AES F2 - podnošenje elektroničke obavijesti C2 - obavijest o podnošenju robe carini u slučaju unosa u evidencije deklaranta u izvozu

Slika /slike/Slike za objave za web/shutterstock_107648306_cr.jpg

U AES F2 uvodi se nova funkcionalnost - podnošenje elektroničke obavijesti C2 -  obavijest o podnošenju robe carini u slučaju unosa u evidencije deklaranta u izvozu.

Odredbama čl. 182. CZU je propisana mogućnost da carinska tijela mogu ovlastiti osobu za podnošenje carinske deklaracije unošenjem podataka u evidencije deklaranta, ako su podaci te deklaracije na raspolaganju carinskim tijelima u elektroničkom sustavu deklaranta u vrijeme podnošenja carinske deklaracije u obliku unosa u evidencije deklaranta.
 
Odobrenje za podnošenje deklaracije u obliku unosa u evidencije deklaranta (EIR odobrenje) znači da korisnik odobrenja podatke propisane za standardnu ili pojednostavnjenu deklaraciju unosi u vlastite evidencije (knjigovodstvo). Carinska deklaracija smatra se prihvaćenom u trenutku u kojem se roba unosi u evidenciju. Drugim riječima, pojednostavnjena carinska deklaracija je odobrena evidencija te nema elektroničke deklaracije u sustavu AES, sve do podnošenja dopunske deklaracije (Vrsta dodatne deklaracije Z).
 
Za postupak izvoza, EIR odobrenje se u pravilu koristi za opskrbu plovila i zrakoplova te za robu koja se izvozi fiksnim prijevoznim instalacijama.
 
Za robu koja se izvozi radi opskrbe plovila i zrakoplova, korisnici odobrenja za unos u evidencije deklaranta (EIR) obvezni su nadležni carinski ured obavijestiti da je podnesena roba i deklaracija.
 
Prema tome, nakon unosa podataka u vlastite evidencije, korisnik odobrenja je dužan nadzornom carinskom uredu dostaviti obavijest da su podnesene roba i deklaracija za predmetnu robu
 
U prijelaznom periodu se navedena obavijest podnosila izvan AES sustava (najčešće e-mailom).
 
Nakon isteka prijelaznog perioda, predmetna obavijest se podnosi u obliku elektroničke C2 obavijesti u AES sustavu (poruka IE511C2 od Sustava gospodarstvenika). Ista predstavlja obavijest o podnošenju robe i ne predstavlja deklaraciju u obliku unosa u evidenciju deklaranta jer je takva deklaracija u samoj evidenciji korisnika odobrenja.
 
Obavještavamo sve korisnike EIR odobrenja za opskrbu plovila i zrakoplova da će se elektronička obavijest C2 početi primjenjivati od 17. lipnja 2024. godine. Nakon toga se neće više prihvaćati e-mail, usmene ili na drugi način podnesene obavijesti o podnošenju robe i deklaracije za opskrbu.
 
Napominje se da u skladu s člankom 182. stavkom 3. CZU-a,  ovlašteni gospodarski subjekt za carinsko pojednostavnjenje (AEOC) može biti oslobođen od obveze podnošenja robe, što znači da tada nije potrebno slati obavijest C2 nadležnom carinskom uredu. U slučaju odustajanja od obveze podnošenja smatra se da je roba puštena u trenutku unosa u evidenciju deklaranta. Posebni uvjeti pod kojima je dopušteno puštanje robe utvrđuje se u EIR odobrenju. Takvo automatsko puštanje robe može obustaviti carinska služba, ili se može obustaviti na zahtjev korisnika odobrenja ili se za određeno vremensko razdoblje mora tražiti obavijest o podnošenju.    
 
Na stranici AES-faza 1 https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/aes-faza-1/9846 nalaze se:Pisane vijesti | Obavijesti