Carinski laboratorij - danas

U Carinskoj upravi Ministarstva financija, carinski laboratorij djeluje kao jedna od ustrojstvenih jedinica Središnjeg ureda.

Organizacijski je ustrojena pri Sektoru za carinski sustav - Službi za carinski laboratorij koja se dijeli na dva odjela: Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića, te Odjel za industrijske proizvode, naftne derivate i ugljikovodike.

Poslovi u laboratoriju su podijeljeni prema vrsti, svojstvima i prirodi robe, te načinu ispitivanja. Budući da se radi o različitim vrstama roba, ispitivanja se provode u skladu sa zahtjevima europskih uredbi, nacionalnih zakona i pravilnika, međunarodnih normi (ISO, EN, ICUMSA, ASTM i dr.), tehničkih standarda i znanstvene literature, u cilju izdavanja vjerodostojnih, kvalitetnih i pouzdanih analitičkih izvješća i stručnih mišljenja.