EPA Sporazum između EU I SADC država

Predmetni vodič EK pokriva odredbe Protokola o pravilima o podrijetlu Sporazuma o ekonomskom partnerstvu (EPA) između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i SADC (Zajednica južnoafričkih država) EPA država s druge strane.

Uz predmetne smjernice više informacija dostupno je na stranicama DG Trade-a .
 

Dokumenti