Zakonodavstvo

Zakonodavstvo u smislu podrijetla obuhvaća međunarodne trgovinske Sporazume koji sadrže Protokole o podrijetlu a koje je EU sklopila s trećim zemljama, te Uredbe i Odluke Vijeća ili Komisije koje se donose kako bi regulirali pravila podrijetla ako ista nisu sadržana u konkretnom bilateralnom Sporazumu. U tom smislu je temeljna Uredba Carinski zakonik Unije tj. Uredba Vijeća 952/2013, te Delegirana Uredba Komisije i Provedbena Uredba Komisije kojima se dopunjuje ili definira primjena temeljnih odredbi Carinskog zakonika Unije.