Smjernice i drugi dokumenti Komisije

Europska Komisija sastavlja smjernice za praktičnu primjenu i provedbu nekih odredbi Protokola o podrijetlu iz sklopljenih Sporazuma i zakonodavnih odredbi iz Uredbe za provedbu carinskog zakonika, koje predstavljaju preporučenu praksu i napomene kako postupati kod nekih pitanja, ne samo za carinska tijela EU već kao i pomoć i preporuke za gospodarstvenike. U tom smislu one nemaju pravno-obvezujuću snagu već služe kao preporuka ka jednoobraznom postupanju u EU.