Korisni linkovi

Pristup zakonodavstvu Europske unije i svim dokumentima koji se smatraju javnima omogućeno je putem web-stranice:
Pregled stranice od 1. srpnja 2013. godine dostupan je i na hrvatskog jeziku.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr

DG TRADE-Opća uprava za trgovinu Europske komisije-popis svih ugovora EU s trećim zemljama i kratak pregled glavnih trgovinskih odredbi koje uključuju važeća pravila podrijetla
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/

MVEP-stranica za trgovinsku politiku Ministarstva vanjskih i europskih poslova s popisom svih preferencijalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi ili u procesu pregovora
http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/preferencijalni-trgovinski-sporazumi/

DG TAXUD-stranica Opće uprave za oporezivanje i carinsku uniju-pravila podrijetla kako su regulirana EU zakonodavstvom s pojašnjenjima i popisom Ugovora i aranžmana
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm

MADB (Market Access Database) - besplatna internetska usluga u kojoj tvrtke iz EU-a mogu pronaći informacije o uvjetima uvoza za više od 100 trećih zemalja. Ova baza podataka pruža informacije o uvoznim carinama i unutarnjim porezima koji se plaćaju po proizvodu i po zemljama, carinskim i uvoznim postupcima, formalnostima i zahtjevima, kao i glavnim trgovinskim zaprekama s kojima se susreću izvoznici iz EU-a u zemljama uvoza.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content