Obvezujuća informacija o podrijetlu-OIP

Obvezujuća informacija o podrijetlu robe pisana je odluka koju na zahtjev izdaje pojedina država članica Europske unije i koja pravno obvezuje i korisnika i carinska tijela svih članica EU (čl. 33(2) CZU ukoliko su roba i okolnosti vezane uz utvrđivanje podrijetla robe identične onima opisanim u OIP.
Detaljnije o Obvezujućoj informaciji o podrijetlu vidjeti u pojašnjenju koje sadrži i obrazac zahtjeva za izdavanje OIP i samo obrazac OIP.