Rokovi valjanosti

Europska komisija u predmetnim smjernicama detaljnije objašnjava primjenu odredbi o valjanosti dokaza o podrijetlu robe (posebice za robu stavljenu u određene posebne postupke u Uniji) koje su predviđene u svim Protokolima o podrijetlu Ugovora o slobodnoj trgovini koje je Unija sklopila sa određenima državama ugovornicama.