Vijetnam

Na internet stranicama Europske komisije objavljene su smjernice vezane za primjenu pravila o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama.
Napominjemo da se pravila o podrijetlu nalaze u Protokolu 1. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje uz spomenuti Sporazum.
Navedene smjernice su dane kako bi se pobliže pojasnile određene odredbe te iste jednoobrazno primjenjivale.
Uz Smjernice Komisija je otvorila posebnu adresu e-pošte za konkretna pitanja o provedbi Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama: TAXUD-E5-EU-VIETNAM-FTA@ec.europa.eu
 

Dokumenti