Informacije
 
30.12.2022. Dokazi o podrijetlu između EU i Singapura

Europska komisija je na svojim stranicama objavila kako je 20. prosinca 2022. godine donesena Odluka br. 1/2022 o izmjeni Protokola o podrijetlu iz Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Singapura. Ista stupa na snagu 1.1.2023. godine.

Odlukom su obuhvaćeni sljedeći elementi:

  • U Protokolu 1. ažurira se verzija Harmoniziranog sustava iz 2022.
  • Za izvoznike iz EU-a sustav „ovlaštenih izvoznika” zamjenjuje se sustavom „registriranih izvoznika”.

To znači da od 1. siječnja 2023. uvoznici u Singapuru mogu tražiti carinske povlastice s pomoću tvrdnje o podrijetlu koje sastavljaju registrirani izvoznici iz EU-a, u kojima se navodi njihov REX broj, a ne više s pomoću izjave o podrijetlu u kojima se navodi broj ovlaštenog izvoznika.

Kako bi se olakšao prijelaz s ovlaštenih na registrirane izvoznike, Odlukom se predviđa prijelazno razdoblje u kojem će singapurska carina do 31. ožujka 2023. godine prihvaćati izjave o podrijetlu ovlaštenih izvoznika iz EU-a.

Posebno napominjemo, kako je prilikom uvoza robe iz Singapura potrebno deklarirati isključivo šifru U 101 - Tvrdnja o podrijetlu koju je sastavio registrirani izvoznik u Singapuru umjesto šifre N 864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi
 

27.12.2022. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2023. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2023. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Kako neke države nisu dostavile svoje iznose te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.
13.12.2022. Obavijest uvoznicima – uvoz proizvoda u EU iz oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja
Roba podrijetlom iz područja oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja koja nisu pod državnom kontrolom obuhvaćena je zabranom iz članka 2. stavka 1. Uredbe u trenutku uvoza. Nadalje, kada je riječ o primjeni povlastica iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, iznimka utvrđena u članku 2. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2022/263 u praksi se ne primjenjuje jer Ukrajina ne izdaje potvrde o prometu robe EUR.1 za tu robu s obzirom da je Ukrajina zatvorila urede u područjima koja nisu pod državnom kontrolom te se ne nalaze na popisu ovlaštenih ureda za izdavanje potvrda o prometu robe. Europska komisija je 1. prosinca 2022. objavila ažuriranu obavijest uvoznicima kojom je obavijestila da roba proizvedena u područjima koja nisu pod državnom kontrolom i izvezena iz istih ne ispunjava kriterije utvrđene u Protokolu 1. uz Sporazum o pridruživanju (o pravilima o podrijetlu) te je stoga gospodarskim subjektima savjetovano da ne traže povlastice.  
Roba proizvedena u ili izvezena iz područja Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja pod državnom kontrolom može se uvoziti pod istim uvjetima kao i bilo koji drugi proizvod s ostatka državnog područja Ukrajine.
Da bi predmetna roba mogla steći povlastice na temelju Sporazuma o pridruživanju, istu mora pratiti potvrda o prometu robe koju su izdali nadležni carinski uredi u Ukrajini ili izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici. Napominjemo kako je izjava o podrijetlu jednako valjan dokaz o povlaštenom podrijetlu robe kao i potvrda o prometu robe.
Roba izvezena iz područja pod državnom kontrolom, iz oblasti Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja, koja ne ispunjava uvjete za stjecanje podrijetla iz Ukrajine na temelju Sporazuma o pridruživanju, može se uvoziti u EU podložno odgovarajućim carinama pod istim uvjetima kao i svaki drugi proizvod proizveden na državnom području Ukrajine ili izvezen iz njega. Uvoz te robe, koja ne ispunjava zahtjeve u pogledu pravila o podrijetlu iz Sporazuma o pridruživanju, ne može podlijegati zahtjevu da joj se priloži potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu jer se takve isprave mogu izdati samo za proizvode koji ispunjavaju uvjete u pogledu povlaštenog podrijetla.
 
12.12.2022. Važeći dokazi o podrijetlu za uvoz proizvoda podrijetlom s Madagaskara u EU prema privremenom EPA EU-ESA
Od 1. siječnja 2023. godine, prilikom uvoza u EU proizvoda podrijetlom s Madagaskara moći će se zahtijevati povlašteno tarifno postupanje predviđeno privremenim Sporazumu o gospodarskom partnerstvu, isključivo nakon podnošenja izjave o podrijetlu koju su sastavili:
 
  • izvoznici s Madagaskara registrirani u REX sustavu EU-a; ili
  • bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku čija ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom ne prelazi 6 000 EUR.
 
Slijednom navedenog, od 1. siječnja 2023. potvrde o prometu robe EUR.1 koje je izdao Madagaskar i izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici više se neće prihvaćati.
 
Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama,:
 
  • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
  • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
12.12.2022. Dokazi o podrijetlu između EU i ACP zemalja
Važeći dokazi o podrijetlu prema različitim sporazumima o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja.