EU propisi

Sadržaj

Direktiva Vijeća (EU) 2019/475 od 18. veljače 2019. o izmjeni dir. 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu uključivanja talijanske općine Campione d'Italia i tal. voda Luganskog jezera u car. područje Unije i ter. područje primjene Direktive 2008/118/EZ
Objava

13.01.2020.

Ministarstvo financija, Carinska Uprava