Financijski okvir 2014. – 2020.


Financijski okvir 2014.-2020. (Višegodišnji financijski okvir - VFO) predstavlja dugoročni proračun Europske unije za navedeno razdoblje, unutar kojeg se određuju ograničenja za potrošnju EU-a kao cjeline te za različita područja djelovanja.

Svrha donošenja Višegodišnjeg financijskog okvira je:

- usklađenje potrošnje EU-a s njegovim političkim prioritetima
- osiguravanje proračunske discipline EU-a
- olakšavanje donošenja godišnjeg proračuna EU-a
- povećanje predvidljivosti financija EU-a.

VFO-ov dugoročan pristup financiranju omogućuje veću djelotvornost politika i programa EU-a.
Rashodi EU-a za razdoblje 2014. – 2020. podijeljeni su u šest širokih kategorija ili „naslova”, a odnose se na:

1. Pametan i uključiv rast koji uključuje konkurentnost za rast i radna mjesta, te ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.
2. Održivi rast: prirodni resursi
3. Sigurnost i građanstvo
4. Globalna Europa
5. Administracija
6. Naknade

Posebni instrumenti koji se upotrebljavaju za financiranje u VFO razdoblju 2014.- 2020. su Pričuva za pomoć u nuždi, Fond solidarnosti EU-a, Instrument fleksibilnosti, Europski fond za prilagodbu globalizaciji, Pričuva za nepredviđene izdatke, Posebna fleksibilnost za rješavanje nezaposlenosti mladih i jačanje istraživanja.
Od glavnih navedenih kategorija financiranja Republika Hrvatska opredijelila se za postizanje bržeg i naprednijeg pametnog rasta, a održivi i uravnoteženi gospodarski i društveni razvoj potreban je kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta življenja u svim regijama, usporediva s prosjekom Europske unije.