Carinski laboratorij

Osnovna djelatnost carinskog laboratorija je ispitivanje širokog spektra roba: poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina, alkohola, naftnih derivata, plastičnih masa, te raznih industrijskih proizvoda u svrhu naplate carinskih i trošarinskih prihoda.
Ispitivanja se provode sukladno zakonskim propisima (uredbama EU), normama i ostalim propisanim metodama.
Hrvatski carinski laboratorij je član europske mreže carinskih laboratorija osnovane pri Europskoj komisiji (tzv. „CLEN“ - Customs Laboratories European Network), te uspješno sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbama.

Carinski laboratorij akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.
Potvrdu o akreditaciji možete preuzeti ovdje.
Popis metoda ispitivanja možete preuzeti ovdje.

Cjenik usluga propisan je Pravilnikom o načinu obračuna i tarifi naknada (vidi NN 20/17).
Zahtjev za analizu (obrazac možete preuzeti ovdje) dostavite putem pošte ili e-mailom kao i podatke o vašim uzorcima nakon čega ćemo vam poslati ponudu.

KONTAKTI:
 
Adresa za dostavu pošte:
CARINSKA UPRAVA
Služba za carinski laboratorij
Alexandera von Humboldta 4a
HR-10000 ZAGREB 

e-mail: laboratorij@carina.hr

Adresa lokacije laboratorija:
Avenija Gojka Šuška 1 
HR-10000 ZAGREB