EU-Izrael

Euromediteranski Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela, čiji integralni dio je i Protokol 4 o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom“ i načinima administrativne suradnje u primjeni je od 2000. godine, ali Protokol 4  je naknadno izmijenjen.

U pogledu ispravne primjene Sporazuma i Protokola 4. objavljene su 2001. i 2005. godine Obavijesti uvoznicima da se na robu koja je proizvedena u izraelskim naseljima, a pod izraelskom upravom od lipnja 1967., ne može primijeniti preferencijalno tarifno postupanje u okviru Sporazuma o pridruživanju i njegova Protokola 4. Ova Obavijest je naknadno revidirana, a dodatno je 2012. javno objavljen i popis naselja na koja se gospodarstvenicima skreće pažnja. Zadnje ažurirani popis od 30.3.2022. dostupan je na linku, dok su prethodni popisi bili 2015.2018., 2019. i 2020. godine.

Time se skreće pažnja uvoznicima u EU da naziv grada, sela ili industrijske zone kao i poštanski broj mjesta u kojoj je roba temeljem proizvodnje i pravila o podrijetlu iz Sporazuma stekla podrijetlo u Izraelu, mora biti naznačen na svim dokazima o podrijetlu (EUR.1, izjave na računu, izjave ovlaštenih izvoznika) kada se pri uvozu u Uniju traži preferencijalno postupanje u skladu sa Sporazumom o pridruživanju.
 
Više informacija možete pronaći u Pojašnjenju br. 8 kao i na stranicama Europske komisije LINK

Dokumenti