Informacije
 
13.7.2023. Valjani dokazi o podrijetlu za proizvode podrijetlom iz Gane pri uvozu u Europsku uniju od 20.8.2023.
U Službenom listu EU serije C 245/2023 od 12.7.2023. godine objavljena je Obavijest o valjanim dokazima o podrijetlu za proizvode podrijetlom iz Gane pri uvozu u Europsku uniju.
U skladu s člankom 17. stavkom 3. i člankom 21. stavkom 1. točkama (b) i (c) Protokola 1 uz prijelazni SGP i ne dovodeći u pitanje izuzeća utvrđena u članku 17. stavku 4. i članku 26. tog protokola, od 20. kolovoza 2023. na proizvode podrijetlom iz Gane pri uvozu u Europsku uniju primjenjuje se povlašteno tarifno postupanje iz prijelaznog SGP-a samo nakon podnošenja izjave o podrijetlu koju sastavlja:
 
 • izvoznik registriran u skladu s relevantnim odredbama ganskog prava;
ili
 • bilo koji izvoznik za svaku pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa proizvoda s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000EUR.

Registracijski broj izvoznika iz Gane može se potvrditi upisivanjem 17-znamenkastog broja u okvir Registracijski broj izvoznika (LINK).

Nastavno na navedeno, od 20. kolovoza 2023. godine potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave o podrijetlu sastavljene od ovlaštenih izvoznika u smislu članka 17. Protokola 1. nisu valjani dokazi temeljem kojih može biti zatraženo povlašteno tarifno postupanje predviđeno prijelaznim SGP-om za uvoz iz Gane u EU.
 
Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama,:
 
 • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
 • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
 
30.6.2023. Promjena naziva države - Republic of Türkiye i prihvaćanje starih A.TR potvrda do 1.1.2024.
Dopisom broj Res. (2023) 4399224 kao nastavkom obavijesti objavljene 22.8.2022. na stranicama Carinske uprave, Europska komisija obavijestila je kako je turska carina već počela upotrebljavati naziv zemlje „Türkiye” u dijelovima potvrde o prometu robe A.TR uključujući i bilješke, izuzev polja 4. U predmetnom polju naziv “Turkey” upotrebljavat će se do službenog donošenja izmjene Odluke 1/2006 Vijeća za carinsku suradnju EZ-a i Turske od 26. rujna 2006. Nastavno na navedeno, dostupne tiskane potvrde o prometu robe A.TR, sa starim upućivanjem, mogu se upotrebljavati do 1. siječnja 2024.
 
23.5.2023. Dokazi o podrijetlu za potrebe uvoza proizvoda podrijetlom iz Sejšela od 1.7.2023.

U Službenom listu EU serije C broj 145  objavljena je Obavijest o valjanim dokazima o podrijetlu za potrebe uvoza proizvoda podrijetlom iz Sejšela u Europsku uniju na temelju Privremenog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Istočne i Južne Afrike.
Od 1. srpnja 2023. prilikom uvoza u EU na proizvode podrijetlom iz Sejšela primjenjivat će se povlašteno tarifno postupanje iz EU-IJA PSGP-a samo nakon što, kako je predviđeno u članku 23. Protokola br. 1, izjavu na računu podnese:

 • izvoznik iz Sejšela registriran u sustavu registriranih izvoznika Europske unije ili

 • bilo koji izvoznik iz Sejšela za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadržavaju proizvode s podrijetlom ako ukupna vrijednost pošiljke nije veća od 6 000 EUR.

Od tog datuma prestaje se primjenjivati članak 18. stavak 1. točke (a) i (b), odnosno prilikom uvoza u EU ne će se moći podnijeti EUR.1 potvrda kao niti izjava o podrijetlu ovlaštenog izvoznika za ostvarivanje povlaštenog tarifnog postupanja.

Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama:

 • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
 • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
23.5.2023. Jednostrano odobravanje povlaštenog tarifnog postupanja od strane OCT zemalja
Europska komisija je dokumentom TAXUD.A.6/EG/(2023)5094675 obavijestila o jednostranom odobravanju povlaštenog tarifnog postupanja od strane OCT zemalja prilikom uvoza robe iz EU-a. Za sada 4 OCT zemlje primjenjuju povlaštenu stopu carine prilikom uvoza robe iz EU i to:
 
 • New Caledonia
 • French Polynesia
 • Saint Pierre et Miquelon
 • Wallis and Futuna Islands
 
Ovakav povlašteni tretman odobrava se jednostrano, u skladu s relevantnim zakonodavstvom OCT-a. Napominjemo kako izvoznici iz EU prilikom izvoza u OCT zemlje moraju biti registrirani u REX sustav.
 

 
22.5.2023. Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu
NN 53/2023 dana 19. svibnja 2023. godine objavljen je Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu.

Predmetnim pravilnikom se detaljnije propisuje obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu, obrazac potvrde o nepovlaštenom podrijetlu te način ponošenja zahtjeva i izdavanje potvrde.
Potvrde o nepovlaštenom podrijetlu izdaje Hrvatska gospodarska komora, a ista služi za potvrđivanja nepovlaštenog podrijetla, kada to zahtijevaju uvjeti izvozne trgovine ukoliko su zadovoljene odredbe o stjecanju podrijetla.
 
17.4.2023. Uvoz robe iz Izraela-nova šifra
Europska komisija je dokumentom TAXUD/35450627/23 od 17.04.2023. obavijestila o uvođenju nove TARIC šifre za uvoz robe iz Izraela. Istime je predviđeno da ukoliko se uvozi roba iz mjesta koja se ne odnose na mjesta koja ne ispunjavaju uvjete za povlašteni tretman na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela deklarant je u obvezi u uvoznoj carinskoj deklaraaciji isto deklararati na način da u podatkovnom elementu  PE 1204 (Dodatna referentna oznaka) deklarira šifru Y864. Istim deklarant deklarira da se dokaz o podrijetlu koji posjeduje ne odnosi na naselje koje ne ispunjava uvjete za povlašteni tretman na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela.

Podsjećamo da su uvoznici prije deklariranja predmetne šifre u PE 1204 u obavezi provjeriti popis naselja i poštanskih brojeva navedenih na poveznici Europske komisije te ukoliko se mjesto (uključujući poštanski broj)  ne nalazi na tom popisu u obvezi su deklarirati prethodno navedenu šifru.  Ukoliko se pak mjesto nalazi na popisu potrebno je postupiti sukladno pojašnjenju Carinske uprave. Za više informacija o tehničkom sporazumu upućujemo na stranice Carinske uprave i Europske komisije.
Predmetna šifra se primjenjuje od 16.05.2023. godine.
23.3.2023. Dokazi o podrijetlu između EU i ACP zemalja
Važeći dokazi o podrijetlu prema različitim sporazumima o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja.


10.2.2023. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C broj 51 od 10.2.2023 godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Na temelju obavijesti koje su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila dostavile Komisiji, iz priloženih tablica vidljivo je kako je od 1.2.2023. moguća dijagonalna kumulacija između zemalja CEFTA-e kao i mogućnost pune kumulacije i za tekstilne proizvode između Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije i država EFTA-e. Istu mogućnost, pune kumulacije imaju između sebe države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja EU-a i Republika Moldova (stranke Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini).
 
30.12.2022. Dokazi o podrijetlu između EU i Singapura

Europska komisija je na svojim stranicama objavila kako je 20. prosinca 2022. godine donesena Odluka br. 1/2022 o izmjeni Protokola o podrijetlu iz Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Singapura. Ista stupa na snagu 1.1.2023. godine.

Odlukom su obuhvaćeni sljedeći elementi:

 • U Protokolu 1. ažurira se verzija Harmoniziranog sustava iz 2022.
 • Za izvoznike iz EU-a sustav „ovlaštenih izvoznika” zamjenjuje se sustavom „registriranih izvoznika”.

To znači da od 1. siječnja 2023. uvoznici u Singapuru mogu tražiti carinske povlastice s pomoću tvrdnje o podrijetlu koje sastavljaju registrirani izvoznici iz EU-a, u kojima se navodi njihov REX broj, a ne više s pomoću izjave o podrijetlu u kojima se navodi broj ovlaštenog izvoznika.

Kako bi se olakšao prijelaz s ovlaštenih na registrirane izvoznike, Odlukom se predviđa prijelazno razdoblje u kojem će singapurska carina do 31. ožujka 2023. godine prihvaćati izjave o podrijetlu ovlaštenih izvoznika iz EU-a.

Posebno napominjemo, kako je prilikom uvoza robe iz Singapura potrebno deklarirati isključivo šifru U 101 - Tvrdnja o podrijetlu koju je sastavio registrirani izvoznik u Singapuru umjesto šifre N 864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi
 

27.12.2022. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2023. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2023. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Kako neke države nisu dostavile svoje iznose te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.
13.12.2022. Obavijest uvoznicima – uvoz proizvoda u EU iz oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja
Roba podrijetlom iz područja oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja koja nisu pod državnom kontrolom obuhvaćena je zabranom iz članka 2. stavka 1. Uredbe u trenutku uvoza. Nadalje, kada je riječ o primjeni povlastica iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, iznimka utvrđena u članku 2. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2022/263 u praksi se ne primjenjuje jer Ukrajina ne izdaje potvrde o prometu robe EUR.1 za tu robu s obzirom da je Ukrajina zatvorila urede u područjima koja nisu pod državnom kontrolom te se ne nalaze na popisu ovlaštenih ureda za izdavanje potvrda o prometu robe. Europska komisija je 1. prosinca 2022. objavila ažuriranu obavijest uvoznicima kojom je obavijestila da roba proizvedena u područjima koja nisu pod državnom kontrolom i izvezena iz istih ne ispunjava kriterije utvrđene u Protokolu 1. uz Sporazum o pridruživanju (o pravilima o podrijetlu) te je stoga gospodarskim subjektima savjetovano da ne traže povlastice.  
Roba proizvedena u ili izvezena iz područja Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja pod državnom kontrolom može se uvoziti pod istim uvjetima kao i bilo koji drugi proizvod s ostatka državnog područja Ukrajine.
Da bi predmetna roba mogla steći povlastice na temelju Sporazuma o pridruživanju, istu mora pratiti potvrda o prometu robe koju su izdali nadležni carinski uredi u Ukrajini ili izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici. Napominjemo kako je izjava o podrijetlu jednako valjan dokaz o povlaštenom podrijetlu robe kao i potvrda o prometu robe.
Roba izvezena iz područja pod državnom kontrolom, iz oblasti Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja, koja ne ispunjava uvjete za stjecanje podrijetla iz Ukrajine na temelju Sporazuma o pridruživanju, može se uvoziti u EU podložno odgovarajućim carinama pod istim uvjetima kao i svaki drugi proizvod proizveden na državnom području Ukrajine ili izvezen iz njega. Uvoz te robe, koja ne ispunjava zahtjeve u pogledu pravila o podrijetlu iz Sporazuma o pridruživanju, ne može podlijegati zahtjevu da joj se priloži potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu jer se takve isprave mogu izdati samo za proizvode koji ispunjavaju uvjete u pogledu povlaštenog podrijetla.
 
12.12.2022. Važeći dokazi o podrijetlu za uvoz proizvoda podrijetlom s Madagaskara u EU prema privremenom EPA EU-ESA
Od 1. siječnja 2023. godine, prilikom uvoza u EU proizvoda podrijetlom s Madagaskara moći će se zahtijevati povlašteno tarifno postupanje predviđeno privremenim Sporazumu o gospodarskom partnerstvu, isključivo nakon podnošenja izjave o podrijetlu koju su sastavili:
 
 • izvoznici s Madagaskara registrirani u REX sustavu EU-a; ili
 • bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku čija ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom ne prelazi 6 000 EUR.
 
Slijednom navedenog, od 1. siječnja 2023. potvrde o prometu robe EUR.1 koje je izdao Madagaskar i izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici više se neće prihvaćati.
 
Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama,:
 
 • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
 • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
12.12.2022. Dokazi o podrijetlu između EU i ACP zemalja
Važeći dokazi o podrijetlu prema različitim sporazumima o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja.