Arhiva

1. Konvencija o zajedničkom provoznom postupku

Godina izdanja: 2010

U ovome posebnom broju Carinskog vjesnika objavljena je konsolidirana radna verzija Konvencije, ažurirana 1. srpnja 2009. godine. U toj se inačici navodi sve, uistinu brojne, izmjene Konvencije od njezina nastanka do 1. srpnja 2009, što znači da je konsolidirana verzija u stvari važeća i ažurirana kakvu se primjenjuje u zemljama Zajednice i EFTA-e. Cilj nam je, pritom, sve sudionike blagovremeno upoznati s pravilima budućega provoznog postupka, o samoj Konvenciji i pravilima njezine primjene, nužnim ispravama, jamstvenom sustavu, pojednostavnjenjima itd. Ovu radnu, konsolidiranu verziju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku treba shvatiti kao nastavak informiranja carinske službe i gospodarskih subjekata o zakonodavnoj podlozi zajedničkoga provoznog postupka.
 
Jedan je od uvjeta pristupanja Zajednici i uspostava NCTS-a te pristup Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku. Pristupanjem Konvenciji prije članstva u Zajednici Hrvatska bi u Konvenciji dobila status zemlje EFTA-e, što bi omogućilo brže i jednostavnije kretanje robe iz Hrvatske u zemlje EU-a i EFTA-e i obrnuto.
 

2. Osnove carinske tarife i carinsko poznavanje robe

Godina izdanja: 2003

Riječ je o udžbeniku-priručniku za predmet "Carinska tarifa i poznavanje robe" na stručnim ispitima za ovlaštena carinskog zastupnika (špeditera) iz članka 14. i 15. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01) te za istoimeni predmet na državnima stručnim ispitima za carinske djelatnike.

Priručnik je pisan na vrlo popularan način, a autori su djelatnici koji izravno rade na razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, pa su u njega prenesena dugogodišnja iskustva.

Iako je priručnik ponajprije udžbenik za polaganje "carinskog ispita", zbog brojnih primjera iz prakse, tablica i ilustracija, prikladan je za uporabu u svakodnevnom radu za najbolji i najbrži način razvrstavanja robe u Carinsku tarifu.

Osim budućim ovlaštenim carinskim zastupnicima, priručnik je namijenjen i ostalim djelatnicima carinske službe, otpremnicima, carinskim zastupnicima te djelatnicima u državnoj službi koji obavljaju poslove u vezi s razvrstavanjem robe.


3. Tonka Jokić: Carinski sustav: carinski postupci i postupanja sa stranom i domaćom robom

Godina izdanja: 2006

Zbog sustavnih objašnjenja i praktičnih primjera svakoga instituta i postupka, knjiga je osobito namijenjena carinskim službenicima i drugim sudionicima u carinskim postupcima i postupanjima – uvoznicima, izvoznicima, carinskim otpremnicima, carinskim zastupnicima i drugima gospodarskim subjektima.

Osobito ističemo kako je knjiga usklađena s posljednjim izmjenama i dopunama Carinskog zakona i Uredbe za provedbu Carinskog zakona, a u nju su ugrađena i određena rješenja što će ih uređivati osuvremenjen Carinski kodeks Europske unije, izrada kojeg je u tijeku.
 
Knjiga sadrži osnove svih važećih vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i drugih propisa što ih se primjenjuje u carinskim postupcima i postupanjima te podrobno prikazuje ukupan carinski sustav i procedure.

Sustavno se opisuje svaki institut carinskoga zakonodavstva i s njim povezanu praksu, počevši od samih izvora carinskog prava i temeljnoga zakona što uređuje ustrojstvo, djelokrug rada, obavljanje poslova i ovlaštenja carinskih službenika, ali i provedbene propise, svakidašnju praksu te zastupanja u carinskom postupku i status »ovlaštena gospodarskog subjekta«.

Knjiga daje prikaz osnovnih instituta carinskog sustava – carinska vrijednost, podrijetlo robe i carinska tarifa – pojašnjenih koliko je nužno za razumijevanje pravila utvrđivanja duga što nastaje ili može nastati u carinskim postupcima i postupanjima, a sustavno obrađuje sve carinske postupke i postupanja.


4. Carinski glosar: peterojezični rječnik glavnih carinskih pojmova

Godina izdanja: 2005

Jezik je carine osobit i složen, zahtijeva temeljito poznavanje struke, uz jednako dobro poznavanje barem jednog svjetskog jezika. Kako bismo pomogli, prije svega, carinskim službenicima, otpremnicima, zastupnicima, ali i svima drugima koji se bave izvozom i uvozom robe, pripremili smo dopunjeno i prošireno izdanje Carinskog glosara.

Ovo je izdanje dopunjeno talijanskim jezikom, a prošireno s novim pojmovima na svim jezicima
  • obuhvaća temeljne institute, pojmove i izraze carinske struke na engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i hrvatskom jeziku
  • omogućava poznavanje stručnog nazivlja, praćenje carinske literature, služenje priručnicima i općim rječnicima;
  • pomaže praktičnom radu svima koji se koriste europskim i međunarodnim izvorima carinskog prava
  • služi kao izvor informacija za pojmove što ih se susreću u robnom prometu s inozemstvom;
  • koristi za razumijevanje izvornih termina carinskih propisa, međunarodnih konvencija i ugovora, dokumenata u robnom i teretnom prometu Europske unije i sl.;
  • doprinosi zadaći prevođenja acquis communautaire na području carinske legislative