Informacije
 
9.4.2024. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Novog Zelanda

U Službenom listu serije L  2024/1062 od 9.4.2024 godine objavljena je Obavijest o datumu stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Novog Zelanda.  

Sporazum se počinje primjenjivati 01.05.2024. godine sukladno predmetnoj Obavijesti. 
 
Posebice skrećemo pozornost na:

POGLAVLJE 3. - PRAVILA O PODRIJETLU I POSTUPCI U VEZI S PODRIJETLOM 
ODJELJAK A: PRAVILA O PODRIJETLU  ODJELJAK
ODJELJAK B: POSTUPCI U VEZI S PODRIJETLOM  ODJELJAK
ODJELJAK C: ZAVRŠNE ODREDBE
 
PRILOG 3.-A: UVODNE NAPOMENE UZ PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENE PROIZVODE 
PRILOG 3.-B: PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENE PROIZVODE 
DODATAK 3.-B-1.: KVOTE ZA PROIZVODE S PODRIJETLOM I ALTERNATIVNA POSEBNA PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENE PROIZVODE IZ PRILOGA 3.-B (PRAVILA O PODRIJETLU ZA ODREĐENE PROIZVODE) 
PRILOG 3.-C: TEKST TVRDNJE O PODRIJETLU 
PRILOG 3.-D: IZJAVA DOBAVLJAČA IZ ČLANKA 3.3. STAVKA 4. (KUMULACIJA PODRIJETLA) 
PRILOG 3.-E: ZAJEDNIČKA IZJAVA O KNEŽEVINI ANDORI 
PRILOG 3.-F: ZAJEDNIČKA IZJAVA O REPUBLICI SAN MARINU

Kako bi ostvarila preferencijalnu stopu carine pri uvozu u Uniju ili Novi Zeland roba mora steći podrijetlo, treba ju pratiti propisana tvrdnja o podrijetlu te deklarant mora zahtijevati primjenu preferencijalne stope. Umjesto prilaganja tvrdnje o podrijetlu (Prilog 3.-C - tekst tvrdnje o podrijetlu) za jednu ili više pošiljaka istovjetne robe koju sastavlja izvoznik na računu ili drugoj ispravi na kojoj je proizvod opisan dovoljno detaljno da ga se može identificirati, deklarant može deklarirati i tzv. „znanje uvoznika“ te dokumentacijom dobivenom od izvoznika/proizvođača dokazivati da je roba zadovoljila odredbe stjecanja i stekla podrijetlo zemlje izvoznice. Prilikom izvoza robe na Novi Zeland za robu koja je stekla EU podrijetlo kako je propisano Sporazumom o slobodnoj trgovini istu treba pratiti tvrdnja o podrijetlu za jednu ili višestruke pošiljke s napomenom da tvrdnju o podrijetlu može izdati registrirani izvoznik i u tvrdnji treba navesti REX broj, dok se u tvrdnju o podrijetlu koju je sastavio izvoznik s Novog Zelanda upisuje u polje 2 Customs Client Code (carinska šifra klijenta).
Detaljnije o registriranim izvoznicima možete saznati na stranicama Carinske uprave.

Zahtjev za primjenu preferencijalne stope carine može se podnijeti kod puštanja robe u slobodan promet ili naknadno (ne kasnije od 3 godine od puštanja u slobodna promet) uz prilaganje valjanog dokaza ili deklariranje znanja uvoznika. Rok valjanosti tvrdnje o podrijetlu je 12 mjeseci, tj. u tom roku od sastavljanja mora biti podnesen carini zemlje uvoznice.

U tvrdnju o podrijetlu navodi se podrijetlo proizvoda: Novi Zeland ili Europska unija.

Prilikom deklariranja dokaza o podrijetlu u carinskoj deklaracije koriste se sljedeće šifre:

 • U120 - tvrdnja o podrijetlu;
 • U121 - tvrdnja o podrijetlu za višestruke pošiljke;
 • U122 - znanje uvoznika.


Predmetnim Sporazumom propisane su i prijelazne odredbe i za robu koja se na dan početka primjene sporazuma nalazi u skladištima ili u provozu iz zemlje izvoza u zemlju uvoza ili pod carinskom kontrolom u zemlji uvoza bez plaćanja carinska davanja, pod uvjetom da se carinskom tijelu stranke uvoznice u roku od 12 mjeseci od datuma stupanja snagu ovog Sporazuma podnese zahtjev za povlašteno tarifno postupanje.

Napominjemo, kako se carine na proizvode ukidaju u etapama kako je navedeno u PRILOGU 2.-A - Raspored ukidanja carina.

12.3.2024. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Socijalističke Republike Vijetnama - izmjena Priloga II. Protokolu 1.
U Službenom listu EU serije L 2024/838 od 12.3.2024. godine objavljena je Odluka br. 2/2024 Odbora za trgovinu od 16. siječnja 2024. o izmjeni Priloga II. Protokolu 1. o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje.
U nomenklaturu uređenu Konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe („HS”) uvedene su izmjene 1. siječnja 2017. i 1. siječnja 2022. godine. Stranke Sporazuma postigle su dogovor o izmjeni Priloga II. Protokolu 1., koji sadržava popis potrebne obrade ili prerade, kako bi se uzele u obzir izmjene HS-a.
22.2.2024. Matrica za primjenu Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije
U Službenom listu EU serije C/2024/1623 od 22.02.2024. godine objavljena je nova Obavijest Komisije o primjeni regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije (Matrica).
22.2.2024. Obustava mjera vezanih uz COVID-19 - 1.5.2024.
Dokumentom TAXUD/1579509/24 Europska komisija nas je obavijestila o obustavi mjera vezanih uz COVID-19, odnosno pojednostavljenog podnošenja dokaza o podrijetlu uslijed krize izazvane COVID-19.
Naime, tijekom pandemije COVID-19 pojedine države članice EU-a i trgovinski partneri EU-a suočili su se s nemogućnošću izdavanja potvrda o prometu robe u odgovarajućem obliku, tj. potpisanih, ovjerenih pečatom i na pravom formatu papira. Iz navedenog razloga preporučene su određene mjere kako bi se tijekom krize osigurala puna provedba preferencijalnih trgovinskih sporazuma EU-a sa zemljama partnerima, uključujući odredbe koje se odnose na podnošenje potvrda o prometu.
Europska komisija smatra da preporučene prakse više nisu opravdane te da se iste više neće primjenjivati od 1. svibnja 2024.
20.2.2024. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C/2024/1637, 20.02.2024. godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Podsjeća se da se dijagonalna kumulacija (obrade, prerade i/ili materijala) može primjenjivati samo ako su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i stranke konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini, koji sadržavaju istovjetna pravila o podrijetlu, sa svim ugovornim strankama koje primjenjuju ova Pravila koje sudjeluju u stjecanju statusa proizvoda s podrijetlom.

Proizvodi s podrijetlom iz ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila koja nije sklopila sporazum s ugovornim strankama koje primjenjuju ova Pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i sa strankama konačnog odredišta smatraju se materijalima bez podrijetla.
 
19.2.2024. REVIDIRANA PEM KONVENCIJA - početak primjene
U SL 2024/390, 19.02.2024. objavljena je Odluka br. 1/2023 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla оd 7. prosinca 2023. o izmjeni Regionalne konvencije o pan-Euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla. Izmjene Konvencije stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine.
15.2.2024. Uporaba digitalnih dokaza o podrijetlu za određene proizvode koji podliježu posebnim nepovlaštenim uvoznim režimima
U SL 2024/00567 od 15. veljače 2024. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/567 оd 14. veljače 2024. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/761 u pogledu uporabe digitalnog dokaza o podrijetlu za proizvode podrijetlom iz Brazila i upravljanja carinskim kvotama.
Primjena digitalnih dokaza o podrijetlu započinje 22. veljače 2024. godine.
 
9.2.2024. Prijelazna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM) – dopuna Ukrajina
SL L  2024/401 od 09.02.2024 objavljena je Odluka br. 1/2023 Carinskog Pododbora EU - Ukrajina od 16. studenog 2023. o izmjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, zamjenom njegova Protokola I. o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje, a u vezi s provedbom Prijelaznih pravila s datumom početka primjene od 1. prosinca 2023. godine.
 
Podsjećamo, kako je primjena novih, Prijelazna pravila unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) započela: 
 
1. rujna 2021. između EU-a i Švicarske, Norveške, Islanda, Albanije, Jordana, Farskih otoka, Gruzije, Palestine;
9. rujna 2021. između EU i Republike Sjeverne Makedonije;
16. studenog 2021. između EU i Moldove;
6. prosinca 2021. između EU i Republike Srbije;
2. veljače 2022. između EU i Crne Gore 
30. travnja 2022. između EU i EEA zemalja s retroaktivnom promjenom od 21. rujna 2021.
15. listopada 2022. između EU-Kosova
11. prosinca 2023. između EU-Bosne i Hercegovine

Napominjemo kako više informacija o prijelaznim pravilima PEM-a možete pronaći na stranicama Carinske uprave pod Upute i pojašnjenja CU te pod Smjernice i drugi dokumenti Komisije, kao i na stranicama Europske komisije.
18.1.2024. Prijelazna pravila o podrijetlu primjenjiva na pan-Euro-mediteranskom području (PEM) – dopuna BiH
U SL L 2024/245 od 18.1.2024 objavljena je Odluka 1/2023 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje EU-Bosna i Hercegovina u vezi s provedbom Prijelaznih pravila s datumom početka primjene od 11. prosinca 2023. godine.
 
Podsjećamo, kako je primjena novih, Prijelazna pravila unutar pan-Euro-mediteranskog područja (PEM) započela: 
 
1. rujna 2021. između EU-a i Švicarske, Norveške, Islanda, Albanije, Jordana, Farskih otoka, Gruzije, Palestine;
9. rujna 2021. između EU i Republike Sjeverne Makedonije;
16. studenog 2021. između EU i Moldove;
6. prosinca 2021. između EU i Republike Srbije;
2. veljače 2022. između EU i Crne Gore 
30. travnja 2022. između EU i EEA zemalja s retroaktivnom promjenom od 21. rujna 2021.
15. listopada 2022. između EU-Kosova
1. prosinca 2023. između EU-Ukrajine

Napominjemo kako više informacija o prijelaznim pravilima PEM-a možete pronaći na stranicama Carinske uprave pod Upute i pojašnjenja CU te pod Smjernice i drugi dokumenti Komisije, kao i na stranicama Europske komisije.
15.1.2024. Upotreba potvrda o prometu robe izdanih elektroničkim putem
U SL L, 2024/243 od 15.01.2024 objavljena je Preporuka br. 1/2023 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla od 7. prosinca 2023. o upotrebi potvrda o prometu robe izdanih elektroničkim putem.
Tijekom pandemije COVID-19 carinska tijela ugovornih stranaka bila su pozvana da prihvaćaju potvrde o prometu robe za svrhe dokazivanja povlaštenog podrijetla izdane elektroničkim putem s digitalnim potpisom, pečatom ili žigom nadležnih tijela ili preslike u papirnatom ili elektroničkom obliku jer je u nekoliko ugovornih stranaka bio obustavljen kontakt između carinskih tijela ugovornih stranaka i gospodarskih subjekata.
Ugovorne stranke odlučile su nastaviti s dobrom praksom uvedenom u okviru izvanrednih mjera tijekom pandemije bolesti COVID-19 te je prepoznata važnost uvođenja elektroničkih sredstava i suradnje na izradi zajedničkog sustava koji se temelji na elektroničkim dokazima o podrijetlu i elektroničkoj administrativnoj suradnji u paneuromediteranskoj regiji.
 
Ugovorne stranke trebale bi prihvaćati potvrde o prometu robe izdane elektroničkim putem kad se podnose pri uvozu ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
(a)          potvrde o prometu robe izdane elektroničkim putem imaju oblik sličan uzorcima opisanima u prilozima III. a i III. b Dodatku I. Konvenciji;
(b)          carinska tijela ugovorne stranke izvoznice osiguravaju siguran internetski sustav za provjeru vjerodostojnosti potvrda o prometu robe izdanih elektroničkim putem ako nisu ispunjene upute za tiskanje opisane u prilozima III. a i III. b (npr. nema   otisnut zeleni uzorak guilloche, pečat otisnut tintom ili vlastoručni potpis);
(c)          potvrde o prometu robe izdane elektronički nose jedinstveni serijski broj i, ako postoje, sigurnosna obilježja po kojima se mogu identificirati; i
(d)          datum od kojeg ugovorna stranka počinje izdavati elektroničke potvrde o prometu robe utvrđen je u obavijestima objavljenima u Službenom listu Europske unije (serija C) i u skladu s vlastitim postupcima ugovornih stranaka.
 
3.1.2024. Prihvaćanje starih A.TR potvrda - produljenje
Dopisom broj Ref. Ares (2024) 20750, Europska komisija obavijestila je kako se potvrde o prometu robe A.TR s izrazom "Europska ekonomska zajednica" (European Economic Community) u polju broj 4. mogu prihvaćati do 31. ožujka 2024. godine.
 
28.12.2023. Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK – produljenje prijelaznih pravila za električne akumulatore i elektrificirana vozila
U Službenom listi serije L od 28.12.2023. godine objavljenja je Odluka br. 1/2023 Vijeća za partnerstvo osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane od 21. prosinca 2023. u pogledu prijelaznih pravila za električne akumulatore i elektrificirana vozila.  
Prilogom 5. Sporazuma o trgovini i suradnji omogućeno je postupno stupanje na snagu pravila o podrijetlu za određene proizvode za električne akumulatore i elektrificirana vozila.
Zbog zabrinutosti oko problema koje primjena tih pravila donosi kod sastavljanja električnih vozila u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini odlučeno je kako će primjena trenutnih pravila o podrijetlu za električne akumulatore i elektrificirana vozila biti produljena do 31. prosinca 2026., a koja su prema Sporazumu u primjeni do 31.12.2023. Ujedno, uklonjena je mogućnost dodatnih promjena pravila o podrijetlu za određene proizvode za električne akumulatore i elektrificirana vozila do 1. siječnja 2032. godine.
Napominjemo, kako će se od 1. siječnja 2027. primjenjivati pravila o podrijetlu za električne akumulatore i elektrificirana vozila kako su utvrđena u Prilogu 3. Sporazumu o trgovini i suradnji.
20.12.2023. Izmjena Dodatka 2. i Dodatka 2.A Priloga II. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Srednje Amerike
U SL serije L od 10.11.2023. objavljena je Odluka br. 1/2023 Vijeća za pridruživanje EU - Srednja Amerika od 29. lipnja 2023. o izmjeni Dodatka 2. (Popis obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvedeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom) i Dodatka 2.A (Dopuna popisu obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvedeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom) Priloga II. (u donosu na definiciju pojma proizvodi s podrijetlom i načine administrativne suradnje) Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane.
Dodatak 2. i Dodatak 2.A Priloga II. Sporazuma između EU i Srednje Amerike koji su trenutno na snazi sadržavaju pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode koja su u skladu s Harmoniziranim sustavom (HS) iz 2012. i 2017.
Nomenklatura uređena Međunarodnom konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe izmijenjena je 1. siječnja 2022. Stoga su ovom Odlukom ažurirana pravila o podrijetlu u Sporazumu za pojedinačne proizvode kako bi se uzeo u obzir HS iz 2022.
Ova Odluka stupa na snagu 26.12.2023. godine.
18.12.2023. Produljenje suspenzija carinskih povlastica za određenu robu iz Indije, Indonezije i Kenije
U SL serije L 2023/2780 od 15.12.2023 objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2780 оd 14. prosinca 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2022/1039 u pogledu produljenja suspenzije carinskih povlastica za određene zemlje korisnice OSP-a.
Istom se produljuju suspenzije povlastica do 31.12.2027. godine prilikom uvoza određene robe iz Indije, Indonezije i Kenije.
 
13.12.2023. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C/2023/1531 od 13.12.2023. godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Podsjeća se da se dijagonalna kumulacija (obrade, prerade i/ili materijala) može primjenjivati samo ako su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i stranke konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini, koji sadržavaju istovjetna pravila o podrijetlu, sa svim ugovornim strankama koje primjenjuju ova Pravila koje sudjeluju u stjecanju statusa proizvoda s podrijetlom.

Proizvodi s podrijetlom iz ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila koja nije sklopila sporazum s ugovornim strankama koje primjenjuju ova Pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i sa strankama konačnog odredišta smatraju se materijalima bez podrijetla.
8.12.2023. PEM KONVENCIJA – NOVOSTI
Dana 7. prosinca 2023., Zajednički odbor PEM-a usvojio je nova i modernizirana pravila o podrijetlu koja imaju za cilj povećati trgovinu između Europske unije i susjednih zemalja u pan-Euro-mediteranskom području (PEM). Pravila o podrijetlu primjenjivat će se od 1. siječnja 2025. i modernizirat će sve povlaštene trgovinske sporazume između 24 trgovačka partnera PEM-a tako što će relevantna „pravila o podrijetlu” u tim sporazumima postati fleksibilnija i pogodnija za poslovanje.
 
Zajednički odbor PEM-a također se složio da će započeti korištenje elektroničkih potvrda o prometu robe u smislu daljnjeg pojednostavljenja carinskih formalnosti.
Više o ovoj temi možete pronaći na stranicama Europske komisije.
30.11.2023. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2024. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2024. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Kako neke države nisu dostavile svoje iznose te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.

Dokumenti: 
 
13.7.2023. Valjani dokazi o podrijetlu za proizvode podrijetlom iz Gane pri uvozu u Europsku uniju od 20.8.2023.
U Službenom listu EU serije C 245/2023 od 12.7.2023. godine objavljena je Obavijest o valjanim dokazima o podrijetlu za proizvode podrijetlom iz Gane pri uvozu u Europsku uniju.
U skladu s člankom 17. stavkom 3. i člankom 21. stavkom 1. točkama (b) i (c) Protokola 1 uz prijelazni SGP i ne dovodeći u pitanje izuzeća utvrđena u članku 17. stavku 4. i članku 26. tog protokola, od 20. kolovoza 2023. na proizvode podrijetlom iz Gane pri uvozu u Europsku uniju primjenjuje se povlašteno tarifno postupanje iz prijelaznog SGP-a samo nakon podnošenja izjave o podrijetlu koju sastavlja:
 
 • izvoznik iz Gane registriran na ganskim internetskim stranicama ICUMS-a;
ili
 • bilo koji izvoznik za svaku pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa proizvoda s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000EUR.

Registracijski broj izvoznika iz Gane može se potvrditi upisivanjem 17-znamenkastog broja u okvir Registracijski broj izvoznika (LINK).

Nastavno na navedeno, od 20. kolovoza 2023. godine potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave o podrijetlu sastavljene od ovlaštenih izvoznika u smislu članka 17. Protokola 1. nisu valjani dokazi temeljem kojih može biti zatraženo povlašteno tarifno postupanje predviđeno prijelaznim SGP-om za uvoz iz Gane u EU.
 
Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama,:
 
 • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
 • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
 
30.6.2023. Promjena naziva države - Republic of Türkiye i prihvaćanje starih A.TR potvrda do 1.1.2024.
Dopisom broj Res. (2023) 4399224 kao nastavkom obavijesti objavljene 22.8.2022. na stranicama Carinske uprave, Europska komisija obavijestila je kako je turska carina već počela upotrebljavati naziv zemlje „Türkiye” u dijelovima potvrde o prometu robe A.TR uključujući i bilješke, izuzev polja 4. U predmetnom polju naziv “Turkey” upotrebljavat će se do službenog donošenja izmjene Odluke 1/2006 Vijeća za carinsku suradnju EZ-a i Turske od 26. rujna 2006. Nastavno na navedeno, dostupne tiskane potvrde o prometu robe A.TR, sa starim upućivanjem, mogu se upotrebljavati do 1. siječnja 2024.
 
23.5.2023. Dokazi o podrijetlu za potrebe uvoza proizvoda podrijetlom iz Sejšela od 1.7.2023.

U Službenom listu EU serije C broj 145  objavljena je Obavijest o valjanim dokazima o podrijetlu za potrebe uvoza proizvoda podrijetlom iz Sejšela u Europsku uniju na temelju Privremenog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Istočne i Južne Afrike.
Od 1. srpnja 2023. prilikom uvoza u EU na proizvode podrijetlom iz Sejšela primjenjivat će se povlašteno tarifno postupanje iz EU-IJA PSGP-a samo nakon što, kako je predviđeno u članku 23. Protokola br. 1, izjavu na računu podnese:

 • izvoznik iz Sejšela registriran u sustavu registriranih izvoznika Europske unije ili

 • bilo koji izvoznik iz Sejšela za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadržavaju proizvode s podrijetlom ako ukupna vrijednost pošiljke nije veća od 6 000 EUR.

Od tog datuma prestaje se primjenjivati članak 18. stavak 1. točke (a) i (b), odnosno prilikom uvoza u EU ne će se moći podnijeti EUR.1 potvrda kao niti izjava o podrijetlu ovlaštenog izvoznika za ostvarivanje povlaštenog tarifnog postupanja.

Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama:

 • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
 • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
23.5.2023. Jednostrano odobravanje povlaštenog tarifnog postupanja od strane OCT zemalja
Europska komisija je dokumentom TAXUD.A.6/EG/(2023)5094675 obavijestila o jednostranom odobravanju povlaštenog tarifnog postupanja od strane OCT zemalja prilikom uvoza robe iz EU-a. Za sada 4 OCT zemlje primjenjuju povlaštenu stopu carine prilikom uvoza robe iz EU i to:
 
 • New Caledonia
 • French Polynesia
 • Saint Pierre et Miquelon
 • Wallis and Futuna Islands
 
Ovakav povlašteni tretman odobrava se jednostrano, u skladu s relevantnim zakonodavstvom OCT-a. Napominjemo kako izvoznici iz EU prilikom izvoza u OCT zemlje moraju biti registrirani u REX sustav.
 

 
22.5.2023. Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu
NN 53/2023 dana 19. svibnja 2023. godine objavljen je Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu.

Predmetnim pravilnikom se detaljnije propisuje obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu, obrazac potvrde o nepovlaštenom podrijetlu te način ponošenja zahtjeva i izdavanje potvrde.
Potvrde o nepovlaštenom podrijetlu izdaje Hrvatska gospodarska komora, a ista služi za potvrđivanja nepovlaštenog podrijetla, kada to zahtijevaju uvjeti izvozne trgovine ukoliko su zadovoljene odredbe o stjecanju podrijetla.
 
17.4.2023. Uvoz robe iz Izraela-nova šifra
Europska komisija je dokumentom TAXUD/35450627/23 od 17.04.2023. obavijestila o uvođenju nove TARIC šifre za uvoz robe iz Izraela. Istime je predviđeno da ukoliko se uvozi roba iz mjesta koja se ne odnose na mjesta koja ne ispunjavaju uvjete za povlašteni tretman na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela deklarant je u obvezi u uvoznoj carinskoj deklaraaciji isto deklararati na način da u podatkovnom elementu  PE 1204 (Dodatna referentna oznaka) deklarira šifru Y864. Istim deklarant deklarira da se dokaz o podrijetlu koji posjeduje ne odnosi na naselje koje ne ispunjava uvjete za povlašteni tretman na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela.

Podsjećamo da su uvoznici prije deklariranja predmetne šifre u PE 1204 u obavezi provjeriti popis naselja i poštanskih brojeva navedenih na poveznici Europske komisije te ukoliko se mjesto (uključujući poštanski broj)  ne nalazi na tom popisu u obvezi su deklarirati prethodno navedenu šifru.  Ukoliko se pak mjesto nalazi na popisu potrebno je postupiti sukladno pojašnjenju Carinske uprave. Za više informacija o tehničkom sporazumu upućujemo na stranice Carinske uprave i Europske komisije.
Predmetna šifra se primjenjuje od 16.05.2023. godine.
23.3.2023. Dokazi o podrijetlu između EU i ACP zemalja
Važeći dokazi o podrijetlu prema različitim sporazumima o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja.


10.2.2023. Matrica za primjenu Prijelaznih pravila o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području
U Službenom listu EU serije C broj 51 od 10.2.2023 godine objavljena je Obavijest Komisije o primjeni Prijelaznih pravila o podrijetlu između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila u pan-Euro-mediteranskom području kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka koje primjenjuju prijelazna pravila (Matrica).

Na temelju obavijesti koje su ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila dostavile Komisiji, iz priloženih tablica vidljivo je kako je od 1.2.2023. moguća dijagonalna kumulacija između zemalja CEFTA-e kao i mogućnost pune kumulacije i za tekstilne proizvode između Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije i država EFTA-e. Istu mogućnost, pune kumulacije imaju između sebe države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja EU-a i Republika Moldova (stranke Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini).
 
30.12.2022. Dokazi o podrijetlu između EU i Singapura

Europska komisija je na svojim stranicama objavila kako je 20. prosinca 2022. godine donesena Odluka br. 1/2022 o izmjeni Protokola o podrijetlu iz Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Singapura. Ista stupa na snagu 1.1.2023. godine.

Odlukom su obuhvaćeni sljedeći elementi:

 • U Protokolu 1. ažurira se verzija Harmoniziranog sustava iz 2022.
 • Za izvoznike iz EU-a sustav „ovlaštenih izvoznika” zamjenjuje se sustavom „registriranih izvoznika”.

To znači da od 1. siječnja 2023. uvoznici u Singapuru mogu tražiti carinske povlastice s pomoću tvrdnje o podrijetlu koje sastavljaju registrirani izvoznici iz EU-a, u kojima se navodi njihov REX broj, a ne više s pomoću izjave o podrijetlu u kojima se navodi broj ovlaštenog izvoznika.

Kako bi se olakšao prijelaz s ovlaštenih na registrirane izvoznike, Odlukom se predviđa prijelazno razdoblje u kojem će singapurska carina do 31. ožujka 2023. godine prihvaćati izjave o podrijetlu ovlaštenih izvoznika iz EU-a.

Posebno napominjemo, kako je prilikom uvoza robe iz Singapura potrebno deklarirati isključivo šifru U 101 - Tvrdnja o podrijetlu koju je sastavio registrirani izvoznik u Singapuru umjesto šifre N 864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi
 

27.12.2022. Vrijednosni iznosi primjenjivi od 1. siječnja 2023. godine za konverziju nacionalnih valuta u eurima
Europska komisija objavila je na svojim Internet stranicama Link  vrijednosne iznose u valutama primjenjive od 1. siječnja 2023. godine u trgovini između EU i država s kojima ima sklopljene protokole koji sadrže identične odredbe o podrijetlu, a tiču se priznavanja vrijednosnih limita u eurima preračunatih iz nacionalnih valuta. Vrijednosti su date u dokumentu u tablici u privitku (limiti za izjave o podrijetlu, osobnu prtljagu putnika i male pakete). Kako neke države nisu dostavile svoje iznose te vrijednosti nedostaju u tablici. Stoga upućujemo da se redovito provjerava ažuriranje za ove države na navedenoj web stranici.
13.12.2022. Obavijest uvoznicima – uvoz proizvoda u EU iz oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja
Roba podrijetlom iz područja oblasti Donjeck, Herson, Luhansk i Zaporižja koja nisu pod državnom kontrolom obuhvaćena je zabranom iz članka 2. stavka 1. Uredbe u trenutku uvoza. Nadalje, kada je riječ o primjeni povlastica iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, iznimka utvrđena u članku 2. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2022/263 u praksi se ne primjenjuje jer Ukrajina ne izdaje potvrde o prometu robe EUR.1 za tu robu s obzirom da je Ukrajina zatvorila urede u područjima koja nisu pod državnom kontrolom te se ne nalaze na popisu ovlaštenih ureda za izdavanje potvrda o prometu robe. Europska komisija je 1. prosinca 2022. objavila ažuriranu obavijest uvoznicima kojom je obavijestila da roba proizvedena u područjima koja nisu pod državnom kontrolom i izvezena iz istih ne ispunjava kriterije utvrđene u Protokolu 1. uz Sporazum o pridruživanju (o pravilima o podrijetlu) te je stoga gospodarskim subjektima savjetovano da ne traže povlastice.  
Roba proizvedena u ili izvezena iz područja Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja pod državnom kontrolom može se uvoziti pod istim uvjetima kao i bilo koji drugi proizvod s ostatka državnog područja Ukrajine.
Da bi predmetna roba mogla steći povlastice na temelju Sporazuma o pridruživanju, istu mora pratiti potvrda o prometu robe koju su izdali nadležni carinski uredi u Ukrajini ili izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici. Napominjemo kako je izjava o podrijetlu jednako valjan dokaz o povlaštenom podrijetlu robe kao i potvrda o prometu robe.
Roba izvezena iz područja pod državnom kontrolom, iz oblasti Donjecka, Hersona, Luhanska i Zaporižja, koja ne ispunjava uvjete za stjecanje podrijetla iz Ukrajine na temelju Sporazuma o pridruživanju, može se uvoziti u EU podložno odgovarajućim carinama pod istim uvjetima kao i svaki drugi proizvod proizveden na državnom području Ukrajine ili izvezen iz njega. Uvoz te robe, koja ne ispunjava zahtjeve u pogledu pravila o podrijetlu iz Sporazuma o pridruživanju, ne može podlijegati zahtjevu da joj se priloži potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu jer se takve isprave mogu izdati samo za proizvode koji ispunjavaju uvjete u pogledu povlaštenog podrijetla.
 
12.12.2022. Važeći dokazi o podrijetlu za uvoz proizvoda podrijetlom s Madagaskara u EU prema privremenom EPA EU-ESA
Od 1. siječnja 2023. godine, prilikom uvoza u EU proizvoda podrijetlom s Madagaskara moći će se zahtijevati povlašteno tarifno postupanje predviđeno privremenim Sporazumu o gospodarskom partnerstvu, isključivo nakon podnošenja izjave o podrijetlu koju su sastavili:
 
 • izvoznici s Madagaskara registrirani u REX sustavu EU-a; ili
 • bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku čija ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom ne prelazi 6 000 EUR.
 
Slijednom navedenog, od 1. siječnja 2023. potvrde o prometu robe EUR.1 koje je izdao Madagaskar i izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici više se neće prihvaćati.
 
Šifre koje je potrebno deklarirati u carinskim deklaracijama,:
 
 • Šifra N864 - Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju je sastavio bilo koji izvoznik na računu ili drugoj komercijalnoj ispravi + C100 za REX izvoznike
 • Šifra U162- Izjava na računu ili izjava o podrijetlu koju svaki izvoznik uključuje u račun ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji nije u okviru GSP-a ni EUR-MED-a za ukupnu vrijednost proizvoda s podrijetlom od najviše 6 000 EURA
12.12.2022. Dokazi o podrijetlu između EU i ACP zemalja
Važeći dokazi o podrijetlu prema različitim sporazumima o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja.