Zamjenski dokazi o podrijetlu

Predmetne smjernice Europske komisije detaljnije obrađuju uvjete i postupanje vezano uz izdavanje zamjenskih dokaza o podrijetlu i potvrda o prometu robe A.TR kada se cijela pošiljka ili dio pošiljke šalje dalje unutar Unije i prvotni dokaz o podrijetlu ili A.TR se mora zamijeniti jednim ili više dokaza.