Obvezujuće informacije (OIP)

Smjernice o obvezujućim informacijama o podrijetlu (OIP) Europske komisije imaju za cilj olakšati jednoobraznu primjenu propisanih odredbi vezanih uz izdavanje i korištenje obvezujućih informacija. Iste sadrže sve informacije od podnošenja zahtjeva, preko korištenja OPI, do razmjene podatka između država članica.