Izjava dobavljača

Cilj smjernica Europske komisije je olakšati jednoobraznu primjenu propisanih odredbi vezanih za izdavanje i korištenje izjava dobavljača.

Napominjemo da Izjava dobavljača predstavlja ispravu koja potvrđuje da se radi o robi sa podrijetlom za izvoz u određenu treću zemlju, a mogu ju izdati EU trgovci i proizvođači u trgovini unutar EU ili u trgovini sa određenim trećim zemljama kako je propisano odnosnim ugovorima.

Link