašteni izvoznik može sam izdavati potvrdu o prometu robe A.TR za proizvode obuhvaćene sporazumom o carinskoj uniji između EU-a i Turske, ukoliko ima takvo odobrenje.

Dokumenti