Informacije
 
7.9.2022. Derogacija pravila podrijetla iz Sporazuma EU-Jordan – Prijelazna pravila na PEM području
U SL EU L 232/2022 objavljena je Odluka br. 1/2022 Vijeća za pridruživanje EU – Jordan od 15. ožujka 2022. o izmjeni Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2022/1476]. Istom se omogućuje korištenje i Prijelaznih pravila PEM konvencije vezanih za stvaranje radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance.
 
Protokol 3. sadržava, s jedne strane, dinamično upućivanje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla („Konvencija PEM”), zbog čega se Konvencija PEM primjenjuje između Unije i Jordana, a s druge strane, prijelazna pravila koja se primjenjuju kao alternativni skup pravila o podrijetlu uz pravila utvrđena u postojećoj Konvenciji PEM od 1. rujna 2021.
 
Dio Unijine podrške Jordanu u kontekstu sirijske izbjegličke krize bio je i zajednički dogovor u srpnju 2016. između Unije i Jordana o privremenom ublažavanju pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na izvoz jordanskih proizvoda u Uniju u okviru Sporazuma.
Slijedom toga Odbor za pridruživanje EU – Jordan donio je Odluku br. 1/2016 o izmjeni odredaba Protokola 3. u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i o dopuni popisa obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih na državnom području Jordana i povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom.
 
Člankom 1. Odluke propisano je da se Protokol 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje („Protokol 3.”) mijenja dodavanjem Dodatka B tom Sporazumu, koji sadržava uvjete za primjenu tog Dodatka B i popis obrada i prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvodi proizvedeni u Jordanu stekli status proizvoda s podrijetlom, ako je proizvodnja tih proizvoda uključivala zapošljavanje sirijskih izbjeglica, a kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.
 
Dodatak B Protokolu 3. primjenjuje se do 31. prosinca 2030. kojeg u osnovi čine dodatni uvjeti u pogledu:

- specifikacije proizvodnih postrojenja koja se nalaze u poimence navedenim razvojnim zonama i industrijskim područjima;
- uvjet minimalnog postotka zaposlenih sirijskih izbjeglica u tim postrojenjima i tvrtkama iz tih zona/područja;
- navod na dokazu o podrijetlu - izjavu na engleskom jeziku: „Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [broj autorizacije koji su izdala nadležna tijela Jordana]”
- lista obrade i prerade (koja se temelji na pravilima o podrijetlu koje Unija primjenjuje za uvoz iz najslabije razvijenih zemalja u okviru inicijative „Sve osim oružja” (EBA, engl. Everything But Arms) Općeg sustava povlastica (GSP).
 
Pritom napominjemo, ukoliko se koriste Prijelazna pravila PEM-a, pri podnošenju uvozne carinske deklaracije potrebno je u polju 44/2 deklarirati osim šifre dokaza o podrijetlu (U075, ili U076) dodatno i posebnu šifru koja označava specifičan certifikat što sadrži derogaciju pravila o podrijetlu zbog izbjeglica (U063) – radi se o jednom dokazu, ali s 2 šifre koje je potrebno deklarirati.
Napominjemo kako bez obzira na Odluku br. 1/2022 koja se primjenjuje od 1. rujna 2021. i dalje se primjenjuju Odluke br. 1/2016 i br. 1/2018.
22.8.2022. Promjena naziva države - Republic of Türkiye
Dopisom broj TAXUD/5953857/22 Europska komisija obavještava kako se od 1. lipnja 2022. godine počeo upotrebljavati novi naziv Republike Turske na engleskom, francuskom, španjolskom, ruskom, kineskom i arapskom jeziku te sada glasi – Republic of Türkiye.  
Nastavno na navedeno predmetna promjena odnosi se i na dokaze o podrijetlu i potvrde o prometu robe kao i na sve komercijalne dokumente koji se upotrebljavaju u povlaštenoj i nepovlaštenoj trgovini.
Nadležna tijela Republike Turske započela su sa izdavanjem predmetnih dokumenata koristeći samo riječ „Türkiye“ za zemlju podrijetla te Europska komisija napominje državama članicama da dokaze o podrijetlu i statusu robe s novim nazivom prihvaćaju neovisno o činjenici o nazivu ugovornog partnera u samim temeljnim odredbama.
Jednako tako napominje kako nadležna tijela Turske neće odbijati dokaze s navedenim dosadašnjim nazivom države s obzirom da je potrebno vrijeme prilagodbe.
 
13.7.2022. Kumulacija u EU temeljem sporazuma o gospodarskom partnerstvu s zemljama AKP-a
U predmetnom dokumentu nalaze se mogućnosti primijene kumulacija pri izvozu iz EU, a u okviru Sporazuma o gospodarskom partnerstvu sa zemljama AKP-a. Svim sporazumima o gospodarskom partnerstvu koji su na snazi predviđa se kumulacija u EU-u pri čemu subjekti iz EU-a mogu imati koristi od bilateralne i dijagonalne kumulacije materijala s podrijetla iz zemalja AKP-a i PZP-a (prekomorske zemlje i područja Unije).
Detaljnije informacije o pravilima o podrijetlu koja se primjenjuju sa zemljama ACP-a možete pronaći na internetskim stranicama Europske komisije.
 
 
 
31.5.2022. Popis materijala isključenih iz kumulacije između Europske unije i određenih afričkih, karipskih i pacifičkih država te prekomorskih zemalja i područja Europske unije
U Službenom listu EU serije C broj 211 od 30.5.2022. godine objavljena je Obavijest Komisije u skladu s člankom 4. stavkom 17. Protokola 1. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane. U predmetnoj Odluci nalazi se popis materijala isključenih iz kumulacije između Europske unije i određenih afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) te prekomorskih zemalja i područja Europske unije (PZP), kako je predviđeno člankom 4. stavkom 3. Protokola 1. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i SADC-a.
Člankom 4. stavkom 16. točke (a) Protokola 1. propisano je da se, ako se gotovi proizvod izvozi u Južnoafričku carinsku uniju („SACU”), kumulacija predviđena člankom 4. stavkom 3. Protokola 1. ne primjenjuje na materijale:
 • podrijetlom iz država Južnoafričke razvojne zajednice („SADC”) koje nisu članice SACU-a, koje nemaju bescarinski beskvotni pristup SACU-u u okviru Protokola SADC-a o trgovini; i
 • podrijetlom iz PZP-ova ili država AKP SGP-a, osim država SADC-a koje nisu članice SACU-a, koji se u SACU ne mogu izravno uvesti bescarinski i beskvotno.
 
25.5.2022. Alternativna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM) – dopuna
Dana 30. travnja 2022. godine stupila je na snagu s retroaktivnom primjenom od 1. rujna 2021. Odluka zajedničkog odbora EEA 163/2022 od 29.4.2022. o provedbi Prijelaznih pravila unutar EEA, dok je Odluka 1/2022 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo u vezi s provedbom prijelaznih pravila stupila je na snagu 29. travnja 2022., a primjenjivat će se od 15. listopada 2022. godine.
 
Podsjećamo, kako je primjena novih, Prijelazna pravila unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) započela: 
 • 1. rujna 2021. godine između EU-a i Švicarske, Norveške, Islanda, Albanije, Jordana, Farskih otoka, Gruzije i Palestine;
 • 9. rujna 2021. između EU i Republike Sjeverne Makedonije;
 • 16. studenog 2021. između EU i Moldove;
 • 6. prosinca 2021. između EU i Republike Srbije;
 • 2. veljače 2022. između EU i Crne Gore 

Napominjemo kako sve promjene vezane uz prijelazna pravila PEM-a možete pronaći na stranicama Europske komisije.
 
 
19.5.2022. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C broj 202 od 19.5.2022. godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Na temelju obavijesti koje su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila dostavile Komisiji, iz priloženih tablica vidljivo je kako je od 1. travnja 2022. moguća dijagonalna kumulacija između EU, EFTA zemalja i Republike Sjeverne Makedonije te između EU, EFTA zemalja i Crne Gore.
Napominjemo kako je Crna Gora započela primjenu Prijelaznih pravila 9.2.2022.
21.04.2022. Tablica zabrane povrata ili izuzeća od carine
Nekim Protokolima o podrijetlu Ugovora o slobodnoj trgovini propisana je i zabrana povrata carine ili izuzeća od plaćanja carine (no drawback) za sirovinu bez podrijetla korištenu u postupku unutarnje proizvodnje ukoliko se postupak unutarnje proizvodnje završava izvozom u zemlju ugovornicu uz izdavanje dokaza o podrijetlu robe. U tablici navodimo pravnu osnovu iz Protokola o podrijetlu kao i činjenicu da li je u konkretnom ugovoru s određenom državom ugovornicom predviđen no drawback ili nije.

 
24.3.2022. Mogućnost dijagonalne kumulacije između Europske unije, Gane i država SADC SGP-a

U Službenom listu serija C broj 131/2022 objavljena je Obavijest Komisije  u skladu s člankom 4. stavkom 14. Protokola 1. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i država SADC SGP-a o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje – Kumulacija između Europske unije i država AKP SGP-a i prekomorskih zemalja i područja EU-a. Člankom 4. stavcima 3. i 7. Protokola 1. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država SADC SGP-a 2022/C 131/02, predviđena je mogućnost dijagonalne kumulacije.

Navedenom kumulacijom omogućuje se izvoznicima u Uniji da u proizvode koje izvoze u države SADC SGP-a uključe materijale podrijetlom iz drugih država SGP-a Afričkih, karipskih i pacifičkih država („AKP”) ili iz prekomorskih zemalja i područja kao da su podrijetlom iz Unije, a obradu i preradu obavljene u tim zemljama ili područjima kao da su obavljene u Uniji kad su uključeni u proizvod proizveden u Uniji i izvezen u državu SADC SGP-a u okviru SGP-a, u skladu s drugim uvjetima utvrđenima u članku 4. stavcima 4., 5., 8., 16. i 18.

Uz mogućnost primijene dijagonalne kumulacije od 1. listopada 2018. godine između EU i određenih država AKP SGP-a i prekomorskih zemalja i područja (Obavijest 2018/C 407/07) od 1. travnja 2022. godine započinje i mogućnost dijagonalne kumulacije između EU, Gane i država SADC SGP-a.

Ujedno napominjemo kako nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a od 31. siječnja 2020. više nije moguća dijagonalna kumulacija s prekomorskim zemljama i područjima Ujedinjene Kraljevine.

1.3.2022. Obavijest uvoznicima - Uvoz (iz Ukrajine i Bjelorusije) u Uniju robe podrijetlom iz područja ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade
Europska komisija objavila je u Službenom listu serije C 93I od 28. veljače 2022. Obavijest uvoznicima u Uniji da posebno obrate pažnju oko utvrđivanja stvarnog podrijetla robe koju deklariraju s obzirom da postoji rizik da se roba koja podliježe zabrani propisanoj prethodnom Uredbom (Uredba Vijeća (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022.) uvozi u Uniju iz Rusije i Bjelorusije. To bi se posebno moglo odnositi na proizvode od ugljena iz tarifnog broja KN 2701 i proizvode od čelika iz tarifnih brojeva od KN 7201 do KN 7207 i tarifnih brojeva KN 7304, 7305 i 7306.
24.2.2022. Obavijest uvoznicima proizvoda iz Donjecke i Luganske oblasti - Ukrajina
Europska komisija objavila je u Službenom listu serije C 87I od 23. veljače 2022. Obavijest uvoznicima o uvozu proizvoda u Uniju temeljem Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine iz područja Donječke i Luganske oblasti u Ukrajini koja nisu pod državnom kontrolom. Budući da carinska tijela Ukrajine ne mogu primjenjivati relevantne odredbe Sporazuma koje bi zajamčile da se na robu iz tih područja može primijeniti povlašteni carinski tretman, kao niti provjeriti ispunjava li ta roba sve potrebne uvjete, nisu ispunjeni uvjeti da se na takvu robu primijeni povlašteni carinski tretman. Slijedom navedenog gospodarskim subjektima iz Europske unije savjetuje se da ne traže povlašteni tretman za uvoz robe u Uniju koja je proizvedena u područjima Donječke i Luganske oblasti u Ukrajini koja nisu pod državnom kontrolom ili koja se izvozi iz tih područja jer od datuma objave (23.2.2022.) ove obavijesti puštanje robe u slobodni promet dovodi do nastanka carinskog duga, odnosno naplate pune stope carine.
24.1.2022. Mogućnost kumulacije između Europske unije i drugih zapadnoafričkih zemalja, drugih država AKP-a i prekomorskih zemalja i područja Europske unije, temeljem članka 7. stavaka 1. i 2. Protokola 1. uz prijelazni SGP između Gane i EU-a
U Službenom listu EU serija C  35 od 24. 01. 2022. godine objavljena je Obavijest Komisije vezana uz mogućnost kumulacija između Europske unije i drugih zapadnoafričkih zemalja, drugih država AKP-a i prekomorskih zemalja i područja Europske unije.
Navedena kumulacija moguća je temeljem članka 7. stavka 1. Protokola 1. uz prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu („SGP”) između Gane i Europske unije („Unija”), kojom se omogućuje izvoznicima u Uniji da koriste materijale podrijetlom iz: ostalih zapadnoafričkih zemalja koje imaju bescarinski i beskvotni pristup tržištu Unije; drugih afričkih, karipskih i pacifičkih država („AKP“) koje barem privremeno primjenjuju SGP ili prekomorskih zemalja i područja Unije („PZP“), kao materijale podrijetlom iz Unije kada su uključeni u proizvod proizveden u Uniji i izvezeni u Ganu u okviru SGP-a, podložno drugim uvjetima utvrđenima u članku 7.
Člankom 7. stavkom 2. Protokola 1. omogućuje se izvoznicima u Uniji da smatraju da je obrada ili prerada obavljena u drugim državama AKP-a koje barem privremeno primjenjuju SGP ili u PZP-ovima obavljena u Uniji na proizvodu proizvedenom u Uniji i izvezenom u Ganu u okviru SGP-a, podložno drugim uvjetima utvrđenima u članku 7.
 
Kumulacija predviđena člankom 7. Protokola 1. može se stoga primjenjivati u Uniji od 1. veljače 2022. za zemlje i područja navedene u predmetnoj Obavijesti.
 
21.1.2022. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C broj 31 od 21.1.2022. godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Na temelju obavijesti koje su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila dostavile Komisiji, iz priloženih tablica vidljivo je kako je od 1. studenog 2021. moguća dijagonalna kumulacija između EU i zemalja EFTA-e, a od 1. siječnja 2022. godine između EU, EFTA zemalja i Albanije te između EU, EFTA zemalja i Republike Srbije.
27.12.2021. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2022. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2022. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Kako neke države nisu dostavile svoje iznose te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.
 
27.12.2021. Mogućnost kumulacije temeljem privremenog Sporazuma između EU i Republike Côte d’Ivoire (Obala Bjelokosti)
U Službenom listu serije C 520 od 27.12.2021. godine objavljena je Obavijest Komisije vezana uz mogućnost kumulacija između Europske unije i drugih zapadnoafričkih zemalja, država AKP-a i prekomorskih zemalja i područja Europske unije.  
Navedena kumulacija moguća je temeljem članka 7. stavka 1. Protokola 1. uz prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu (SGP) između Côte d’Ivoirea i Europske unije kojom se omogućuje izvoznicima u Uniji da razmotre materijale podrijetlom iz ostalih zapadnoafričkih zemalja koje imaju bescarinski i beskvotni pristup tržištu Unije, drugih afričkih, karipskih i pacifičkih država koje barem privremeno primjenjuju SGP ili prekomorskih zemalja i područja Unije.
Materijali iz navedenih područja mogu se smatrati materijalima podrijetlom iz Unije kada su uključeni u proizvod proizveden u Uniji i izvezeni u Côte d’Ivoire u okviru SGP-a, podložno drugim uvjetima utvrđenima u članku 7.
 
Kumulacija predviđena člankom 7. Protokola 1. može se primjenjivati u Uniji od 1. siječnja 2022. godine za zemlje i područja navedene u predmetnoj Obavijesti.
 
8.12.2021. Alternativna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM) – dopuna
Dana 16. studenog 2021. godine započela je primjena prijelaznih pravila između Europske Unije i Republike Moldove, a 6. prosinca 2021. započela je primjena između Europske unije i Republike Srbije.
Podsjećamo, kako je primjena novih, prijelazna pravila unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) započela 1. rujna 2021. godine i to između EU-a i Švicarske, Norveške, Islanda, Albanije, Jordana, Farskih otoka, Gruzije i Palestine, dok je 9. rujna započela primjena između EU i Republike Sjeverne Makedonije.

Napominjemo kako sve promjene vezane uz prijelazna pravila PEM-a možete pronaći na stranicama Europske komisije.
 
8.12.2021. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C broj 492 od 8.12.2021. godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u paneuromediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Na temelju obavijesti koje su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila dostavile Komisiji, iz priloženih tablica vidljivo je kako je od 1. studenog 2021. moguća dijagonalna kumulacija između EU i zemalja EFTA-e .
19.11.2021. Tabela UGOVORI - preferencijalni aranžmani
2.11.2021. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C broj 426 od 21.10.2021. godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u paneuromediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Na temelju obavijesti koje su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila dostavile Komisiji, iz priloženih tablica vidljivo je kako je trenutno moguća isključivo bilateralna kumulacija između ugovornih stranaka.
15.10.2021. Matrica za primjenu regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
U Službenom listu EU serije C broj 418 od 15.10.2021. godine objavljena je nova Obavijest Komisije o primjeni regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije (Matrica).
8.10.2021. Dokazi o podrijetlu između EU i ACP zemalja
Važeći dokazi o podrijetlu prema različitim sporazumima o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja.


 

 
27. 9. 2021. Zimbabve – prelazak na samo-certificiranje
U Službenom listu 2021/C/ 390/03,  27. 9. 2021. godine objavljena je obavijest o primijene članka 18. stavka 3. Protokola 1. o pravilima podrijetla uz Privremeni sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Istočne i Južne Afrike. Sukladno navedenom sporazumu, Zimbabve je obavijestio Odbor za carinsku suradnju o aktivaciji članka 18. stavka 3. Protokola 1. 

Predmetnim člankom propisana je upotreba samo-certificiranja prilikom uvoza proizvoda podrijetlom iz Zimbabvea u Europsku uniju. Isto znači da će od 1. srpnja 2021. uvoz proizvoda u Europsku uniju podrijetlom iz Zimbabvea imati koristi od povlaštenog tarifnog postupanja isključivo uz deklariranje izjave na računu koju je sastavio:
 
(i) izvoznik iz Zimbabvea registriran u EU REX sustav; ili
(ii) bilo kojeg izvoznika iz Zimbabvea za pošiljke čija vrijednost ne prelazi 6 000 EURA.

Od 1. srpnja 2021., potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računima koje su sastavili ovlašteni izvoznici više se neće prihvaćati.
 
Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama, ostaju iste:
 
 • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
 • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
13. 9. 2021. Alternativna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM) – dopuna
Dana 9. rujna 2021. godine započela je primjena prijelaznih pravila između Europske Unije i Republike Sjeverne Makedonije.
Podsjećamo, kako je primjena novih, prijelazna pravila unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) započela 1. rujna 2021. godine i to između EU-a i Švicarske, Norveške, Islanda, Albanije, Jordana, Farskih otoka, Gruzije i Palestine te su ista primjenjivati na bilateralnoj osnovi.

Napominjemo kako sve promjene vezane uz prijelazna pravila PEM-a možete pronaći na stranicama Europske komisije.
 
7. 9. 2021. Derogacija za uvoz soljene štuke iz Mauricijusa
U službenom listu EU L 287 od 10.08.2021. godine objavljena je Odluka 1/2021 ODLUKA ODBORA ZA CARINSKU SURADNJU IZMEĐU DRŽAVA ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE I EU-A od 2. kolovoza 2021. o odstupanju od pravila o podrijetlu utvrđenih Protokolom 1. uz Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, kako bi se uzela u obzir posebna situacija Mauricijusa u pogledu soljene štuke https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D1316&from=EN.

Odbor za carinsku suradnju između država Istočne i Južne Afrike i EU-a donio je 02.08.2021. godine Odluku br. 1/2021 kojom se odobrava četvrto odstupanje od pravila o podrijetlu u pogledu 100 tona soljene štuke (HS ex 03056980). Derogacija se primjenjuje od 07.08.2021. do 6.08.2022.

Svi uvozi u EU iz Mauricijusa gdje je roba stekla podrijetlo temeljem jednostavnijih pravila mora pratiti potvrda o prometu robe EUR.1 koja u polju 7 sadržava sljedeći tekst:
 
„Derogation - Decision No 1/2021 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 August 2021” ili “Dérogation - Décision n° 1/2021 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 2 août 2021
Isto znači da ukoliko je uvoznik u Uniju u posjedu EUR.1 potvrde o prometu robe na kojoj je u polju 7 navedeno  gore navedena napomena da je takva roba stekla podrijetlo temeljem jednostavnijih pravila stjecanja podrijetla od onih uobičajenih koji se koriste u trgovini sa državama Istočne i Južne Afrike te da uvoznik mora zahtijevati primjenu carinske kvote (redni broj 091611). Ujedno takav dokaz o podrijetlu (EUR.1) deklarira se u carinskoj deklaraciji u polju 44/2 temeljem šifre U176.
6. 9. 2021. Alternativna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM) - dodatak
Primjena novih, prijelazna pravila unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) započela je 1. rujna 2021. godine. Za sada, prijelazna pravila će se primjenjivati na bilateralnoj osnovi između EU-a i Švicarske, Norveške, Islanda, Albanije, Jordana, Farskih otoka, Gruzije i Palestine.

Na internetskim stanicama Europske komisije nalaze se Smjernice o prijelaznim pravilima o podrijetlu PEM-a kao i sva ažuriranja o procesu provedbe prijelaznih pravila, odnosno popis zemalja koje su završile postupak usvajanja istih.
Popis zemalja do danas objavljen na web stranici potvrđuje primjenu prijelaznih pravila između Europske unije i spomenutih partnera.

U trenutku kada druge partnerske zemlje dovrše postupke usvajanja, web stranica će biti ažurirana, navodeći datum od kada se prijelazna pravila primjenjuju s novim partnerom.
U Službenom listu dosad je objavljena samo Odluka Vijeća za pridruživanje EU-Jordan, dok se ostale odluke koje su stupile na snagu nalaze se u različitim fazama postupka objavljivanja. Međutim, nedostatak objavljivanja zasad ne ometa primjenu prijelaznih pravila, jer nakon što se okonča pisani postupak usvajanja, odluke se mogu provesti od tog datuma.

Do objave svih donesenih odluka, DG TAXUD preporučuje da se, ako je potrebno, pozove na sadržaj primjenjivih pravila o podrijetlu u relevantnoj Odluci Vijeća EU -a objavljenoj na stranicama Vijeća EU -a.
 
25.08.2021. Alternativna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM)
Europska unija u postupku je izmjene 21 protokola o podrijetlu unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) provedbom alternativnog skupa pravila o podrijetlu. Alternativna, odnosno prijelazna pravila će se primjenjivati paralelo s pravilima Regionalne konvencije te će izvoznici moći birati hoće li izdati dokaz o podrijetlu temeljem PEM Regionalne konvencije, Tranzicijskih pravila ili temeljem oba seta pravila (uz uvjet da zadovoljavaju konkretna propisana pravila stjecanja podrijetla). Alternativna pravila će se primjenjivati na bilateralnoj osnovi do donošenja revidirane Regionalne konvencije.

Nova pravila, koja je podržala većina ugovornih stranaka PEM-a, sadržavaju znatan broj poboljšanja i pojednostavnjenja u usporedbi s postojećim pravilima PEM Konvencije te predstavljaju suvremena pravila koja odražavaju trgovinsku realnost vremena u kojem se nalazimo.

Od 1. rujna 2021. nova pravila postat će primjenjiva, za sada, između EU-a i Švicarske, Norveške, Islanda, Albanije, Jordana i Farskih otoka.
U tijeku je postupak donošenja izmjena bilateralnih protokola o podrijetlu i sa ostalim partnerskim zemljama (Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Republika Moldova, Gruzija, Ukrajina, Palestina, Libanon, Turska i Egipat), a čiji početak primjene će biti objavljen u Službenom listu Europske unije.

Zbog lakšeg snalaženja i razumijevanja načina na koji će se dva skupa pravila o podrijetlu primjenjivati u praksi napravljene su Smjernice o prijelaznim pravilima PEM-a koje se nalaze na Službenim stranicama Europske komisije.  

Na službenim stranicama Europske komisije, dana 25.08.2021. godine objavljene su smjernice vezane uz Alternativna PEM pravila o podrijetlu koja će se primjenjivati između trgovinskih partnera  pan-Euro-mediteranskog područja koji su ih međusobno dogovorili.

S obzirom na primjenu prijelaznih pravila, u TARIC su uvedene dvije nove šifre koje se počinju primjenjivati od 1. rujna 2021. i to:
 
 • U075 za potvrde o prometu robe EUR. 1 (pod uvjetom da je u polju 7 navedena napomena „Transitional Rules ”) u kontekstu PEM prijelaznih pravila o podrijetlu i
 • U076 za izjave o podrijetlu (pod uvjetom da se u izjavi navodi „prema prijelaznim pravilima o podrijetlu”) u kontekstu PEM prijelaznih pravila o podrijetlu, bez obzira na vrijednost pošiljke ili vrstu izvoznika.
03.05.2021. Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK

Zbog kasnog dovršetka pregovora o Sporazumu o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka te Sporazuma između Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije (dalje u tekstu „Sporazumi”), nije bilo moguće provesti konačnu pravno-jezičnu redakturu tekstova Sporazuma prije njihova potpisivanja i privremene primjene. Iz navedenog razloga tekst Sporazuma objavljen u Službenom listu Europske unije 31. prosinca 2020. je sadržavao određene pogreške.

Kako je predviđeno člankom 780. Sporazuma o trgovini i suradnji, člankom 21. Sporazuma o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka i člankom 25. Sporazuma o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, odmah nakon potpisivanja Sporazuma stranke su započele s konačnom pravno-jezičnom redakturom tekstova Sporazuma na svim službenim jezicima.

Razmjenom diplomatskih nota dana 21. travnja 2021. godine revidirani tekst Sporazuma utvrđen je vjerodostojnim na svim jezicima i objavljen je u Službenom listu L 149 od 30. travnja 2021. godine te je time i zamijenjena verzija objavljena u SL od 31. prosinca 2020. godine.  

Napominjemo, kako je u revidiranom tekstu Sporazuma o trgovini i suradnji ispravljen tekst tvrdnje o podrijetlu na hrvatskom jeziku kao i pojedina pravila u Prilogu 3. (Pravila o podrijetlu za određene proizvode) navedenog Sporazuma.

 

25.01.2021. Registracija u REX sustav
Ovim putem vas obavještavamo kako je Europska komisija uspostavila sustav on-line registracije izvoznika u REX sustav, a čija primjena počinje 25. siječnja 2021. godine. Navedeno znači kako će izvoznici koji još nisu registrirani u REX sustav, a žele se registrirati, zahtjev za registraciju moći podnijeti i elektroničkim putem.
Podnositelj zahtjeva, isti podnosi putem WEB aplikacije za gospodarstvenike, odnosno putem G2B sustava Link .
Postupak autorizacije  i autentifikacije (provjere prava pristupa trader aplikaciji i ovlasti u aplikaciji) vrši se putem spomenutog G2B servisa Carinske uprave. Stoga je nužno prethodno obaviti sve potrebne predradnje koristeći standardne aplikacije Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine - produkcija i Administracija korisnika usluga e-Carine – produkcija te je potrebno kreirati zastupanje ukoliko centralnim aplikacijama za potrebe gospodarstvenika pristupa carinski zastupnik.
Nakon izvršenog postupka autorizacije i autentifikacije u G2B sustavu REX aplikaciji se može pristupiti i putem Linka .
Podnositelj zahtjeva u aplikaciji bira vrstu zahtjeva REX – My REX History/Moja povijest u REX-u - Start Registration Request/Pokreni zahtjev za registraciju te nakon popunjavanja zahtjeva isti podnosi Središnjem uredu Carinske uprave.
Carina pak putem svoje aplikacije zaprima zahtjev, traži dopunu istog, ukoliko je potrebno te donosi Odluku o zahtjevu za status registriranog izvoznika, odnosno mijenja istu.
Po dobivanju odluke o dodjeli REX broja, gospodarstvenik putem iste aplikacije može zatražiti i dopunu ili izmjenu.
Zahtjev za stjecanjem statusa registriranog izvoznika jednokratni je postupak kojim izvoznik dostavlja sve potrebne informacije neophodne za dodjeljivanje statusa REX izvoznika.
  
Zahtjev za stjecanjem statusa registriranog izvoznika mora sadržavati sljedeće podatke:
 
 • Opće podatke o podnositelju zahtjeva;
 • Podatke o kontakt osobi;
 • Djelatnost izvoznika;
 • Opis robe s tarifnim brojevima Harmoniziranog sustava;
 • Obvezujuću izjavu.
 
Podnošenjem zahtjeva izvoznik se obvezuje da će:
 
 • Sastavljati tvrdnje o podrijetlu samo za robu koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje i koja ispunjava uvjete o podrijetlu određene za navedenu robu u odgovarajućem povlaštenom trgovinskom sporazumu;
 • čuvati odgovarajuću trgovačku računovodstvenu dokumentaciju za proizvodnju/nabavu robe koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje najmanje tri godine (ili više ovisno o razdoblju navedenom u povlaštenom sporazumu) od završetka kalendarske godine u kojoj je sastavljena tvrdnja o podrijetlu;
 • bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo o novonastalim promjenama svojih registracijskih podataka od stjecanja broja registriranog izvoznika;
 • surađivati s nadležnim tijelom;
 • prihvatiti sve provjere točnosti svojih tvrdnji o podrijetlu, uključujući provjeru računovodstvenih podataka i posjete Europske komisije ili tijela država članica njegovim poslovnim prostorima;
 • zatražiti brisanje iz sustava ako više ne ispunjava uvjete za primjenu sustava registriranih izvoznika;
 • zatražiti brisanje iz sustava ako više ne namjerava koristiti sustav registriranih izvoznika;
  
Napominjemo, kako će gospodarstvenici moći podnijeti zahtjev za registraciju i putem papirnatog zahtjeva LINK, odnosno moći će birati način podnošenja istog do 2022. godine.


Podsjećamo, sustav registriranih izvoznika (REX) je sustav samo-potvrđivanja podrijetla za koji je počela primjena 1. siječnja 2017. u okviru sustava Općih carinskih povlastica Unije (GSP), a kasnije se počeo primjenjivati i u drugim unilateralnim, bilateralnim i multilateralnim preferencijalnim trgovinskim sporazumima EU. Temelji se na načelu samo-potvrđivanja podrijetla, tj. registrirani izvoznici izdaju tvrdnje o podrijetlu.

Detaljne informacije vezane uz REX sustav možete pronaći u Uputama i Pojašnjenjima, odnosno Smjernicama i drugim dokumentima Komisije.
 
U slučaju tehničkih poteškoća možete se obratiti Helpdesk-u putem elektroničke pošte helpdesk@carina.hr
 
 
18.1.2021. Sporazum o slobodnoj trgovini EU - Vijetnam - kumulacija
Člankom 3. stavcima 7. – 11. Protokola o podrijetlu EVFTA, utvrđuje se mogućnost kumulacije u Vijetnamu s tkaninama podrijetlom iz Južne Koreje.
Vijetnam i Južna Koreja ispunili su 23. prosinca 2020. potrebne uvjete utvrđene u članku 3. stavku 10. Protokola o podrijetlu EVFTA za primjenu ove kumulacije, te je od 23. prosinca 2020. primjenjiva kumulacija. Dokazi o podrijetlu koje je izdao Vijetnam na temelju primjene stavka 7. sadržavaju sljedeći unos: „Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA” („Primjena članka 3. stavka 7. Protokola 1. uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijetnama i EU-a”).
Više informacija o tome možete naći u točci 5.3 smjernica EK o pravilima podrijetla FTA EU i Vijetnama.
 
05.01.2021. Objava Sporazuma o trgovini i suradnji između EU i UK u Službenom listu i HR inačica tvrdnje o podrijetlu
Sporazum o trgovini i suradnji (Sporazum) objavljen je u SL L 444/202  i privremeno se primjenjuje od 01.01.2021. godine. Treba istaknuti da je zbog vrlo kasnog dovršetka pregovora, kao rezultat toga, vrlo kasne dostupnosti svih jezičnih verzija Sporazuma nije provedena pravno-jezična redaktura teksta. Zbog hitnosti situacije ipak je odlučeno da će u Službenom listu  objaviti tekstove koji mogu sadržavati i tehničke pogreške i netočnosti koje će biti ispravljene u predstojećim mjesecima.
U prilogu ORIG-4 nalazi se tekst tvrdnje o podrijetlu koji se sastavlja na jednom od službenih jezika. Tvrdnja o podrijetlu sastavlja se kod izvoza ali se može sastaviti i naknadno uz uvjet da izvoznik raspolaže svom potrebnom dokumentacijom kojom isto može potkrijepiti.Slika 3: HR inačica teksta tvrdnje o podrijetlu

 
05.01.2021. Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2254 od 29. prosinca 2020. godine o sastavljanju tvrdnji o podrijetlu na temelju izjava dobavljača za povlašteni izvoz u Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prijelaznog razdoblja

U SL L 446/2020 objavljena je Provedbena uredba Komisije kojom zbog kratkog vremena od objave Sporazuma o trgovini i suradnji između EU i UK i privremene primjene izvoznici koji imaju informaciju da roba koju  izvoze u UK je roba s EU podrijetlom, ali nisu uspjeli pribaviti od dobavljača sve potrebne izjave dobavljača, mogu sastaviti tvrdnju o podrijetlu i bez da posjeduju predmetne izjave dobavljača, ali su u obvezi iste posjedovati u roku od 12 mjeseci od početka privremene primjene Sporazuma. To, međutim, ne izuzima izvoznika od odgovornosti da osigura ispravnost izjave o podrijetlu i informacija koje se pružaju na temelju drugih dostupnih informacija. U svakom slučaju, izvoznik mora posjedovati sve relevantne izjave dobavljača do 1.1.2022. godine. U protivnom mora obavijestiti UK uvoznika da tvrdnju o podrijetlu koju je sastavio ne može potkrijepiti.
04.01.2021. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2021. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2021. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2021. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Kako neke države nisu dostavile svoje iznose te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.
24.12.2020. Privremena primjena Sporazuma o trgovini i suradnji između EU i Ujedinjene Kraljevine
24. prosinca 2020. postignut je dogovor između pregovarača EK i UK o budućim odnosima EU-a i UK, koji obuhvaćaju: Sporazum o trgovini i suradnji, Sporazum o razmjeni klasificiranih podataka te Sporazum o suradnji u korištenju nuklearne energije u civilne svrhe.
Sporazum o trgovini i suradnji https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en privremeno se primjenjuje od 01.01.2021. godine. Istim je predviđeno da roba ukoliko je stekla podrijetlo temeljem odredbi propisanih u istom može ostvariti preferencijalnu stopu carine prilikom uvoza u EU ili UK.

Uvoz u EU iz GB

Kako bi ostvarila preferencijalnu stopu carine pri uvozu u Uniju ili Ujedinjenu Kraljevinu roba mora steći podrijetlo (EU ili GB), treba ju pratiti propisana tvrdnja o podrijetlu, te deklarant mora zahtijevati primjenu preferencijalne stope. Pri uvozu u Uniju robe sa GB podrijetlom predviđena je preferencijalna stopa od 0% na nivou poglavlja KN za svu robu. Umjesto prilaganja tvrdnje o podrijetlu (prilog ORIG-4 tekst tvrdnje o podrijetlu) za jednu ili više pošiljaka istovjetne robe koju sastavlja izvoznik na računu ili komercijalnom dokumentu, deklarant može deklarirati i tzv. „znanje uvoznika“ te dokumentacijom dobivenom od izvoznika/proizvođača dokazivati da je roba zadovoljila odredbe stjecanja i stekla podrijetlo zemlje izvoznice.
Prilikom deklariranja dokaza o podrijetlu u carinskoj deklaracije koriste se slijedeće šifre:
 • U116 - tvrdnja o podrijetlu;
 • U117 - znanje uvoznika;
 • U118 - tvrdnja o podrijetlu za višestruke pošiljke.
Prilikom deklariranja šifre podrijetla u carinskoj deklaraciji i/ili tvrdnji o podrijetlu potrebno je koristiti šifre EU ili GB.
Ukoliko roba nije stekla podrijetlo zemlje izvoznice (GB) i/ili je ne prati pravovaljani dokaz o podrijetlu na robu se pri uvozu u EU plaća stopa carine za treće zemlje.
Zahtjev za primjenu preferencijalne stope carine može se podnijeti kod puštanja robe u slobodan promet ili naknadno (ne kasnije od 3 godine od puštanja u slobodna promet) uz prilaganje valjanog dokaza ili deklariranje znanja uvoznika. Rok valjanosti tvrdnje o podrijetlu je 12 mjeseci tj. u tom roku od sastavljanja mora biti podnesen carini zemlje uvoznice.

Izvoz iz EU u UK

Prilikom izvoza robe u UK za robu koja je stekla EU podrijetlo kako je propisano Sporazumom o trgovini i suradnji istu treba pratiti tvrdnja o podrijetlu za jednu ili višestruke pošiljke s napomenom da tvrdnju o podrijetlu može izdati isključivo registrirani izvoznik (nije nužno za pošiljke do 6.000 EUR-a) i u tvrdnji treba navesti REX broj. Detaljnije o registriranim izvoznicima možete vidjeti na https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo-robe/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4065/sustav-registriranih-izvoznika-rex/4654.
Skrećemo pozornost da je Sporazumom predviđen drawback tj. ukoliko se roba proizvodi u sustavu unutarnje proizvodnje i stekla je EU podrijetlo i izvoznik sastavlja tvrdnju o podrijetlu prije izvoza iz EU u UK nije potrebno podnositi obračunsku deklaraciju za plaćanje carine na materijala s podrijetlom.
Ujedno napominjemo da je zbog kratkog vremena od objave Sporazuma i privremene primjene izvoznicima koji imaju informaciju da se radi o izvozu robe s EU podrijetlom ali nisu uspjeli pribaviti od dobavljača sve potrebne izjave dobavljača, da mogu sastaviti tvrdnju o podrijetlu i bez da posjeduju predmetne izjave dobavljača ali su u obvezi iste posjedovati u roku od 12 mjeseci od početka privremene primjene Sporazuma.

Prijelazne odredbe za robu u tranzitu ili skladištima

Predmetnim Sporazumom propisane su i prijelazne odredbe i za robu koja je u skladištima na dan početka primjene sporazuma ili u tranzitu iz zemlje izvoza u zemlju uvoza ili pod carinskom kontrolom u zemlji uvoza bez da su plaćena carinska davanja, da se i za takvu robu primjenjuje odredbe Sporazuma te da se može podnijeti zahtjev za primjenu preferencijalne stope carine u okviru 12 mjeseci.
 
23.12.2020. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Ujedinjena Kraljevina napustila je Europsku uniju 1. veljače 2020. godine, a Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020.) prijelazno razdoblje je predviđeno do 31. prosinca 2020. godine.

Od 1. siječnja 2021. godine, odnosno završetkom prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina, postaje treća zemlja.

Kako bi izbjegli moguće probleme, Europska komisija objavila je Smjernice o povlačenju Ujedinjene Kraljevine. Tako se u točci 4. spomenutih Smjernica nalaze i pojašnjenja vezana uz povlašteno podrijetlo; stjecanje podrijetla, dokaze o podrijetlu, kao i pojašnjenje vezano uz izjave dobavljača.

Smjernice su dostupne na stranici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_hr_0.pdf
30.09.2020. Matrica za primjenu regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
U Službenom listu EU serije C broj 322 od 30.09.2020. godine objavljena je nova obavijest Komisije o primjeni regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije (matrica).
Skrećemo pozornost kako je novom Matricom od 26. ožujka 2020. godine, omogućena dijagonalna kumulacija između EU, zemalja EFTA-e (IS, CH (+ LI) i NO) te Ukrajine i Gruzije.
 

Dokumenti

17.9.2020. Stupanje na snagu Protokola I. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU i Gane
Europska komisija je dopisom broj TAXUD/5243320/20 od 16. rujna 2020. obavijestila kako je 20. kolovoza 2020. godine stupio na snagu Protokol 1 o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Gane. Isti je objavljen u Službenom listu L 332 od 23. prosinca 2019. godine.
Napominjemo kako je Ispravak teksta hrvatske inačice izjave o podrijetlu objavljen u Službenom listu L 54 od 26.2.2020. godine, te ukoliko izvoznici iz Unije izvoze robu u Ganu uz sastavljanje HR izjave o podrijetlu potrebno je koristiti slijedeći tekst izjave:
 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
17.9.2020. Obavijest - CETA
Stupanjem na snagu Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade i Europske unije 21. rujna 2017. godine člankom 2.5 propisan je no-drawback tj. zabrana povrata, odgode plaćanja i suspenzije carina za uvezene materijale bez podrijetla koji se ugrađuju u proizvod, a koji se izvozi u drugu stranku. Predmetno ograničenje, sukladno stavku 3. navedenog članka počinje se primjenivati tri godine od stupanja na snagu CETA-e.
Navedeno znači da je od 21. rujna 2020. godine « No drawback » s Kanadom na snazi i izvoznici koji izvoze robu s podrijetlom u Kanadu, a u proizvodnji su koristili materijala bez podrijetla (unutarnja proizvodnja) moraju prije izdavanja dokaza o podrijetlu na materijale bez podrijetla platiti carinu. 
31.08.2020. Modernizacija PEM Konvencije
Europska komisija je 24. kolovoza 2020. donijela paket prijedloga za uvođenje revidiranih pravila u protokolu o podrijetlu pojedinih sporazuma između  Europske unije i određenih partnerskih zemalja iz područja PEM-a te za isto dala priopćenje za medije.
Bilateralnu primjenu revidiranih pravila o podrijetlu, za sada, bi primjenjivalo 20 zemalja potpisnica PEM-a. Nakon uvođenja u bilateralne sporazume pravila će se primjenjivati paralelno s pravilima iz Regionalne konvencije o paneuro-mediteranskim pravilima o povlaštenom podrijetlu. Stoga će se PEM konvencija i dalje primjenjivati među svim ugovornim strankama PEM-a, kao što je to sada slučaj, bez ikakvih promjena. Revidirana pravila bit će opcionalna primjena gospodarskih subjekata i nudit će im mogućnost zahtjevanja povlaštenog tarifnog postupanja na temelju tih alternativnih pravila.
Ta se pravila namjeravaju primjenjivati u prijelaznom periodu te će se ista prestati primjenjivati nakon donošenja revidirane Konvencije i stupanja na snagu iste.
Tekst različitih bilateralnih sporazuma može se pronaći na internetskoj stranici TAXUD-a .
27.08.2020. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Socijalističke Republike Vijetnama – obavijest uvoznicima

Ovim putem obavještavamo da je Europska komisija dopisima pod brojem TAXUD.e.5(2020)5095489 od 27. kolovoza 2020. godine i TAXUD.e.5(2020) 5141993 od 4.9.2020. obavijestila države članice kako pojedine potvrde o prometu robe EUR.1 izdane od nadležnih tijela u Vijetnamu nisu u skladu s Prilogom VII. Protokola 1 vezanog uz pravila o podrijetlu i postupcima vezanim uz podrijetlo, Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama. Naime, guilloche uzorak na EUR.1 potvrdama se ne podudara s tehničkim karakteristikama iz navedenog Priloga (pozadina EUR.1 potvrde nije zelena već plava).

Na upit Europske komisije, vijetnamske nadležne službe pojasnile su kako se radi o tehničkoj pogrešci prilikom tiskanja te napomenule da će nova serija potvrda biti u skladu s Prilogom VII. Protokola 1 Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije u Vijetnama.

Kako se radi o velikom broju potvrda tiskanih na „plavoj“ podlozi (serijski brojevi od AA000001 do AA100000) Komisija je odobrila korištenje istih do 31.12.2020. godine.

Skrećemo pozornost kako će potvrde o prometu robe EUR.1 koje nisu u skladu s Prilogom VII Protokola 1, a izdane nakon 31.12.2020. godine biti odbijene iz tehničkih razloga.

30.06.2020. OSP – Produžetak prijelaznog razdoblja

Uslijed krize izazvane pandemijom COVID-19 pojedine zemlje Općeg sustava povlastica nisu bile u mogućnosti ispoštivati rok za prijelaz na primjenu REX sustava, a koji je bio do 30. lipnja 2020. godine. Zemljama korisnicama koje zbog navedene pandemije nisu bile u mogućnosti uvesti REX sustav dana je mogućnost produljenje prijelaznog razdoblja sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/750 od 05. lipnja 2020.  Europska komisija će na svojim internetskim stranicama ažurirati popis zemalja koje su zatražile  produžetak prijelaznog razdoblja. Navedeno znači, da jedino zemlje koje su zatražile produžetak prijelaznog razdoblja mogu izdavati Form A potvrde o prometu robe na zahtjev izvoznika do 31.12.2020. godine ukoliko u trenutku izvoza nisu registrirani u REX sustav.

12.6.2020. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama
U Službenom listu L 186/2020, dana 12.06.2020. godine objavljena je Odluka Vijeća (EU) 2020/753 od 30. ožujka 2020. o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (link) kao i Predmetni Sporazum.
 

Sporazum se počinje primjenjivati 01.08.2020. godine sukladno Obavijesti o datumu stupanja na snagu novog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama (link).
 


 
U nastavku navodimo samo najznačajnije informacije.
Pravila o podrijetlu i postupci vezani uz podrijetlo navedeni su u Protokolu 1. i to:
 • ODJELJAK A Opće odredbe (članak 1.)
 • ODJELJAK B Definicija pojma „proizvodi s podrijetlom“ (članci od 2. do 11.)
 • ODJELJAK C Teritorijalni zahtjevi (članci od 12. do 14.)
 • ODJELJAK D Dokaz o podrijetlu (članci od 15. do 28.)
 • ODJELJAK E Organizacija administrativne suradnje (članci od 29. do 33.)
 • ODJELJAK F  Ceuta i Melilla (članci od 34. do 35.)
 • ODJELJAK G Završne odredbe (članci od 36. do 38.)
 • PRILOG I. UVODNE NAPOMENE UZ PRILOG II. (POPIS POTREBNE OBRADE ILI PRERADE)
 • PRILOG II. POPIS POTREBNE OBRADE ILI PRERADE
 • PRILOG III. MATERIJALI IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. (kumulacija podrijetla)
 • PRILOG IV. PROIZVODI IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. (kumulacija podrijetla)
 • PRILOG V. PROIZVODI IZ ČLANKA 3. STAVKA 7. (kumulacija podrijetla)
 • PRILOG VI. TEKST IZJAVE O PODRIJETLU
 • PRILOG VII. OGLEDNI PRIMJERCI POTVRDE O PODRIJETLU I ZAHTJEVA ZA POTVRDE O PODRIJETLU
 • PRILOG VIII. NAPOMENE S OBJAŠNJENJIMA
Zajedničke izjave:
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O KNEŽEVINI ANDORI
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O REPUBLICI SAN MARINO
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA o reviziji pravila o podrijetlu sadržanih u Protokolu 1.
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O CARINSKIM UNIJAMA
                                                                     
Ističemo, da se sukladno članku 15. pri uvozu u EU može primijeniti povlaštena stopa carine, ukoliko je ista predviđena te ako je roba zadovoljila propisane odredbe stjecanja podrijetla. Deklarant prilikom uvoza u EU zahtjeva primjenu povlaštene stope carine te robu prati potvrda o prometu robe EUR.1ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik za pošiljku čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 eura (PRILOG VI). Deklarant prilikom deklariranja izjave o podrijetlu upisuje šifru U162. Navedenim ispravama potvrđuje se da roba ima status proizvoda s podrijetlom, te imaju rok valjanosti od 12 mjeseci.
Napominjemo, da je dana 11.06.2020. u SL C196/16 objavljena Obavijest izvoznicima o primjeni sustava registriranih izvoznika u EU za potrebe njezina Sporazuma o slobodnoj trgovini s Vijetnamom link. Isto sukladno članku 15. stavci 1. točci c kojom je dana mogućnost da prilikom izvoza iz EU tvrdnju o podrijetlu može izdati isključivo izvoznik registriran u REX sustavu za pošiljke iznad 6.000 eura, odnosno bilo koji izvoznik za pošiljke čija ukupna vrijednost ne premašuje navedeni iznos. Potvrde o prometu robe EUR.1 kao i izjave o podrijetlu (ovlašteni izvoznik) neće se izdavati niti sastavljati u Europskoj uniji.
Ukoliko tvrtke planiraju izvoz robe s podrijetlom iz Europske unije u Vijetnam i nemaju status registriranog izvoznika za podrijetlo, upućujemo na stranice Carinske uprave link.

Predmetnim Protokolom propisano je čuvanje dokaza o podrijetlu najmanje tri godine od uvoza. Ujedno izvoznik koji je izdao tvrdnju o podrijetlu dužan je najmanje tri godine od izdavanja tvrdnje o podrijetlu čuvati primjerak iste ili sve druge isprave kojima se dokazuje da proizvod ispunjava uvijete za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom.
 
Isto tako napominjemo, da se odredbe ovog Sporazuma mogu primjenjivati i na robu koja se na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma nalazila u strankama, provozu, u privremenom skladištu u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, pod uvjetom da se carinskim tijelima stranke uvoznice, podnese naknadno izdan dokaz o podrijetlu te ukoliko se zahtjeva, dokaz u skladu s člankom 13., da roba nije izmijenjena.

Europska komisija je na svojim internet stranicama objavila smjernice za primjenu pravila o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom.
 
03.06.2020. Privremeni sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i država Istočne i Južne Afrike
Dana 27. ožujka 2020. u Službenom listu L 93/2020  objavljena je  Odluku br. 1/2020 o izmjeni određenih odredaba Protokola 1.  o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom“ i načinima administrativne suradnje  uz Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane.  Izmijenjeni Protokol 1. stupio je na snagu 31. ožujka 2020. i u cijelosti zamjenjuje postojeći tekst. Glavne izmijene se odnose na uvođenje novog pravila o odvojenom knjigovodstvenom iskazivanju, zamijenjene su odredbe o izravnom prijevozu s novim pravilom o neizmijenjenosti te je ažuriran popis prekomorskih zemalja i područja iz Priloga IX.
Jedna od izmjena u Protokolu 1.  je mogućnost korištenja izjave na računu registriranih izvoznika kao dokaza o podrijetlu. Odnosno, kako je objavljeno u Službenom listu  C 176/2020,  od 01. rujna 2020. za korištenje povlaštene stope carine za izvoz robe iz EU u države Istočne i Južne Afrike izvoznici podnose izjavu na računu koju je sastavio registrirani izvoznik registriran u REX sustavu ili bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.
Navedeno znači da:
 • Do 31. kolovoza 2020. (uključno) države Istočne i Južne Afrike odobravaju povlašteno postupanje za proizvode s podrijetlom iz EU-a nakon što se podnese potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu koju sastavlja ovlašteni izvoznik u smislu članka 24. ili bilo koji izvoznik za pošiljke koje se sastoje od jednog ili više paketa proizvoda s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne premašuje 6 000 EUR.
 • Od 1. rujna 2020. države Istočne i Južne Afrike odobravaju povlašteno postupanje za proizvode s podrijetlom iz EU-a isključivo nakon što se podnesu izjave na računu koje sastavljaju izvoznici registrirani u REX sustavu ili bilo koji izvoznici za pošiljke koje se sastoje od jednog ili više paketa proizvoda s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne premašuje 6 000 eura. 
Napominjemo, kako se Obavijest izvoznicima o primjeni EU-ova sustava registriranih izvoznika (REX) za izvoz iz EU-a u države Istočne i Južne Afrike u okviru Privremenog sporazuma o gospodarskom partnerstvu EU-a i država Istočne i Južne Afrike odnosi isključivo na Komore, Madagaskar, Mauricijus, Sejšele i Zimbabve.
20.05.2020. Salomonovi Otoci - privremena primjena EU-EPA

Dana 20.05.2020. u Službenom listu EU serije L 158/2020 objavljena je Obavijest o privremenoj primjeni Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske unije, s jedne strane, i pacifičkih zemalja, s druge strane, a koja se odnosi na pristupanje Salomonovih Otoka navedenom sporazumu.

Time Salomonovi Otoci ispunjavaju uvjete za povlašteni tarifni tretman temeljem navedenog sporazuma uz prilaganje potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu (ovlaštenih izvoznika ili bilo kojih izvoznika za pošiljke do 6.000 eura) pri izvozu u EU.

Napominjemo, kako Salomonovi Otoci ostaju korisnici Općeg sustava carinskih povlastica (GSP), s toga se povoljnije tarifno postupanje može ostvariti i uz deklariranje tvrdnje o podrijetlu registriranih izvoznika.

Privremena primjena Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, uključujući Protokol II o pravilima o podrijetlu, između EU-a i Salomonovih Otoka započela je 17. svibnja 2020. godine.

01.04.2020. Pojednostavljeno podnošenje dokaza o podrijetlu uslijed krize izazvane COVID-19

Kao rezultat krize izazvane COVID-19 pojavila su se određena pitanja i problemi i u carinskom sustavu s kojima se susreće većina zemalja. Jedan od takvih problema je i dokazivanje podrijetla, odnosno nemogućnost nekih država članica EU i trgovinskih partnera da dostave dokaze o preferencijalnom podrijetlu u propisanom obliku, tj. potpisane, ovjerene pečatom i u ispravnom papirnatom obliku.

 

Iznimno tijekom razdoblja krize, a s obzirom na činjenicu nemogućnosti nekih  trgovinskih partnera Unije da dostave potvrde o prometu robe u propisanom obliku, tj. izvornike u propisanom papirnatom obliku potpisane i ovjerene notificiranim pečatom, uvoznici mogu podnijeti zahtjev za primjenu povlaštene stope carine uz prilaganje preslike dokaza o podrijetlu izdanog u papirnatom obliku (ovjerenog pečatom i potpisanog) ili preslike elektronički izdanog dokaza. Iznimno, tijekom krize od CoVid 19, u takvim situacijama nije nužno postupiti sukladno točci 5.1.3 Upute 48/16, tj. uz prilaganje pojednostavljene deklaracija sukladno čl. 166. CZU te se neće zaduživati dodatno jamstvo. Isto se odnosi i na potvrde o prometu robe A.TR.

Isto ne umanjuje obvezu carinskih ureda da postupaju s dužnom pažnjom kako bi se razumno osigurala autentičnost i vjerodostojnost takvih dokaza kao i mogućnost provjere istih putem administrativne suradnje.

Skrećemo pozornost da su uvoznici, nakon završetka krize, u obvezi pribaviti i u svojoj dokumentaciji posjedovati izvornik dokaza o podrijetlu/statusu kako je propisano pojedinim Protokolom o podrijetlu konkretnog ugovora s državom ugovornicom.

 

U slučaju da potvrde o prometu robe nisu izdane u trenutku izvoza robe zbog navedenih razloga, odnosno zbog posebnih okolnosti, moguće je iste i naknadno izdati ili prihvatiti tako naknadno izdane dokaze.

 

O ovakvom postupanju obaviješteni su svi ugovorni partneri Unije te je zamoljena ista fleksibilnost i s njihove strane. Ujedno, TAXUD će na svojim internet stranicama (Link) objaviti koji ugovorni partneri prihvaćaju ovakav fleksibilan pristup.

 

Skrećemo pozornost svim izvoznicima na status ovlaštenog izvoznika koji je propisan velikim brojem Protokola o podrijetlu te upućujemo na njegovo korištenje. Ujedno upućujemo da se sva pitanja vezana uz eventualno proširenje odobrenja ili ostvarivanja statusa ovlaštenog izvoznika upute na podrijetlo@carina.hr.

02.03.2020. Matrica za primjenu regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
U Službenom listu EU serije C broj 67 od 02.03.2020. godine objavljena je nova obavijest Komisije o primjeni regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije (matrica).
03.02.2020. BREXIT - Sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (u daljnjem tekstu "Sporazum o izlasku") objavljen je u Službenom listu L 29, 31. siječnja 2020. godine, a stupio je na snagu 1. veljače 2020. godine.
S 01. veljače započelo je Prijelazno razdoblje koje završava 31. prosinca 2020. godine tijekom kojeg se pravo Europske unije primjenjuje na i unutar Ujedinjenog Kraljevstva.
Zemlje s kojima EU ima sporazume o slobodnoj trgovini obaviještene su o izlasku Velike Britanije iz Europske unije kao i o trajanju prijelaznog razdoblja. Tijekom tog razdoblja roba podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva smatrat će se robom podrijetlom iz EU-a, kao i sama Velika Britanija državom članicom.
27.12.2019. Prelazak na REX sustav prekomorskih zemalja i područja (OCT)
Sukladno Odluci Vijeća (EU) 2019/2196 od 19. prosinca 2019. o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji (Overseas Associatio Decision) predviđena je primjena sustava registriranih izvoznika (REX) za izdavanje tvrdnji o podrijetlu za robu s podrijetlom iz prekomorskih zemalja (OCT). Isto je predviđeno i za robu podrijetlom iz Europske unije.
Shodno navedenom, od 1. siječnja 2020. godine, OCT počinje primjenjivati isključivo REX sustav, zamijenivši postojeće EUR.1 potvrde o prometu robe koju izdaju nadležna tijela, s tvrdnjama o podrijetlu izdanim od strane registriranih izvoznika. 
Napominjemo, da za pošiljke do 10.000 eura izvoznik ne mora biti registriran u REX sustav.
Odluka ne predviđa prijelazno razdoblje, što znači da se od navedenog datuma primjenjuje isključivo tvrdnja o podrijetlu registriranog izvoznika, odnosno nakon 1.1.2020. nije moguće prihvatiti EUR.1 potvrde o prometu robe izdane nakon navedenog datuma.
Posebno naglašavamo, kako tekst tvrdnje o podrijetlu mora biti sastavljen sukladno Dodatku IV. Priloga VI. i to isključivo na engleskom ili francuskom jeziku.
Napominjemo, da je od 01. siječnja 2020. prilikom deklariranja primjene preferencijala za robu podrijetlom iz OCT zemalja i teritorija uz korištenje tvrdnje o podrijetlu potrebno u polje 44 u carinskoj deklaraciji navesti šifru registriranog izvoznika (C100) kao i njegov broj te šifru  U113 – za tvrdnju o podrijetlu izdanu od registriranog izvoznika u sklopu OCT-a za pošiljke do 10.000 eura ili U114 za tvrdnju o podrijetlu izdanu od registriranog izvoznika u sklopu OCT-a za pošiljke preko 10.000 eura te šifru U115 ukoliko se ne radi o registriranom izvozniku u sklopu OCT-a za pošiljke do 10.000 eura.


 
12.12.2019. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2020. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2020. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Neke države nisu dostavile svoje iznose pa te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.
14.11.2019. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura
U Službenom listu L 293/2019, dana 14.11.2019. godine objavljena  je Obavijest o datumu stupanja na snagu novog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (link).
 
Predmetni Sporazum objavljen je u Službenom listu L 294  od 14.11.2019. godine, te se počinje primjenjivati 21.11.2019. godine.
 
U nastavku navodimo samo najznačajnije informacije.
Pravila o podrijetlu i postupci vezani uz podrijetlo navedeni su u Protokolu 1. i to:
 • ODJELJAK 1 Opće odredbe (članak 1.)
 • ODJELJAK 2 Definicija pojma „proizvodi s podrijetlom“ (članci od 2. do 11.)
 • ODJELJAK 3 Teritorijalni uvjeti (članci od 12. do 14.)
 • ODJELJAK 4 Povrat ili izuzeće (članak 15.)
 • ODJELJAK 5 Izjava o podrijetlu (članci od 16. do 26.)
 • ODJELJAK 6 Organizacija administrativne suradnje (članci od 27. do 31.)
 • ODJELJAK 7 Ceuta i Melilla (članci od 32. do 33.)
 • ODJELJAK 8 Završne odredbe (članci od 34. do 35.)
 • PRILOG A UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U PRILOGU B.
 • PRILOG B POPIS PRERADA ILI OBRADA
 • PRILOG B(a) DOPUNA PRILOGU B
 • PRILOG C MATERIJALI ISKLJUČENI IZ KUMULACIJE 
 • PRILOG D MATERIJALI PODRIJETLOM IZ DRŽAVA ASEAN-a
 • PRILOG E TEKST IZJAVE O PODRIJETLU
Zajedničke izjave:
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O KNEŽEVINI ANDORI
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA O REPUBLICI SAN MARINO
 • ZAJEDNIČKA IZJAVA o reviziji pravila o podrijetlu sadržanih u Protokolu 1.
                                                                           

Ističemo, da se sukladno članku 16. pri uvozu u EU može primijeniti povlaštena stopa carine, ukoliko je ista predviđena, ukoliko je roba zadovoljila propisane odredbe stjecanja podrijetla, deklarant zahtjeva primjenu povlaštene stope carine (polje 36 carinske deklaracije šifra 3xx), te robu prati izjava o podrijetlu (PRILOG E) kojom se potvrđuje da roba ima status proizvoda s podrijetlom, s rokom valjanosti 12 mjeseci. Kako je kao isprava koja dokazuje podrijetlo robe predviđena isključivo izjava o podrijetlu napominjemo, da za pošiljke iznad 6.000 eura, prilikom izvoza iz EU, izjavu o podrijetlu može izdati isključivo Ovlašteni izvoznik za podrijetlo. Ukoliko tvrtke planiraju izvoz iz Europske unije i nemaju status Ovlaštenog izvoznika za podrijetlo, upućujemo na stranice Carinske uprave link.
Izjava o podrijetlu sastavljena od izvoznika iz Singapura, bez obzira na vrijednost pošiljke, uvijek mora sadržavati jedinstveni matični broj (UEN). Isti može biti provjeren na web stranici www.uen.gov.sg.

Predmetnim Protokolom propisano je čuvanje izjave o podrijetlu najmanje tri godine od uvoza. Ujedno izvoznik koji je izdao izjavu o podrijetlu dužan je najmanje tri godine od izdavanja izjave o podrijetlu čuvati primjerak izjave o podrijetlu ili sve druge isprave kojima se dokazuje da proizvod ispunjava uvijete za dobivanje statusa proizvoda s podrijetlom.
 
Isto tako napominjemo, da se odredbe ovog Sporazuma mogu primjenjivati i na robu koja je na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma ili u provozu, u strankama ili u privremenom skladištu u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, pod uvjetom da se carinskim tijelima stranke uvoznice, u roku od 12 mjeseci od datuma početka primjene predmetnog Sporazuma, podnese izjava o podrijetlu sastavljena naknadno.
04.10.2019. Matrica za primjenu regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
U Službenom listu EU, serija C broj 333 od 4. listopada 2019. godine objavljena je nova verzija Matrice koja je primjenjiva u pogledu mogućnosti kumulacije podrijetla između zemalja PanEuroMediteranske zone. Skrećemo pozornost kako je novom Matricom, odnosno od 01. rujna 2019. godine, omogućena dijagonalna kumulacija između EU, Turske, Kosova i ostalih zemalja sudionica u procesu stabilizacije i pridruživanja. Podsjećamo kako se materijali podrijetlom iz Turske, isključivo obuhvaćeni carinskom unijom između EU-a i Turske, mogu uključiti kao materijali s podrijetlom u smislu dijagonalne kumulacije između Europske unije i zemalja sudionica u procesu stabilizacije i pridruživanja.
28.08.2019. Provedba sporazuma o gospodarskom partnerstvu sa zemljama AKP-a – razne obavijesti o protokolu o pravilima o podrijetlu
Europska komisija je u Službenom listu Europske unije objavila nekoliko obavijesti o provedbi nekih Sporazuma o gospodarskom partnerstvu  (SGP-a) s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama.
U nastavku možete pronaći poveznicu na Službeni list EU-a:  
U skladu s time, ažurirane su internetske stranice DG TAXUD-a koje se odnose na povlašteno podrijetlo:
26.06.2019. Puna kumulacija i duty drawback između CEFTA stranaka
U trgovini između CEFTA stranaka (zemlje učesnice u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji i Republika Moldavija) i EU, Regionalna Konvencija o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima podrijetla (PEM Konvencija – SL L 54, 26.02.2013.) predstavlja osnovu za primjenu preferencijalnog podrijetla. PEM Konvencija koja se danas primjenjuje predviđa bilateralnu i dijagonalnu kumulaciju, dok je primjena pune kumulacije moguća između određenih ugovornih strana u vidu odstupanja od općih pravila kumulacije (derogacije). Revidirana PEM konvencija (kao cilj tekućeg procesa revizije koji još nije završen), predviđat će i mogućnost korištenja pune bilateralne i pune dijagonalne kumulacije s određenim izuzecima i mogućnostima.

S ciljem početka primjene pune kumulacije i duty drawbacka (zbog dugog procesa revizije) Zajednički odbor CEFTA-e donio je dana 26.11.2015. Odluku 3/2015 o izmjenama i dopunama Protokola o porijeklu Sporazuma CEFTA, kojom je uveo mogućnost duty drawbacka i primjene pune kumulacije u trgovini između zemalja članica CEFTA-e.  Ujedno u SL L 149/2019 objavljena je i Odluka br. 2/2017 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla od 16. svibnja 2017. kojom se objavljuje početak primjene iste s 01. srpnja 2019. godine.

Predmetna Odluka isključuje mogućnost da se proizvodi koji su dobili status podrijetla u jednoj stranki CEFTA-e primjenom pune kumulacije i/ili duty drawbacka kao takvi smatraju proizvodima s podrijetlom u drugim ugovornim strankama PEM Konvencije.  Isto znači da se predmetne derogacije odnose samo na preferencijalnu trgovinu između članica CEFTA-e i da nemaju utjecaj na trgovinu sa drugim Ugovornim stranama PEM Konvencije, tj. roba koja je stekla podrijetlo uz primjenu pune kumulacije i/ili duty drawbacka u CEFTA stranci predstavlja robu s podrijetlom isključivo za izvoz u drugu CEFTA stranku, a nikako u ostale ugovorne stranke PEM Konvencije. Također, takvu robu ne može se koristiti kao materijale s podrijetlom u proizvodnji proizvoda za izvoz u druge zemlje koje nisu članice CEFTA-e. Treba napomenuti da se mogućnost duty drawback-a između CEFTA stranaka može koristiti ne samo kod primjene pune kumulacije već općenito ukoliko se radi o proizvodnji robe u jednoj od stranaka CEFTA i koristi se sustav unutarnje proizvodnje te se roba izvozi u drugu stranku CEFTA-e.

Međutim, ako se takav proizvod izvozi u druge ugovorne strane PEM Konvencije (npr. EU), bez obzira na činjenicu da članica CEFTA-e imaju zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini s tom ugovornom stranom, taj se proizvod ne može izvesti s dokazom o podrijetlu, a druga ugovorna strana smatra te proizvode proizvodima bez podrijetla. Ukoliko je finalni proizvod stekao podrijetlo korištenjem pune kumulacije i/ili duty drawbacka tada je izvoznik u CEFTA stranki u obvezi u polju 7 napomene u EUR.1 potvrdi o prometu robe ili u izjavi o podrijetlu navesti:

“…preferencijalno porijeklo u skladu sa Odlukom CEFTA-e 3/2015”

Na taj način kupac robe u CEFTA stranki zna da isto predstavlja robu s podrijetlom samo u CEFTA strankama i da ta roba nije roba s podrijetlom kod uvoza u druge ugovorne stranke niti se smije koristiti kao materijal s podrijetlom za izvoz u druge ugovorne stranke.
 
10.5.2019. Matrica za primjenu regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije

U Službenom listu EU, serija C broj 158 od 10. svibnja 2019. godine objavljena je zadnja verzija matrice koja je primjenjiva u pogledu mogućnosti kumulacije podrijetla između zemalja PanEuroMediteranske zone. Novost u Matrici je dopuna Tablice 1. i 2. odnosno kod Ukrajine je upisan datum početka primjene dijagonalne kumulacije na temelju članka 3. Dodatka I. Konvencije. Napominjemo kako je novom Matricom, od 01. siječnja 2019. godine, moguća kumulacija između EU, Ukrajine i EFTA zemalja (Švicarska (uključujući Lihtenštajn), Norveška i Island).

8.4.2019. Promjena naziva države - Republika Sjeverna Makedonija

Novi službeni naziv Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije glasi Republika Sjeverna Makedonija ili skraćeno Sjeverna Makedonija.
 

U skladu s člankom 31. (Administrativna suradnja) Regionalne konvencije o paneuropsko-mediteranskim preferencijalnim pravilima o podrijetlu (Službeni list EU L 54 od 26.2.2013.), Republika Sjeverna Makedonija dostavila je, s danom 27. veljače 2019. godine, Europskoj komisiji nove uzorke otisaka pečata koji će se od navedenog datuma koristiti u njihovim carinskim uredima za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 i EUR-MED te adrese carinskih tijela odgovornih za provjeru dokaza o podrijetlu (izmjena se odnosi na novi službeni naziv države). Napominjemo da se dvoslovna oznaka zemlje nije promijenila te ona ostaje MK.

 

Navedena izmjena imena države utječe na izdavanje / sastavljanje dokaza o podrijetlu robe kada se u dokazu o podrijetlu navodi puno ime predmetne zemlje. Prema tome, u slučaju kada dokaz o podrijetlu (potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED, izjava o podrijetlu / izjava na računu, izjava dobavljača ili potvrda o podrijetlu) ne navodi dvoslovnu oznaku MK za državu, već je upisano puno ime, potrebno je navesti naziv Republika Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Makedonija.

11.01.2019. Obavijest Komisije o datumu stupanja na snagu Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana

U Službenom listu serije L 9/2019 objavljeno je da će Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana, potpisan u Tokiju 17. srpnja 2018., stupiti na snagu 1. veljače 2019. godine.
Napominjemo, da je navedeni sporazum objavljen u Službenom listu Europske unije serije L 330/2018 od 27.12.2018. godine.
Skrećemo pažnju, da Protokol o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom sadrži značajne razlike u odnosu na pravila o podrijetlu koja su sadržana u drugim Sporazumima.
Stoga je Europska komisija objavila smjernice za primjenu predmetnog sporazuma.
 
31.12.2018. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana
U službenom listu serije L 330 od 27.12.2018. godine objavljen je Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU i Japana. Pregovori za sklapanje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu započeli su 2013. godine i isti je potpisan na EU-Japan Samitu 17.06.2018.
Skrećemo pozornost da Sporazum o gospodarskom partnerstvu, između ostalog, sadrži i odredbe vezane uz primjenu pravila podrijetla i to čitav niz novih odredbi koje nisu uobičajeno korištene u ostalim Protokolima o podrijetlu koje je EU sklopila sa drugim državama ugovornicama.
Posebice skrećemo pozornost na:
 • POGLAVLJE 3. PRAVILA O PODRIJETLU I POSTUPCI U VEZI S PODRIJETLOM
  • ODJELJAK A Opće odredbe (članci od 3.1. do 3.15.)
  • ODJELJAK B Postupci u vezi s podrijetlom (članci od 3.16. do 3.26.)
  • ODJELJAK C Razno (članci od 3.27. do 3.29.)
 
 • PRILOG 3.-A UVODNE NAPOMENE UZ PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENI PROIZVOD
 • PRILOG 3.-B PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENI PROIZVOD
 • Dodatak 3.-B-1 Odredbe koje se odnose na određena vozila i dijelove vozila
 • PRILOG 3.-C INFORMACIJE IZ ČLANKA 3.5.
 • PRILOG 3.-D TEKST TVRDNJE O PODRIJETLU
 • PRILOG 3.-E IZJAVA O KNEŽEVINI ANDORI
 • PRILOG 3.-F IZJAVA O REPUBLICI SAN MARINU
 
Parlamentarna ratifikacija obiju strana ugovora završena je, međutim još uvijek ugovor nije primjenjiv. Isti će biti u primjeni nakon objave početka primjene u službenom listu. Očekuje se privremeni početak primjene istog sa 01.02.2019. godine.
Europska komisija radi na čitavom nizu vodiča za primjenu te ćemo Vas izvještavati o istima čim budu javno dostupni.
17.12.2018. OBAVIJEST – prestanak primjene preferencijalne GSP stope carine za robu iz Paragvaja, Côte d’Ivoirea (Obala Bjelokosti), Svazia i Gane od 01. siječnja 2019. godine

Temeljem Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/148 od 27. rujna 2017. godine Paragvaj, Côte d’Ivoire, Svazi i Gana od 01.siječnja 2019. godine neće više moći koristiti GSP povlastice.  Isto znači da se nakon 01. siječnja 2019. godine neće moći primjenjivati preferencijalna GSP stopa carine ukoliko roba dolazi iz navedenih zemalja, a istu prati neki od dokaza o GSP podrijetlu (FORM A, tvrdnja o podrijetlu).

Nakon 01. siječnja 2019. godine moći će se podnositi zahtjevi za naknadno prihvaćanje GSP preferencijala iz navedeni zemalja samo za slučajeve kad je u trenutku puštanja robe u slobodan promet (prije 01.01.2019.) bila podnesena pojednostavljena deklaracija sa zahtjevom za primjenu preferencijalne stope carine (uvoznik nije raspolagao dokazom o podrijetlu u trenutku puštanja robe u slobodan promet ili je raspolagao preslikom), ali je raspolagao informacijama da će isti naknadno pribavit.

 

Napominjemo da su se dogovori o povlaštenom pristupu tržištu počeli primjenjivati na Côte d'Ivoire 3. rujna 2016., na Svazi 10. listopada 2016., a na Ganu 15. prosinca 2016. Stoga kod uvoza robe iz tih zemalja i dalje će se primjenjivati odredbe navedenog dogovora ukoliko robu prati potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu/izjava ovlaštenog izvoznika.

17.12.2018. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2019. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima

Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2019. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Neke države nisu dostavile svoje iznose pa te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.

12.11.2018. Kumulacija između Europske unije i država AKP SGP-a i prekomorskih zemalja i područja EU-a

U službenom listu serije C 407 od 12/11/2018 objavljena je obavijest Komisije u skladu s člankom 4. stavkom 14. Protokola 1. uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i država SADC SGP-a o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

Predmetna obavijest omogućuje izvoznicima u Uniji da u proizvode koje izvoze u države SADC SGP-a uključe materijale podrijetlom iz država SGP-a Afričkih, karipskih i pacifičkih država („AKP”) ili iz prekomorskih zemalja i područja kao da su podrijetlom iz Unije, a obradu i preradu obavljene u tim zemljama ili područjima kao da su obavljene u Uniji.

14.9.2018. Matrica za primjenu regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
Objavljena je zadnja verzija matrice koja je primjenjiva u pogledu mogućnosti kumulacije podrijetla između zemalja PanEuroMediteranske zone, dana 14. rujna 20118. godine, u SL EU, serija C-325/6 iz 2018. Novost u ovoj zadnjoj matrici je dopuna Tablice 1 i 2 odnosno dodane su Gruzija i Ukrajina. Napominjemo kako je novom Matricom, od 01. lipnja 2018. godine, moguća kumulacija između EU, Gruzije  i EFTA zemalja (Švicarska (uključujući Lihtenštajn), Norveška i Island. Vezano za Ukrajinu napominjemo da su pravila o podrijetlu definirana Protokolom I uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane.


 
26.06.2018. Obavijest EK za uvoznike u pogledu primjene sustava registriranih izvoznika u okviru sustava općih carinskih povlastica Europske unije
U službenom listu serije C 222 od 26/6/2018 Europska komisija objavila je obavijest uvoznicima vezano uz primjenu REX sustava (sustav registriranih izvoznika) kod uvoza robe iz OSP (Opći sustav povlastica) zemlja. Isto je poglavito bitno vezano uz kraj prvog prijelaznog razdoblja (prva grupa zemalja) i prestanak mogućnosti korištenja FormA potvrda o prometu robe.

Ujedno ponovno naglašavamo da na Internet stranicama Europske komisije https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en možete pratiti trenutno aktualnu situaciju vezanu uz primjenu REX sustava za svaku pojedinačnu OSP zemlju.
 
20.06.2018. Povlačenje UK i pravila EU-a u području carina i vanjske trgovine: povlašteno podrijetlo
Na Internet stranici TAXUD-a https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hr nalaze se informacije o učinku povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a u području carina i oporezivanja. Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila je o svojoj namjeri povlačenja iz EU-a na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Osim u slučaju da se ratificiranim sporazumom o povlačenju utvrdi drugi datum, Ujedinjena Kraljevina postat će „treća zemlja” u odnosu na ostale države članice EU-a od 30. ožujka 2019. u ponoć prema srednjoeuropskom vremenu. Priprema za izlazak iz Unije u području carina i oporezivanja ne tiče se samo EU-a i nacionalnih tijela, već i poduzeća i pojedinaca koji trguju s Ujedinjenom Kraljevinom. Skrećemo posebnu pozornost na dokument Povlačenje UK i pravila EU-a u području carina i vanjske trgovine: povlašteno podrijetlo robe.
11.6.2018. Upitnik DG Trade
EK je na Internet stranicama http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm postavila upitnik i testnu verziju on-line alata vezanog uz stjecanje podrijetla robe koja se izvozi. Predmetni alat trebao bi (kad će biti u punoj funkciji) olakšati izvoznicima razumijevanje stjecanja podrijetla. Isto je poglavito bitno iz razloga što Protokoli o podrijetlu pojedinih ugovora nisu isti, već se pravila stjecanja u istima razlikuju. S tim u svezi DG Trade postavio je upitnik i testnu verziju alata i moli sve izvoznike da se odazovu i sve povratne informacije dostave do 31.07.2018.
 
09.05.2018. Obavijest REX sustav – GSP zemlje i prijelazno razdoblje

Ovim putem želimo vas izvijestiti da na Internet stranici link Europska komisija ažurira popis zemalja vezano uz primjenu REX sustava (sustav registriranih izvoznika) i vezano uz primjenu prijelaznog razdoblja.
REX pravila propisana su člancima 70 - 112 Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od Carinskog zakona Unije ( SL L 343, 29. 12. 2015. godine).

11.04.2018. DEKLARIRANJE ŠIFARA dokaza o podrijetlu u polju 44 carinske deklaracije
Ukoliko deklarant zahtjeva primjenu preferencijalne stope carine popunjavanjem odgovarajuće šifre u polju 36 carinske deklaracije u obvezi je u polju 44 carinske deklaracije deklarirati i odgovarajuću šifru dokaza o podrijetlu/statusu robe te identifikacijski broj i datum istog.
Ujedno naglašavamo da je od 11/4/2018 u slučaju da je dokaz o podrijetlu izjava na računu/izjava o podrijetlu ovlaštenog izvoznika potrebno pored šifre dokaza (N864/U048) navesti i šifru 1AEX te broj ovlaštenog izvoznika iz predmetne izjave na računu/izjave o podrijetlu.
Isto znači ukoliko se deklarira:
 • izjava na računu/izjava o podrijetlu do 6000 EUR-a koju nije izdao ovlašteni izvoznik deklarirat će se N864 (Broj računa i datum izdavanja).
 • ukoliko se pak deklarira izjava na računu/izjava o podrijetlu ovlaštenog izvoznika potrebno je deklarirati N864 (broj računa i datum izdavanja) i 1AEX (broj ovlaštenog izvoznika)
 
U dokumentu (LINK) navodimo popis šifara koje se koriste za primjenu pojedinih dokaza o podrijetlu.
14.03.2018. PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA I OBRASCU POTVRDE O NEPOVLAŠTENOM PODRIJETLU
U NN 25/18 dana 14. ožujka 2018. godine objavljen je Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu.

Predmetnim pravilnikom se detaljnije propisuje obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu, kao i obrazac potvrde o nepovlaštenom podrijetlu.
Potvrde o nepovlaštenom podrijetlu izdaje Hrvatska gospodarska komora, a ista služi za potvrđivanja nepovlaštenog podrijetla, kada to zahtijevaju uvjeti izvozne trgovine ukoliko su zadovoljene odredbe o stjecanju podrijetla
15.02.2018. CETA – primjena preferencijala na reeksportiranu robu EU podrijetla pri uvozu iz Kanade
Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane objavljen je u Službenom listu Europske unije serije L broj 11/2017 od 14.01.2017. godine. U SL 238/2017 dana 16.09.2017. godine objavljena  je  Obavijest o privremenoj primjeni istog od 21.09.2017. godine.

Sukladno članku 18. Protokola o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom CETA sporazuma, pri uvozu robe u EU povlaštena stopa carine može se primijeniti ukoliko je ista predviđena, roba je zadovoljila odredbe stjecanja podrijetla, deklarant zahtjeva primjenu povlaštene stope carine (polje 36 carinske deklaracije) i robu prati pravovaljana izjava o podrijetlu (prilog 2 Protokola). Izjava o podrijetlu odnosi se na konkretnu pošiljku koja se pušta u slobodan promet i ne može se prihvatiti izjava koja je izdana za buduće pošiljke istovrsne robe.

Ujedno člankom 2.4. stavkom 1. poglavlja 2 CETA sporazuma propisano je da svaka stranka smanjuje ili ukida carine na robu podrijetlom iz bilo koje stranke u skladu s rasporedom ukidanja carina iz Priloga 2.-A. Za potrebe ovog poglavlja, „s podrijetlom” znači s podrijetlom iz jedne od stranaka u skladu s pravilima podrijetla iz Protokola o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom.

Uzevši isto u obzir, pored integracije preferencijalne stope carine pri uvozu kanadske robe u Uniju, Europska Komisija je dana 12.02.2018. godine u TARIC aplikaciji izvršila retroaktivnu integraciju primjene preferencijalne stope carine i za robu EU podrijetla koja je reeksportirana iz Kanade. Isto uz uvjet da se za primjenu preferencijalne stope carine mora priložiti izjava o EU podrijetlu koju je potrebno deklarirati u polju 44/2 carinske deklaracije uz novu šifru certifikata U088.

Ovim putem skrećemo pozornost na uvoze robe od 21.09.2017. do 12.02.2018. i na činjenicu da ukoliko se radilo o robi EU podrijetla, uvoznici temeljem članka 19. stavka 4 Protokola o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom mogu od dobavljača iz Kanade tražiti naknadno izdavanje izjave o EU podrijetlu robe. Nakon toga temeljem čl. 117 stavka 2. Carinskog zakonika Unije moguće je podnijeti zahtjev za naknadnom primjenom preferencijala.

Zaključno možemo istaknuti da je CETA sporazum specifičan i po činjenici da se preferencijalna stopa carine pri uvozu u Uniju primjenjuje ne samo na robu kanadskog podrijetla već i na robu EU podrijetla uz prilaganje pravovaljane izjave o podrijetlu. Ujedno napominjemo da se u samoj izjavi o podrijetlu može navoditi podrijetlo EU, Canada ili  Canada/EU.
 
22.12.2017. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1.1.2018. godine za konverziju nacionalnih valuta u € radi ispravne primjene limita koji određuju iznose za davanje izjave o podrijetlu na računu, te dopuštenu vrijednost robe u malim pošiljkama i putničkoj prtljazi koja ne podliježe dokazivanju podrijetla
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1.siječnja 2018. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u EUR-ima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave na računu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Neke države nisu dostavile svoje iznose pa te vrijednosti nedostaju u tablice, te stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.
15.12.2017. OBAVIJEST – prestanak primjene preferencijalne GSP stope carine za robu iz Ukrajine od 01.01.2018.
Temeljem Delegiranih uredbi Komisije (EU) 2015/1979 od 28. kolovoza 2015. godine i 2017/217 od 5. prosinca 2016. godine Ukrajina više od 01.siječnja 2018. godine neće moći koristiti GSP povlastice koje je koristila od 2013. godine.  Isto znači da se nakon 01.01.2018. godine neće moći primjenjivati preferencijalna GSP stopa carine ukoliko roba dolazi iz Ukrajine a istu prati dokaz o GSP podrijetlu Form A obrazac.
Nakon 01.01.2018. godine moći će se podnositi zahtjevi za naknadno prihvaćanje GSP preferencijala iz Ukrajine samo za slučajeve kad je u trenutku puštanja robe u slobodan promet (prije 01.01.2018.) bila podnesena pojednostavljena deklaracija sa zahtjevom za primjenu preferencijalne stope carine (uvoznik nije raspolagao dokazom o podrijetlu Form A u trenutku puštanja robe u slobodan promet ili je raspolagao preslikom) ali raspolagao je informacijama da će isti naknadno pribavit.
Kod uvoza robe iz Ukrajine i izvoza robe u Ukrajinu koju prati potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu/izjava ovlaštenog izvoznika i dalje će se privremeno primjenjivati Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (privremena primjena od 1. siječnja 2016., u mjeri u kojoj obuhvaća pitanja koja su u nadležnosti Unije, a radi se o Glavi IV i Glavi VII Sporazuma (uz iznimke nekih članaka) što uključuje i Protokol o podrijetlu).
25.09.2017. CETA vodič
Na Internet stranicama Europske komisije objavljene su smjernice za primjenu CETA Protokola o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom. Isto iz razloga što je sam Protokol dao mogućnosti da se države ugovornice odluče kako će primjenjivati određene odredbe. S ciljem jednoobrazne primjene kao i razumijevanja odrađenih odredbi dane su slijedeće smjernice koje će se i dalje nadopunjavati.
 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/canada_en
21.09.2017. Tabela UGOVORI - preferencijalni aranžmani
21.09.2017. Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) između Kanade i Europske unije - početak privremene primjene
U SL 238/2017 dana 16.09.2017. godine objavljena  je  Obavijest o privremenoj primjeni Sveobuhvatnoga gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0916(02)&from=EN. Predmetni sporazum počinje se privremeno primjenjivati sa 21.09.2017. godine.
Sukladno članku 18. Protokola o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom, pri uvozu u EU povlaštena stopa carine može se primijeniti ukoliko je ista predviđena, roba je zadovoljila odredbe stjecanja podrijetla, deklarant zahtjeva primjenu povlaštene stope carine (polje 36 carinske deklaracije) i robu prati pravovaljana izjava o podrijetlu (prilog 2 Protokola). Izjava o podrijetlu odnosi se na konkretnu pošiljku koja se pušta u slobodan promet i ne može se prihvatiti izjava koja je izdana za buduće pošiljke istovrsne robe.
Kod deklariranja predmetne izjave o podrijetlu u carinskoj deklaraciji potrebno je navesti šifru N864 te broj računa (komercijalnog dokumenta na kom je izjava) i datum izdavanja.
Treba istaknuti da se odredbe sporazuma mogu primjenjivati i na robu koja je sukladna s odredbama CETA protokola o podrijetlu na dan početka privremene primjene CETA-e bila u provozu ili je bila u Uniji na privremenom skladištenju u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, i podliježe podnošenju carinskim tijelima zemlje uvoznice izjave o podrijetlu koja je izdana u skladu s odredbama članaka 18. i 19. CETA protokola o podrijetlu.
U slučaju da je takva roba puštena u slobodni promet uz primjenu MFN stope carine, izjava o podrijetlu može se dostaviti u roku od 2 godine (članak 19. stavak 4. CETA protokola o podrijetlu) od datuma uvoza robe. To se ne odnosi na robu koja je puštena u slobodni promet u EU prije privremene primjene sporazuma.
Kad se roba izvezla iz Kanade prije privremene primjene sporazuma te je u provozu ili je u Uniji na privremenom skladištenju u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, izjavu o podrijetlu treba sastaviti na kopiji fakture ili kopiji druge trgovačke isprave koja se odnosi na robu koja je poslana uvozniku. Datum izjave o podrijetlu, kako je predviđeno u Prilogu 2. CETA protokola o podrijetlu, mora biti naveden (pogledajte bilješku 4  u Prilogu 2.) i to treba biti datum sastavljanja izjave, a koji ne može biti prije privremene primjene sporazuma.
Ujedno ističemo da izvoznici iz EU koji izvoze robu s podrijetlom u Kanadu a pošiljke iste su vrijednosti iznad 6.000 EUR-a moraju navoditi broj registriranog izvoznika na izjavi o podrijetlu, te istu nije potrebno potpisati.
08.07.2017. Obavijest Komisije o privremenoj primjeni Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane
Komisija je na svojim stranicama link objavila da se očekuje privremena primjena CETA sporazuma dana 21. rujna 2017. godine.
Napominjemo da je navedeni sporazum objavljen u Službenom listu Europske unije serije L broj 11/2017 od 14.01.2017. godine. Link 
Skrećemo pažnju da Protokol o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom sadrži značajne razlike u odnosu na pravila o podrijetlu koja su sadržana u Regionalnoj konvenciji
o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla.
13.06.2017. Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u dijelu odredbi o DUGOROČNOJ IZJAVI DOBAVLJAČA (ID)
U Službenom listu L149 od 13.06.2017. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 оd 8. lipnja 2017. o ispravku i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 о utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (PUCZU) kojim se, između ostalog, mijenja čl. 62 PUCZU.
Prema tekstu članka 62. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 prije izmjena PUCZU dopušteno je bilo da dugoročne izjave dobavljača obuhvaćaju isključivo razdoblje u prošlosti ili razdoblje u budućnosti gledajući dan izdavanja ID.
Izmjenom čl. 62 uvela se mogućnost da jedna dugoročna izjava dobavljača obuhvaća i robu koja je već bila isporučena do datuma izdavanja izjave dobavljača i robu koja će biti isporučena kasnije, kao i izdavanje dugoročne izjave dobavljača za određeni period u budućnosti s ukupnim maksimalnim periodom važenja od 24 mjeseci od datuma početka valjanosti.
 
Čl. 62 PUCZU sada glasi:
1. Ako dobavljač izvozniku ili subjektu redovito isporučuje pošiljke robe i ako se očekuje da status robe s podrijetlom svih tih pošiljaka bude isti, dobavljač može dostaviti jedinstvenu izjavu kojom je obuhvaćeno više pošiljaka te robe (dugoročna izjava dobavljača).
2. Dugoročna izjava dobavljača sastavlja se za pošiljke poslane tijekom određenog vremenskog razdoblja i sadržava tri datuma:
 1. datum na koji je izjava sastavljena (datum izdavanja);
 2. datum početka razdoblja (datum početka), koji ne može biti više od 12 mjeseci prije ili više od šest mjeseci nakon datuma izdavanja;
 3. datum završetka razdoblja (datum završetka), koji ne može biti više od 24 mjeseca nakon datuma početka razdoblja;
3. Ako dugoročna izjava dobavljača nije valjana u pogledu nekih ili svih pošiljaka robe koja je isporučena ili koja se treba isporučiti, dobavljač odmah o tome obavješćuje predmetnog izvoznika ili predmetni subjekt.”
 
Predmetne odredbe primjenjuju se od 14.06.2017.
09.03.2017. Obavijest Komisije o primjeni regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
Objavljena je zadnja verzija matrice koja je primjenjiva u pogledu mogućnosti kumulacije podrijetla između zemalja PanEuroMediteranske zone, dana 09. veljače 2017. godine, u SL EU, serija C broj 73. Novost u ovoj zadnjoj matrici je uključivanje BiH u zonu dijagonalne kumulacije s EU i EFTA zemljama (tzv. SAP+ kumulacija) budući da su BiH i EU zamijenile Protokol o podrijetlu iz SSP Sporazuma s Protokolom o podrijetlu PEM Konvencije. Datum primjene je 09. prosinca 2016. godine.

Druga novost tiče se Moldove, s kojom je također dovršena zamjena Protokola o podrijetlu Sporazuma EU-Moldova s Protokolom o podrijetlu PEM Konvencije. Datum primjene je od 1. prosinca 2016. Moldova sada ima mogućnost dijagonalne kumulacije sa EU i CEFTA zemljama. 

Matrica
14.01.2017. SVEOBUHVATNI GOSPODARSKI I TRGOVINSKI SPORAZUM (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane
Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane objavljen je u Službenom listu Europske unije serije L broj 11/2017 od 14.01.2017. godine. Link
Skrećemo pažnju da Protokol o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom sadrži značajne razlike u odnosu na pravila o podrijetlu koja su sadržana u Regionalnoj konvenciji
o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla.
Napominjemo, da isti još uvijek nije u primjeni, a datum od kojeg će se Sporazum privremeno primjenjivati, Glavno tajništvo Vijeća EU objaviti će u Službenom listu Europske unije.
29.12.2016. Obavijest o privremenoj primjeni između Europske unije i Republike Ekvadora Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora
Dana 1. siječnja 2017. stupio je na snagu i počeo se privremeno primjenjivati Protokol o pristupanju uz Sporazum između EU i Republike Ekvadora (SL L 356, 24.12.2016. link , potpisan u Bruxellesu 11. studenoga 2016.
Pravila o podrijetlu sadržana su u Prilogu II. Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (SL L 354, 21.12.2012. link)
Napominjemo da je od 01. siječnja 2017. godine za robu uvezenu iz Ekvadora raspoloživ preferencijal 3xx, a dokazi kojima se zahtjeva preferencijalna stopa carine su potvrda o prometu robe EUR.1 te izjava na računu. 
23.12.2016. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1.1.2017. za konverziju nacionalnih valuta u € radi ispravne primjene limita koji određuju iznose za davanje izjave o podrijetlu na računu, te dopuštenu vrijednost robe u malim pošiljkama i putničkoj prtljazi koja ne podliježe dokazivanju podrijetla

Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1.siječnja 2017. u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u EUR-ima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave na računu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Neke države nisu dostavile svoje iznose pa te vrijednosti nedostaju u tablice, te stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.


 
20.12.2016. OBVEZE DEKLARANTA U OKVIRU PRIMJENE ODREDBI O SAMOPOTVRĐIVANJU PODRIJETLA REGISTRIRANIH IZVOZNIKA IZ DRŽAVA KORISNICA OPĆEG SUSTAVA POVLASTICA (GSP) I DEKLARIRANJE CERTIFIKATA U OKVIRU GSP-a, od 1.1.2017.
S obzirom na stupanje na snagu od 1.1.2017. odredbi o primjeni sustava registriranih izvoznika „REX“, odnosno samopotvrđivanja podrijetla robe od strane tvrtki iz država korisnica GSP-a u obliku izjave o podrijetlu registriranog izvoznika na računu ili drugom komercijalnom dokumentu, upućujemo gospodarstvenike - potencijalne deklarante, u slučaju kada im dolazi roba koju kao dokaz o podrijetlu prati Izjava o podrijetlu registriranog izvoznika (uključujući i izjave registriranih ponovnih pošiljatelja koji dijele pošiljku) iz neke od država korisnica GSP-a (ili CH/NO/EU), da su dužni prije podnošenja deklaracije za puštanje robe u slobodan promet provjeriti broj registriranog izvoznika i to na javnoj stranici Europske komisije koja će bazu registriranih izvoznika na taj način učiniti dostupnom svim deklarantima u svrhu provjere. Provjera REX broja sa izjave vrši se putem ovoga linka

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en  i moguća je od 1.1.2017.

U svrhu ispravne primjene certifikata u okviru zahtjeva za preferencijale Općeg sustava povlastica (GSP) – 2xx, a s obzirom na početak korištenja REX sustava, skrećemo pozornost na sljedeće šifre dokaza o GSP podrijetlu (u tablici u privitku) koje deklaranti  moraju deklarirati od 01.01.2017.
Posebno skrećemo pažnju na izjavu na računu (U161) u okviru GSP-a do 6000 € (GSP zemlje koje još nisu u REX sustavu) i na ostale šifre izjava o podrijetlu (U164-U167) u okviru primjene REX sustava.  Ističemo da je deklarant u obvezi u carinskoj deklaraciji u polju 44/2 carinske deklaracije deklarirati odgovarajuću šifru dokaza o podrijetla (vidjeti priloženu tablicu) s  identifikacijskom oznakom i datumom izdavanja. Ujedno u slučajevima kada je izjava izdana od strane registriranog izvoznika deklarant je pored šifre odgovarajućeg dokaza u obvezi deklarirati i šifru C100 uz koju treba navesti broj registriranog izvoznika naveden u REX izjavi (za koji je utvrdio na javnim TAXUD Internet stranicama da postoji i valjan je).
Daljnje i detaljnije informacije možete naći na linku ispod koji vas vodi na stranicu Europske komisije – Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.
 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/registered-exporter-system_en 
30.11.2016. Sustav registriranih izvoznika (REX).
Obavještavamo gospodarske subjekte da od 1.1.2017. počinje primjena odredbi Provedbene uredbe Komisije  2015/2447 vezano za registraciju izvoznika (REX sustav).  Zainteresirane tvrtke koje planiraju izvoziti robu u neku od država korisnica GSP-a gdje će se ista koristiti u proizvodnji nakon koje bi se ponovno uvozila u EU (bilateralna kumulacija), ili tvrtke koje će primati pošiljke robe iz GSP zemalja koje će dalje dijeliti (istu robu prodavati različitim kupcima) bilo unutar EU ili za CH i NO, mogu podnijeti zahtjev za registraciju u REX sustav. Registracijom im se omogućuje samopotvrđivanje podrijetla robe u svrhu izvoza (davanje izjava Registriranih izvoznika) bez ograničenja u vrijednosti pošiljke, te tada više nemaju potrebu tražiti izdavanje certifikata u svrhu potvrđivanja podrijetla. Iste takve izjave registriranih izvoznika će se primjenjivati i prihvaćati i pri uvozu robe iz GSP zemalja od strane njihovih registriranih izvoznika. Trenutno je od svih GSP zemalja samo njih 5 – Indija, Kenija, Laos, Zambija i Komori najavilo da će biti spremne s registracijom izvoznika od 1.1.2017. U prilogu obavijesti, na našoj stranici, objavljen je obrazac Zahtjeva za registraciju izvoznika koji čini prilog 22-06 Provedbene Uredbe Komisije 2015/2447. Zahtjevi se trebaju uputiti redovnom poštom (potpisani) na adresu Središnjeg ureda Carinske uprave: A.Von Humboldta 4a, 10000 Zagreb, Odjel za podrijetlo te elektroničkom poštom  (nepotpisani u word formatu) na podrijetlo@carina.hr. Uskoro će biti objavljen i Vodič Europske komisije za REX sustav, te upućujemo tvrtke na relevantne odredbe Delegirane i Provedbene uredbe Komisije. Za sva pitanja i pojašnjenja mogu nam se obratiti i izravno na adresu e-pošte podrijetlo@carina.hr .

Registracija izvoznika moguća je i za izvoz u države s kojima će EU sklopiti nove Sporazume ako će u njima biti predviđeno samopotvrđivanje podrijetla, a trenutno je isto predviđeno Ugovorima EU i Kanade, i EU i Vijetnama.
Ugovor EU-Kanada bi trebao stupiti na snagu i u primjenu od 17. veljače 2017., te upućujemo u tu svrhu koristiti obrazac Zahtjeva za registraciju izvoznika izvan okvira Općeg sustava povlastica (OSP-a).

 

29.11.2016. Opći sustav povlastica (GSP) od 1.1.2017.
Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1979 od 28. kolovoza 2015 o i izmjeni  priloga II., III. i IV: Uredbe br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o promjeni sustava općih carinskih povlastica propisano je da države Kamerun, Fidži, Gruzija, Irak, Maršalovi Otoci i Tonga  izlaze iz sustava GSP-a kao države korisnice zaključno s 31.12.2016.
Napominjemo da se za robu s podrijetlom iz tih zemalja od 1.1.2017. neće više prihvaćati dokazi o podrijetlu izdani temeljem GSP-a (FORM A, izjava na računu) odnosno preferencijal 200 neće biti primjenjiv. U tom smislu se roba koju prate takvi preferencijalni dokazi, ukoliko se preferencijalni tretman želi ostvariti temeljem istih, treba pustiti u slobodan promet do 31.12.2016. Izuzetno, ukoliko se za robu podrijetla ovih zemalja podnosi uvozna carinska deklaracija za puštanje robe u slobodan promet  do 31.12.2016. a deklarant ne posjeduje dokaz o podrijetlu, moguće je zaključno s tim datumom podnijeti nepotpunu deklaraciju i zatražiti preferencijal 200, te naknadno, u propisanom roku dostaviti dokaz o podrijetlu. 

U odnosu na Ekvador, napominjemo da preferencijalni tretman robe temeljem Uredbe (EU) 1384/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, prestaje važiti s 31.12.2016. Ova Uredba je omogućila Ekvadoru da roba ekvadorskog podrijetla uživa isti status robe kao i roba s GSP podrijetlom najduže do 31.12.2016. Trenutno je raspoloživ preferencijal 2xx za koji se može podnijeti zahtjev za preferencijalni tretman robe ekvadorskog podrijetla samo do 31.12.2016. U tom smislu zahtjevi za preferencijalno postupanje temeljem GSP odredbi, odnosno Uredbe 1384/2014, neće moći biti prihvaćeni poslije 31.12.2016. Za robu koja se podnosi do 31.12.2016. a koju ne prati valjani dokaz o podrijetlu, moguće je kao i uvijek podnošenje nepotpune carinske deklaracije i zahtijevanje preferencijala 2xx do 31.12.2016.,  uz naknadno podnošenje dokaza o podrijetlu (FORM A, izjava na računu) izdanih temeljem ove Uredbe.
28.10.2016. Obavijest o novoj pravnoj osnovi za primjenu preferencijalnih pravila podrijetla i mogućnosti kumulacije u SSP Sporazumu EU-Makedonija
Dana 28. 10. 2016. u Službenom listu EU, serija L, broj 293 iz 2016. godine objavljena je Odluka 1/2016 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje
EU i bivše jugoslavenske republike Makedonije o zamjeni Protokola 4 (o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom“ i načinima administrativne suradnje)
SSP-a s Protokolom o podrijetlu iz Regionalne Konvencije o Pan-Euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla. Datum primjene ove odluke,
a time i novih mogućnosti dijagonalne kumulacije koje PEM Protokol otvara (sa CH, NO i IS),  je 1.5.2015., a takvu usmenu uputu je EK, a posredno i CURH, temeljem upita gospodarstvenika,
davala do sada, vezano uz šire mogućnosti kumulacije s Makedonijom, s obzirom da ova mogućnost (sa CH, NO i IS) nije bila vidljiva u matrici kumulacije. S obzirom na to, a da je relevantna
pravna osnova nedostajala do dana objave ove Odluke, nadalje se kao pravna osnova za primjenu pravila podrijetla kao i za mogućnosti kumulacije, uz SSP i PEM Konvenciju,  treba koristiti upravo ova Odluka.
Link : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:293:TOC

 
10.10.2016. SPORAZUMI O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU - EPA s afričko-karipsko-pacifičkim državama (AKP)
U privitku je pregled trenutnog stanja trgovinskih odnosa koje EU ima sklopljene s većim brojem AKP država, te ovdje donosimo pregled, s obzirom da EPA sporazumi reguliraju preferencijalnu trgovinu zemalja ugovornica, što uključuje povlaštena pravila podrijetla. Dokument daje pojašnjenje što je na snazi trenutno kao pravna osnova primjene preferencijalnih pravila podrijetla odnosno relevantnih protokola o podrijetlu u ovim sporazumima. Tablica je na engleskom ali u osnovi navodi regiju država s kojom je sporazum sklopljen, status primjene, naziv sporazuma, države na koje se odnosi, poveznicu na Službeni list EU gdje je Sporazum objavljen, te primjenjiva pravila podrijetla (s obzirom da nemaju svi sporazumi protokole o podrijetlu).
10.10.2016. Stupanje na snagu i primjena novog Sporazuma EU-SADC (Zajednica južnoafričkih država)

Dana 10. listopada 2016. stupio je na snagu i počeo se privremeno primjenjivati Sporazum (SL EU L – 250/2016-  Link) o gospodarskom partnerstvu (EPA) između EU i njezinih država članica i država SADC-a (Bocvana, Lesoto, Svazi, Namibija i Republika Južna Afrika). Obavijest o ovome je objavljena 11.listopada 2016. (SL EU L 274/2016).

Isto znači da se za ove države od tog datuma više ne primjenjuju dosadašnji sporazumi i aranžmani koji se tiču primjene pravila o povlaštenom podrijetlu u bilateralnim odnosima sa EU. Konkretno, Sporazum EU-Republika Južna Afrika prestaje važiti, sukladno odredbi Protokola IV – toč. 1., Sporazuma EU-SADC, i u dijelu koji regulira pravila o podrijetlu, te se od sada primjenjuje Protokol 1 (o podrijetlu) iz Sporazuma EU-SADC; također prestaje važiti Protokol o podrijetlu (Prilog II) iz „MAR“ Uredbe Vijeća (2016/1076- SL EU – L 185/2016) kojim su se jednostrano primjenjivala preferencijalna pravila podrijetla od strane EU prema Bocvani, Namibiji i Svaziju, te se nadalje primjenjuje također Protokol 1 Sporazuma EU-SADC. Stranka ovog Sporazuma je i Mozambik ali ova država nije još ratificirala Sporazum, pa na istu još uvijek nije primjenjiv. Skrećemo pažnju gospodarskim subjektima i carinskim službenicima na različita pravila o podrijetlu u odnosu na dosadašnja, kao i šire mogućnosti kumulacije koje potencijalno ovaj Sporazum omogućuje.
 

21.09.2016. Obavijest Komisije o datumu primjene regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije

Objavljena je zadnja verzija matrice koja je primjenjiva u pogledu mogućnosti kumulacije podrijetla između zemalja PanEuroMediteranske zone, dana 21. rujna 2016., u SL EU, serija C-345/5 iz 2016. Novost u ovoj zadnjoj matrici je dopuna Tablice 2 odnosno dodana je Repuplika Kosovo koja je uvrštena nakon što je postala članica PanEuroMed Konvencije odnosno nakon stupanja na snagu SSP sporazuma s EU. Kumulacija je omogućena i putem SSP-a i putem Protokola o podrijetlu iz Konvencije, a dijagonalna kumulacija je moguća i sa zemljama CEFTA-e jer su zemlja CEFTA-e već ranije izmijenile Protokol o podrijetlu iz CEFTA ugovora sa Protokolom o podrijetlu iz PEM Konvencije.

Matrica

30.8.2016. Derogacija pravila podrijetla iz Sporazuma EU-Jordan
Odbor za pridruživanje EU-Jordan donio je Odluku 1/2016 o izmjeni odredaba Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i popisa obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih u posebnim razvojnim zonama i industrijskim područjima, te povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom.
 
EU i Jordan postigli su dogovor da se, radi umanjivanja posljedica izbjegličke krize u Jordanu, koji zbrinjava veliki broj sirijskih izbjeglica, omogući poseban tretman proizvodima iz specifično određenih zemljopisnih područja na način da se za robu proizvedenu u tim područjima pri uvozu u EU primjeni još fleksibilniji preferencijalni tretman kod pravila podrijetla koje bi takva roba trebala zadovoljiti, na način da se u Protokol 3 (protokol o podrijetlu važećeg Sporazuma) doda Prilog II a (Prilog II je standardna lista obrade i prerade iz Protokola 3 važećeg Euromediteranskog sporazuma EU-Jordan) kojeg u osnovi čine dodatni uvjeti u pogledu:
- specifikacije proizvodnih postrojenja koja se nalaze u poimence navedenim razvojnim zonama i industrijskim područjima;
- uvjet minimalnog postotka zaposlenih sirijskih izbjeglica u tim postrojenjima i tvrtkama iz tih zona/područja;
- navod na dokazu o podrijetlu - izjavu na engleskom jeziku: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – ime razvojne zone ili industrijskog područja i broj odobrenja kojeg je dodijelilo nadležno tijelo Jordana“
- lista obrade i prerade (koja se temelji na pravilima o podrijetlu koje Unija primjenjuje za uvoz iz najslabije razvijenih zemalja u okviru inicijative „Sve osim oružja” (EBA, engl. Everything But Arms) Općeg sustava povlastica (GSP).
 
Stoga skrećemo pažnju gospodarstvenicima koji će imati uvoz robe s dokazom o preferencijalnom podrijetlu iz Jordana, da ukoliko je roba proizvedena u navedenim područjima, i ispunjava uvjete dostatne obrade ili prerade temeljem Priloga II a Protokola 3 Sporazuma EU-Jordan, kako je na dokazu o podrijetlu nužno imati navedenu izjavu, a pritom navedeno područje mora biti jedno od onih navedenih u Odluci 1/2016 Odbora za pridruživanje EU-Jordan. Pritom napominjemo da je pri podnošenju uvozne carinske deklaracije potrebno u polju 44/2 deklarirati osim šifre dokaza o podrijetlu (N 954, ili N 864, ili U045, ili U048) dodatno i posebnu šifru koja označava specifičan certifikat što sadrži derogaciju pravila o podrijetlu zbog izbjeglica (U063) – radi se o jednom dokazu ali sa 2 šifre koje je potrebno deklarirati.
Odluka je  stupila na snagu danom donošenja – 19.srpnja 2016. i primjenjuje se do 31.prosinca 2026.,  a objavljena je 30. kolovoza 2016.

 Link:
08.07.2016. Objavljena je nova, preinačena Uredba za jednostrane preferencijalne aranžmane koje EU daje državama afričko-karipsko-pacifičke grupacije zemalja, kojom se ukida dosadašnja tzv. MAR Uredba 1528/2007.
EU je donijela novu Uredbu 2016/1076 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2016. (link) o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu. Uredba stupa na snagu 20-tog dana od dana objave, što znači da se od 28. srpnja počinje primjenjivati ova nova uredba. Uredbom se propisuju pravila podrijetla (Prilog II) i lista zemalja na koje se ista odnose. S obzirom da s navedenim zemljama Unija pregovara tzv. Sporazume o gospodarskom partnerstvu, bilo pojedinačno ili u grupaciji s ostalim zemljama, a sklapanje i ratifikacija istih će značiti da će se takvi bilateralni preferencijalni aranžmani, dakle i pravila podrijetla, početi primjenjivati, do tog trenutka, ukoliko u procesu pregovora i ratifikacije ne bude neopravdanih zastoja ili otkazivanja pregovora sa strane ovih AKP zemalja, na iste će se primjenjivati jednostrani preferencijali i pravila podrijetla propisana prilogom II. Lista ovih zemalja, navedenih u prilogu I, je stoga podložna izmjenama, bilo iz razloga zastoja u pregovorima/ratifikaciji, bilo iz razloga početka primjene bilateralnih Sporazuma, pa je ta lista podložna izmjenama koje će EK pravovremeno donositi putem Delegiranih akata te objavljivati putem Službenog lista EU.

Link
05.07.2016. Obavijest Komisije o datumu primjene regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
Objavljena je zadnja verzija matrice koja je primjenjiva u pogledu mogućnosti kumulacije podrijetla između zemalja PanEuroMediteranske zone, dana 5. srpnja 2016., u SL EU, serija C-244 iz 2016. Novost u ovoj matrici je Kosovo, koje je uvršteno nakon što je postalo članica PanEuroMed Konvencije odnosno nakon stupanja na snagu SSP sporazuma s EU. Kumulacija je omogućena i putem SSP-a i putem Protokola o podrijetlu iz Konvencije, a dijagonalna kumulacija je moguća i sa zemljama CEFTA-e jer su zemlja CEFTA-e već ranije izmijenile Protokol o podrijetlu iz CEFTA ugovora sa Protokolom o podrijetlu iz PEM Konvencije.

Matrica
01.04.2016. Objava Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU-Kosovo i informacije o stupanju na snagu istog
SSP EU-Kosovo objavljen je 16. 3. 2016. u SL EU – L 71/2016, a informacija o stupanju na snagu Sporazuma objavljena je 24. 3. 2016. u SL EU – L 78/2016.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova objavljen je 16. ožujka a stupa na snagu i počinje se primjenjivati od 1. travnja 2016. (24. ožujka objavljena je službena informacija  (SL EU – L 78/2016) o datumu stupanja na snagu SSP-a). 
01.03.2016. Dodatni protokol uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji EU s Republikom Južnom Afrikom kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske EU
Od 01.03.2016. počinje puna primjena Sporazuma o  trgovini, razvoju i suradnji EU s Republikom Južnom Afrikom i u dijelu pravila podrijetla (kojeg JAR nije u potpunosti primjenjivala na RH od 1.7.2013.) temeljem završene procedure ratifikacije  Dodatnog protokola kojim se izvorni Protokol o podrijetlu ovog sporazuma nadopunjuje.
 
JAR je notificirala EU o završetku procesa ratifikacije Dodatnog protokola, te je Vijeće EU izdalo obavijest o početku primjene Dodatnog protokola od 1.3.2016. čime je i RH postala punopravna članica Sporazuma EU-JAR. Dodatnim protokolom se retroaktivno omogućuje uvoznicima  podnošenje zahtjeva za naknadno priznavanje preferencijala za robu koja je uvezena od 01. srpnja 2013. godine temeljem naknadno izdanih dokaza o podrijetlu robe. S obzirom da je RH u pravilu priznavala dokaze o podrijetlu izdane od strane JAR, obaviještavamo hrvatske tvrtke da ukoliko su uvozile robu iz JAR bez preferencijala jer im dobavljači iz JAR-a nisu mogli dostaviti preferencijalni dokaz o podrijetlu jer im carinske vlasti JAR-a isti nisu htjele izdati zbog formalnog razloga što RH nije bila ugovorna strana Sporazuma EU-JAR, da sada mogu zatražiti isti (sukladno pravilima podrijetla iz Protokola o podrijetlu) od svojih dobavljača (naknadno izdan) te isti podnijeti CURH-u i zatražiti naknadno priznavanje preferencijala. Praktična vrijednost ovog dodatnog protokola nalazi se i u činjenici da vlasti JAR u pravilu nisu priznavale dokaze izdane u RH, te se sada otvara mogućnost JAR izvoznicima da od strane svojih dobavljača u RH zatraže naknadno izdavanje dokaza o podrijetlu. Na EUR.1 potvrdama  moći će biti navedena RH kao zemlja otpreme, u polju „napomene“ će sada biti moguće navođenje napomene na HR jeziku „IZDANO NAKNADNO“ za naknadno izdane dokaze (ili „DUPLIKAT“ za duplikate), a izjave na računu ili izjave Ovlaštenih izvoznika za podrijetlo će se također prihvaćati na HR jeziku. Napominjemo da je rok valjanosti izdanog dokaza (kao i naknadno izdanog) 4 mjeseca te se unutar tog roka mora podnijeti carinskim vlastima države uvoza. U Dodatnom protokolu nalazi se i odredba koja definira status robe s podrijetlom koja je 1.7.2013. bila u provozu, skladištu ili slobodnoj zoni, te će se za istu također moći zatražiti naknadno izdavanje dokaza odnosno zatražiti preferencijalni tretman ali samo u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu Dodatnog protokola.
20.02.2016. Objava matrice o primjeni dijagonalne kumulacije u PanEuroMed zoni slobodne trgovine
Europska komisija objavila je 20. veljače 2016. (SL EU serija C, br. 67/2016) novu Matricu (Datumi primjene pravila o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacije u PEM području) koja se odnosi na mogućnost primjene dijagonalne kumulacije u PEM zoni, a nakon što su EU i Švicarska zamijenile stari Protokol o podrijetlu (Protokol 3 - SL L 45/2006) sa Protokolom o podrijetlu iz PEM Konvencije (SL L 54/2013). Objava datuma od kad se može primjenjivati dijagonalna kumulacija podrijetla u Matrici predstavlja jedan od uvjeta (posljednji) da bi se ista i mogla početi primjenjivati.
 

Objavom nove Matrice proširile su se i nove mogućnosti dijagonalne kumulacije podrijetla robe u PEM zoni, te se tako povećao i broj zemalja koje sada imaju mogućnost korištenja tzv. SAP + kumulacije.

Matrica sada uključuje Švicarsku koja je s EU zamijenila Protokol o podrijetlu s Protokolom iz PEM Konvencije, te je dijagonalna kumulacija podrijetla između EU, CH (LI), AL,ME,MK, RS  moguća od 01.02.2016. (moguća retroaktivna primjena)., dok je između IS i NO, te EU, AL, ME, MK, RS dijagonalna kumulacija podrijetla moguća od 01.05.2015. godine(moguća retroaktivna primjena). Ovdje treba naglasiti da primjena dijagonalne kumulacije iz čl. 3. PEM Konvencije uključuje i potvrđivanje podrijetla u međusobnoj trgovini između EU, EFTA, AL, ME, RS i  MK.

EU je također zamijenila Protokol s Egiptom, a od prije je to učinila sa Albanijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Srbijom.

Sve EFTA zemlje (CH uklj. LI, NO, IS) su od prije zamijenile protokole sa Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom, a formalno gledano nisu to učinile sa Makedonijom (i stoga u Matrici nedostaje „C“ kao oznaka za mogućnost dijagonalne kumulacije) no po tumačenju Europske komisije dijagonalna kumulacija je moguća i s Makedonijom (EU, EFTA, MK, AL, ME, RS) jer protokoli EFTA zemalja i MK sadrže identična pravila tj. identične protokole o podrijetlu kao i onaj iz PEM Konvencije.  Međutim, tu treba naglasiti da bilateralni EFTA sporazumi o poljoprivredi sa MK (ali i sa Izraelom, Jordanom, Marokom, Tunisom i Turskom) sadrže za osnovne poljoprivredne proizvode pravila koja odstupaju od onih u PEM konvenciji te s ovim zemljama nije moguća dijagonalna kumulacija za te proizvode. EFTA zemlje naglasile su da će uskoro isto izmijeniti kako bi onda bila moguća dijagonalna kumulacija za sve proizvode.

U novoj matrici se također po prvi put javlja Moldova, koja je pristupila PEM Konvenciji ali koja trenutno ima mogućnost samo bilateralne kumulacije s EU i dijagonalne unutar CEFTA zone.

U matrici također nedostaje mogućnost dijagonalne kumulacije EU-EFTA-BiH jer EU i BiH nisu još zamijenile Protokol s PEM Konvencijom. Kosovo je također izvan zone dijagonalne kumulacije (osim unutar CEFTA-e) jer još uvijek nema SSP sa EU, a nije još ratificiralo ni Konvenciju. 

Matrica Link

20.02.2016. Matrica za primjenu PEM Konvencije (kumulacija)
Obavijest Komisije o datumu primjene regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije.

Matrica
3.11.2020. Informacija o ponovnom otvaranju određenih kvota
Europska komisija je, nakon izvršenih raspodjela u razdoblju od 27. listopada do 2. studenoga 2020. godine, ponovno otvorila sljedeće kvote: