CETA vodič

Na Internet stranicama Europske komisije objavljene su smjernice za primjenu CETA Protokola o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom. Isto iz razloga što je sam Protokol dao mogućnosti da se države ugovornice odluče kako će primjenjivati određene odredbe. S ciljem jednoobrazne primjene kao i razumijevanja odrađenih odredbi dane su slijedeće smjernice koje će se i dalje nadopunjavati.
 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/canada_en