Publikacije

Poštovani posjetitelji,

Predstavljamo Vam publikacije koje Ministarstvo financija Carinska uprava, u suradnji sa Institutom za javne financije, objavljuje kako bi sve sudionike u carinskim postupcima, na efikasan i transparentan način, upoznala sa osnovnim zadaćama i zakonskim okvirima djelovanja carinske službe u Republici Hrvatskoj.

Publikacije možete naručiti putem poveznice na Carinski vjesnik .